13 sierpnia 2018, OAZA, KMP maksy

1: Sławomir Malanowski - Marek Krowicki

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Mirosław Okrutny - Zbigniew Leśniewski 9EW 3 S K -1 -50 25.00% 25.00%
10EW 3 S 8 -3 -300 87.50% 56.25%
11EW 3 W 5 +1 -130 37.50% 50.00%
12EW 4 N 8 -1 -100 75.00% 56.25%
2 Andrzej Kretkowski - Janusz Kafel 17EW 4 E 10 = -420 50.00% 55.00%
18EW 4x S 8 = +790 0.00% 45.83%
19EW 2 S 7 -1 -50 87.50% 51.79%
20EW 4 N A = +620 100.00% 57.81%
3 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 21NS 3 N 6 +3 +690 75.00% 59.72%
22NS 2 E 10 +1 -140 100.00% 63.75%
23NS 4 N 2 +3 +710 25.00% 60.23%
24NS 5x S 3 -5 -1100 0.00% 55.21%
4 Sławomir Tyndorf - Grzegorz Górecki 13EW 5 N K +1 +680 50.00% 54.81%
14EW 1x W 10 -1 +100 0.00% 50.89%
15EW 6 W K -1 +50 12.50% 48.33%
16EW 3 E 4 +1 -630 75.00% 50.00%
5 Anna Leśniewska - Kazimierz Buchalski 31NS 4 W K -1 +50 62.50% 50.74%
32NS 3 E 6 +1 -630 12.50% 48.61%
33NS 3 S Q -5 -250 0.00% 46.05%
6 Zbigniew Rychlik - Kazimierz Namysł 25EW 3 E 5 +1 -630 37.50% 45.62%
26EW 1 E 4 = -90 100.00% 48.21%
27EW 3x W K = -530 75.00% 49.43%
7 Szczepan Okonkowski - Maciej Wilkowski 5EW 4 N J = +620 37.50% 48.91%
6EW 2 W K +3 -200 75.00% 50.00%
7EW 1 S K +1 +110 25.00% 49.00%
8EW 2x E Q -2 +300 25.00% 48.08%
8 Szymon Dutkiewicz - Zbigniew Szczechowicz 28NS 3 E 4 +2 -460 25.00% 47.22%
29NS 3 S 6 -1 -100 50.00% 47.32%
30NS 4 S 9 +3 +510 50.00% 47.41%
9 Andrzej Chrzanowski - Tadeusz Wiśniewski 1NS 4 S 4 +1 +450 100.00% 49.17%
2NS 5x N A -1 -200 25.00% 48.39%
3NS 2 W K +1 -140 87.50% 49.61%
4NS 1 N Q +2 +110 50.00% 49.62%
wynik 49.62%
miejsce 6
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 15-08-2018 06:30:48
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

13 sierpnia 2018, OAZA, KMP maksy

2: Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Szymon Dutkiewicz - Zbigniew Szczechowicz 5NS 4 N J = +620 62.50% 62.50%
6NS 4 W A -1 +100 75.00% 68.75%
7NS 2 N 2 = +90 37.50% 58.33%
8NS 2 N 7 +1 +140 37.50% 53.12%
2 Mirosław Okrutny - Zbigniew Leśniewski 13EW 3 S 5 +3 +690 0.00% 42.50%
14EW 3 S 2 -1 -50 100.00% 52.08%
15EW 3 W J +1 -430 50.00% 51.79%
16EW 4 W J +1 -150 25.00% 48.44%
3 Sławomir Malanowski - Marek Krowicki 21EW 3 N 6 +3 +690 25.00% 45.83%
22EW 2 E 10 +1 -140 0.00% 41.25%
23EW 4 N 2 +3 +710 75.00% 44.32%
24EW 5x S 3 -5 -1100 100.00% 48.96%
4 Szczepan Okonkowski - Maciej Wilkowski 25NS 3 W 9 +2 -660 0.00% 45.19%
26NS 4 S Q = +620 75.00% 47.32%
27NS 1 N 3 = +90 100.00% 50.83%
5 Zbigniew Rychlik - Kazimierz Namysł 17EW 4 E 9 +1 -450 100.00% 53.91%
18EW 4 S K -1 -100 75.00% 55.15%
19EW 2 S 7 -1 -50 87.50% 56.94%
20EW 4 N A +1 +650 50.00% 56.58%
6 Andrzej Kretkowski - Janusz Kafel 1NS 3 N 4 -1 -50 0.00% 53.75%
2NS 4 W A -1 +50 75.00% 54.76%
3NS 4 S Q -4 -200 25.00% 53.41%
4NS 2 N 10 = +110 50.00% 53.26%
7 Anna Leśniewska - Kazimierz Buchalski 28EW 3 E Q +1 -430 37.50% 52.60%
29EW 1 N 7 +2 +150 0.00% 50.50%
30EW 4 S J +3 +510 50.00% 50.48%
8 Andrzej Chrzanowski - Tadeusz Wiśniewski 9EW 3 W A = -140 50.00% 50.46%
10EW 2 S 2 -1 -100 50.00% 50.45%
11EW 4x W Q +1 -610 100.00% 52.16%
12EW 4 S 8 -1 -100 75.00% 52.92%
9 Sławomir Tyndorf - Grzegorz Górecki 31NS 2 W A = -110 25.00% 52.02%
32NS 3 E 4 = -600 50.00% 51.95%
33NS 2 W 10 = -110 25.00% 51.14%
wynik 51.14%
miejsce 5
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 15-08-2018 06:30:48
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

13 sierpnia 2018, OAZA, KMP maksy

3: Szczepan Okonkowski - Maciej Wilkowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Zbigniew Rychlik - Kazimierz Namysł 1NS 4 S 5 = +420 50.00% 50.00%
2NS 6x E J -3 +500 100.00% 75.00%
3NS 3 W 4 +1 -170 50.00% 66.67%
4NS 2 N 2 = +110 50.00% 62.50%
2 Sławomir Tyndorf - Grzegorz Górecki 9NS 3 W K +2 -200 12.50% 52.50%
10NS 3 S 8 -3 -300 12.50% 45.83%
11NS 3 E K +1 -130 62.50% 48.21%
12NS 2 N 4 = +110 75.00% 51.56%
3 Mirosław Okrutny - Zbigniew Leśniewski 17EW 5 E 10 -1 +50 0.00% 45.83%
18EW 3 S Q +1 +170 25.00% 43.75%
19EW 1 S 9 +1 +120 50.00% 44.32%
20EW 3 S 3 +2 +660 0.00% 40.62%
4 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 25EW 3 W 9 +2 -660 100.00% 45.19%
26EW 4 S Q = +620 25.00% 43.75%
27EW 1 N 3 = +90 0.00% 40.83%
5 Andrzej Chrzanowski - Tadeusz Wiśniewski 28NS 3 E 9 +1 -430 62.50% 42.19%
29NS 3 S 7 -1 -100 50.00% 42.65%
30NS 5 N 3 +1 +420 0.00% 40.28%
6 Anna Leśniewska - Kazimierz Buchalski 21EW 3 N 2 +3 +690 25.00% 39.47%
22EW 2 W 3 +3 -200 62.50% 40.62%
23EW 4 N J +3 +710 75.00% 42.26%
24EW 3 N 9 = +400 25.00% 41.48%
7 Sławomir Malanowski - Marek Krowicki 5NS 4 N J = +620 62.50% 42.39%
6NS 2 W K +3 -200 25.00% 41.67%
7NS 1 S K +1 +110 75.00% 43.00%
8NS 2x E Q -2 +300 75.00% 44.23%
8 Andrzej Kretkowski - Janusz Kafel 31EW 2 W K +1 -140 100.00% 46.30%
32EW 2x S Q -2 -300 25.00% 45.54%
33EW 1 S Q +1 +120 0.00% 43.97%
9 Szymon Dutkiewicz - Zbigniew Szczechowicz 13EW 5 N K +1 +680 50.00% 44.17%
14EW 1 W K -1 +50 50.00% 44.35%
15EW 6 E Q -1 +50 12.50% 43.36%
16EW 2 W A +1 -110 0.00% 42.05%
wynik 42.05%
miejsce 8
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 15-08-2018 06:30:48
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

13 sierpnia 2018, OAZA, KMP maksy

4: Andrzej Chrzanowski - Tadeusz Wiśniewski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Sławomir Tyndorf - Grzegorz Górecki 17EW 4 E 10 = -420 50.00% 50.00%
18EW 4 S K -1 -100 75.00% 62.50%
19EW 1 S 7 +2 +150 25.00% 50.00%
20EW 4 S A +1 +650 50.00% 50.00%
2 Anna Leśniewska - Kazimierz Buchalski 5NS 3 S 2 +1 +630 100.00% 60.00%
6NS 3 W 9 +1 -170 50.00% 58.33%
7NS 2x E 7 -2 +500 100.00% 64.29%
8NS 2 N 9 +1 +140 37.50% 60.94%
3 Zbigniew Rychlik - Kazimierz Namysł 13NS 4 N K +1 +650 0.00% 54.17%
14NS 2 W 6 -1 +50 50.00% 53.75%
15NS 3 E Q +2 -460 0.00% 48.86%
16NS 3 E 4 +1 -630 25.00% 46.88%
4 Mirosław Okrutny - Zbigniew Leśniewski 21EW 6 S 8 -1 -100 100.00% 50.96%
22EW 2x N A -3 -500 100.00% 54.46%
23EW 6 S 5 = +1370 0.00% 50.83%
24EW 6 N K -3 -150 75.00% 52.34%
5 Szczepan Okonkowski - Maciej Wilkowski 28EW 3 E 9 +1 -430 37.50% 51.47%
29EW 3 S 7 -1 -100 50.00% 51.39%
30EW 5 N 3 +1 +420 100.00% 53.95%
6 Szymon Dutkiewicz - Zbigniew Szczechowicz 31NS 4 W A -1 +50 62.50% 54.38%
32NS 3 E Q +1 -630 12.50% 52.38%
33NS 1 S Q -2 -100 50.00% 52.27%
7 Andrzej Kretkowski - Janusz Kafel 25EW 4 W 7 = -620 0.00% 50.00%
26EW 4 N A = +130 62.50% 50.52%
27EW 3 W K = -140 50.00% 50.50%
8 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 9NS 3 W A = -140 50.00% 50.48%
10NS 2 S 2 -1 -100 50.00% 50.46%
11NS 4x W Q +1 -610 0.00% 48.66%
12NS 4 S 8 -1 -100 25.00% 47.84%
9 Sławomir Malanowski - Marek Krowicki 1EW 4 S 4 +1 +450 0.00% 46.25%
2EW 5x N A -1 -200 75.00% 47.18%
3EW 2 W K +1 -140 12.50% 46.09%
4EW 1 N Q +2 +110 50.00% 46.21%
wynik 46.21%
miejsce 7
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 15-08-2018 06:30:48
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

13 sierpnia 2018, OAZA, KMP maksy

5: Szymon Dutkiewicz - Zbigniew Szczechowicz

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 5EW 4 N J = +620 37.50% 37.50%
6EW 4 W A -1 +100 25.00% 31.25%
7EW 2 N 2 = +90 62.50% 41.67%
8EW 2 N 7 +1 +140 62.50% 46.88%
2 Zbigniew Rychlik - Kazimierz Namysł 21EW 3 N 6 +3 +690 25.00% 42.50%
22EW 2 S Q -3 -150 25.00% 39.58%
23EW 5 N J +2 +710 75.00% 44.64%
24EW 4 S 9 = +420 0.00% 39.06%
3 Andrzej Kretkowski - Janusz Kafel 9NS 4 W A -1 +100 100.00% 45.83%
10NS 2 S 8 = +110 87.50% 50.00%
11NS 3 W 8 = -110 100.00% 54.55%
12NS 3 S Q +2 +660 100.00% 58.33%
4 Anna Leśniewska - Kazimierz Buchalski 17NS 4 W 8 = -420 50.00% 57.69%
18NS 4 S K -1 -100 25.00% 55.36%
19NS 3 S 7 +1 +430 100.00% 58.33%
20NS 4 N Q +1 +650 50.00% 57.81%
5 Mirosław Okrutny - Zbigniew Leśniewski 25EW 3 E K +1 -630 37.50% 56.62%
26EW 2 N A +2 +130 62.50% 56.94%
27EW 3x W A +1 -630 100.00% 59.21%
6 Andrzej Chrzanowski - Tadeusz Wiśniewski 31EW 4 W A -1 +50 37.50% 58.12%
32EW 3 E Q +1 -630 87.50% 59.52%
33EW 1 S Q -2 -100 50.00% 59.09%
7 Sławomir Tyndorf - Grzegorz Górecki 1NS 4 S 3 = +420 50.00% 58.70%
2NS 1 E 6 = -90 50.00% 58.33%
3NS 2 W 3 +1 -140 87.50% 59.50%
4NS 2 N 3 +1 +140 100.00% 61.06%
8 Sławomir Malanowski - Marek Krowicki 28EW 3 E 4 +2 -460 75.00% 61.57%
29EW 3 S 6 -1 -100 50.00% 61.16%
30EW 4 S 9 +3 +510 50.00% 60.78%
9 Szczepan Okonkowski - Maciej Wilkowski 13NS 5 N K +1 +680 50.00% 60.42%
14NS 1 W K -1 +50 50.00% 60.08%
15NS 6 E Q -1 +50 87.50% 60.94%
16NS 2 W A +1 -110 100.00% 62.12%
wynik 62.12%
miejsce 1
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 15-08-2018 06:30:48
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

13 sierpnia 2018, OAZA, KMP maksy

6: Sławomir Tyndorf - Grzegorz Górecki

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Andrzej Chrzanowski - Tadeusz Wiśniewski 17NS 4 E 10 = -420 50.00% 50.00%
18NS 4 S K -1 -100 25.00% 37.50%
19NS 1 S 7 +2 +150 75.00% 50.00%
20NS 4 S A +1 +650 50.00% 50.00%
2 Szczepan Okonkowski - Maciej Wilkowski 9EW 3 W K +2 -200 87.50% 57.50%
10EW 3 S 8 -3 -300 87.50% 62.50%
11EW 3 E K +1 -130 37.50% 58.93%
12EW 2 N 4 = +110 25.00% 54.69%
3 Anna Leśniewska - Kazimierz Buchalski 25EW 4 W 5 +1 -650 75.00% 56.94%
26EW 5x E J -3 +800 0.00% 51.25%
27EW 2x N 8 -1 -100 25.00% 48.86%
4 Sławomir Malanowski - Marek Krowicki 13NS 5 N K +1 +680 50.00% 48.96%
14NS 1x W 10 -1 +100 100.00% 52.88%
15NS 6 W K -1 +50 87.50% 55.36%
16NS 3 E 4 +1 -630 25.00% 53.33%
5 Andrzej Kretkowski - Janusz Kafel 21NS 5 N 8 = +600 25.00% 51.56%
22NS 2 E Q +3 -200 37.50% 50.74%
23NS 3 N 8 +4 +720 75.00% 52.08%
24NS 4 S A -1 -50 50.00% 51.97%
6 Mirosław Okrutny - Zbigniew Leśniewski 28EW 2x S 9 -4 -1100 100.00% 54.38%
29EW 4x W K = -790 100.00% 56.55%
30EW 6 S K +1 +1010 0.00% 53.98%
7 Szymon Dutkiewicz - Zbigniew Szczechowicz 1EW 4 S 3 = +420 50.00% 53.80%
2EW 1 E 6 = -90 50.00% 53.65%
3EW 2 W 3 +1 -140 12.50% 52.00%
4EW 2 N 3 +1 +140 0.00% 50.00%
8 Zbigniew Rychlik - Kazimierz Namysł 5NS 4 N 3 -2 -200 25.00% 49.07%
6NS 2 E 2 -2 +200 100.00% 50.89%
7NS 1 N 5 = +90 37.50% 50.43%
8NS 5x W K -3 +500 100.00% 52.08%
9 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 31EW 2 W A = -110 75.00% 52.82%
32EW 3 E 4 = -600 50.00% 52.73%
33EW 2 W 10 = -110 75.00% 53.41%
wynik 53.41%
miejsce 4
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 15-08-2018 06:30:48
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

13 sierpnia 2018, OAZA, KMP maksy

7: Zbigniew Rychlik - Kazimierz Namysł

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Szczepan Okonkowski - Maciej Wilkowski 1EW 4 S 5 = +420 50.00% 50.00%
2EW 6x E J -3 +500 0.00% 25.00%
3EW 3 W 4 +1 -170 50.00% 33.33%
4EW 2 N 2 = +110 50.00% 37.50%
2 Szymon Dutkiewicz - Zbigniew Szczechowicz 21NS 3 N 6 +3 +690 75.00% 45.00%
22NS 2 S Q -3 -150 75.00% 50.00%
23NS 5 N J +2 +710 25.00% 46.43%
24NS 4 S 9 = +420 100.00% 53.12%
3 Andrzej Chrzanowski - Tadeusz Wiśniewski 13EW 4 N K +1 +650 100.00% 58.33%
14EW 2 W 6 -1 +50 50.00% 57.50%
15EW 3 E Q +2 -460 100.00% 61.36%
16EW 3 E 4 +1 -630 75.00% 62.50%
4 Andrzej Kretkowski - Janusz Kafel 28EW 4 W 10 -1 +50 0.00% 57.69%
29EW 2 S A -1 -100 50.00% 57.14%
30EW 4 S 9 +3 +510 50.00% 56.67%
5 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 17NS 4 E 9 +1 -450 0.00% 53.12%
18NS 4 S K -1 -100 25.00% 51.47%
19NS 2 S 7 -1 -50 12.50% 49.31%
20NS 4 N A +1 +650 50.00% 49.34%
6 Sławomir Malanowski - Marek Krowicki 25NS 3 E 5 +1 -630 62.50% 50.00%
26NS 1 E 4 = -90 0.00% 47.62%
27NS 3x W K = -530 25.00% 46.59%
7 Mirosław Okrutny - Zbigniew Leśniewski 31EW 4 W A -2 +100 0.00% 44.57%
32EW 3 W 5 -1 +100 0.00% 42.71%
33EW 1 S Q -1 -50 25.00% 42.00%
8 Sławomir Tyndorf - Grzegorz Górecki 5EW 4 N 3 -2 -200 75.00% 43.27%
6EW 2 E 2 -2 +200 0.00% 41.67%
7EW 1 N 5 = +90 62.50% 42.41%
8EW 5x W K -3 +500 0.00% 40.95%
9 Anna Leśniewska - Kazimierz Buchalski 9NS 2 W K +3 -200 12.50% 40.00%
10NS 2 S 8 = +110 87.50% 41.53%
11NS 1 W Q +4 -210 25.00% 41.02%
12NS 4 N 4 -1 -100 25.00% 40.53%
wynik 40.53%
miejsce 10
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 15-08-2018 06:30:48
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

13 sierpnia 2018, OAZA, KMP maksy

8: Anna Leśniewska - Kazimierz Buchalski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Andrzej Kretkowski - Janusz Kafel 13NS 4 N K +2 +680 50.00% 50.00%
14NS 2 W 6 -1 +50 50.00% 50.00%
15NS 5 W K = -450 25.00% 41.67%
16NS 3 E 4 +1 -630 25.00% 37.50%
2 Andrzej Chrzanowski - Tadeusz Wiśniewski 5EW 3 S 2 +1 +630 0.00% 30.00%
6EW 3 W 9 +1 -170 50.00% 33.33%
7EW 2x E 7 -2 +500 0.00% 28.57%
8EW 2 N 9 +1 +140 62.50% 32.81%
3 Sławomir Tyndorf - Grzegorz Górecki 25NS 4 W 5 +1 -650 25.00% 31.94%
26NS 5x E J -3 +800 100.00% 38.75%
27NS 2x N 8 -1 -100 75.00% 42.05%
4 Szymon Dutkiewicz - Zbigniew Szczechowicz 17EW 4 W 8 = -420 50.00% 42.71%
18EW 4 S K -1 -100 75.00% 45.19%
19EW 3 S 7 +1 +430 0.00% 41.96%
20EW 4 N Q +1 +650 50.00% 42.50%
5 Sławomir Malanowski - Marek Krowicki 31EW 4 W K -1 +50 37.50% 42.19%
32EW 3 E 6 +1 -630 87.50% 44.85%
33EW 3 S Q -5 -250 100.00% 47.92%
6 Szczepan Okonkowski - Maciej Wilkowski 21NS 3 N 2 +3 +690 75.00% 49.34%
22NS 2 W 3 +3 -200 37.50% 48.75%
23NS 4 N J +3 +710 25.00% 47.62%
24NS 3 N 9 = +400 75.00% 48.86%
7 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 28NS 3 E Q +1 -430 62.50% 49.46%
29NS 1 N 7 +2 +150 100.00% 51.56%
30NS 4 S J +3 +510 50.00% 51.50%
8 Mirosław Okrutny - Zbigniew Leśniewski 1EW 4 S 7 = +420 50.00% 51.44%
2EW 5 W A = -400 100.00% 53.24%
3EW 2x N 5 -5 -1100 100.00% 54.91%
4EW 3 N 3 -1 -100 100.00% 56.47%
9 Zbigniew Rychlik - Kazimierz Namysł 9EW 2 W K +3 -200 87.50% 57.50%
10EW 2 S 8 = +110 12.50% 56.05%
11EW 1 W Q +4 -210 75.00% 56.64%
12EW 4 N 4 -1 -100 75.00% 57.20%
wynik 57.20%
miejsce 2
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 15-08-2018 06:30:48
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

13 sierpnia 2018, OAZA, KMP maksy

9: Andrzej Kretkowski - Janusz Kafel

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Anna Leśniewska - Kazimierz Buchalski 13EW 4 N K +2 +680 50.00% 50.00%
14EW 2 W 6 -1 +50 50.00% 50.00%
15EW 5 W K = -450 75.00% 58.33%
16EW 3 E 4 +1 -630 75.00% 62.50%
2 Sławomir Malanowski - Marek Krowicki 17NS 4 E 10 = -420 50.00% 60.00%
18NS 4x S 8 = +790 100.00% 66.67%
19NS 2 S 7 -1 -50 12.50% 58.93%
20NS 4 N A = +620 0.00% 51.56%
3 Szymon Dutkiewicz - Zbigniew Szczechowicz 9EW 4 W A -1 +100 0.00% 45.83%
10EW 2 S 8 = +110 12.50% 42.50%
11EW 3 W 8 = -110 0.00% 38.64%
12EW 3 S Q +2 +660 0.00% 35.42%
4 Zbigniew Rychlik - Kazimierz Namysł 28NS 4 W 10 -1 +50 100.00% 40.38%
29NS 2 S A -1 -100 50.00% 41.07%
30NS 4 S 9 +3 +510 50.00% 41.67%
5 Sławomir Tyndorf - Grzegorz Górecki 21EW 5 N 8 = +600 75.00% 43.75%
22EW 2 E Q +3 -200 62.50% 44.85%
23EW 3 N 8 +4 +720 25.00% 43.75%
24EW 4 S A -1 -50 50.00% 44.08%
6 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 1EW 3 N 4 -1 -50 100.00% 46.88%
2EW 4 W A -1 +50 25.00% 45.83%
3EW 4 S Q -4 -200 75.00% 47.16%
4EW 2 N 10 = +110 50.00% 47.28%
7 Andrzej Chrzanowski - Tadeusz Wiśniewski 25NS 4 W 7 = -620 100.00% 49.48%
26NS 4 N A = +130 37.50% 49.00%
27NS 3 W K = -140 50.00% 49.04%
8 Szczepan Okonkowski - Maciej Wilkowski 31NS 2 W K +1 -140 0.00% 47.22%
32NS 2x S Q -2 -300 75.00% 48.21%
33NS 1 S Q +1 +120 100.00% 50.00%
9 Mirosław Okrutny - Zbigniew Leśniewski 5EW 3 S 3 -3 -300 100.00% 51.67%
6EW 4 W A = -620 100.00% 53.23%
7EW 2 S K -2 -200 100.00% 54.69%
8EW 4 N 7 -1 -50 100.00% 56.06%
wynik 56.06%
miejsce 3
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 15-08-2018 06:30:48
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

13 sierpnia 2018, OAZA, KMP maksy

10: Mirosław Okrutny - Zbigniew Leśniewski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Sławomir Malanowski - Marek Krowicki 9NS 3 S K -1 -50 75.00% 75.00%
10NS 3 S 8 -3 -300 12.50% 43.75%
11NS 3 W 5 +1 -130 62.50% 50.00%
12NS 4 N 8 -1 -100 25.00% 43.75%
2 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 13NS 3 S 5 +3 +690 100.00% 55.00%
14NS 3 S 2 -1 -50 0.00% 45.83%
15NS 3 W J +1 -430 50.00% 46.43%
16NS 4 W J +1 -150 75.00% 50.00%
3 Szczepan Okonkowski - Maciej Wilkowski 17NS 5 E 10 -1 +50 100.00% 55.56%
18NS 3 S Q +1 +170 75.00% 57.50%
19NS 1 S 9 +1 +120 50.00% 56.82%
20NS 3 S 3 +2 +660 100.00% 60.42%
4 Andrzej Chrzanowski - Tadeusz Wiśniewski 21NS 6 S 8 -1 -100 0.00% 55.77%
22NS 2x N A -3 -500 0.00% 51.79%
23NS 6 S 5 = +1370 100.00% 55.00%
24NS 6 N K -3 -150 25.00% 53.12%
5 Szymon Dutkiewicz - Zbigniew Szczechowicz 25NS 3 E K +1 -630 62.50% 53.68%
26NS 2 N A +2 +130 37.50% 52.78%
27NS 3x W A +1 -630 0.00% 50.00%
6 Sławomir Tyndorf - Grzegorz Górecki 28NS 2x S 9 -4 -1100 0.00% 47.50%
29NS 4x W K = -790 0.00% 45.24%
30NS 6 S K +1 +1010 100.00% 47.73%
7 Zbigniew Rychlik - Kazimierz Namysł 31NS 4 W A -2 +100 100.00% 50.00%
32NS 3 W 5 -1 +100 100.00% 52.08%
33NS 1 S Q -1 -50 75.00% 53.00%
8 Anna Leśniewska - Kazimierz Buchalski 1NS 4 S 7 = +420 50.00% 52.88%
2NS 5 W A = -400 0.00% 50.93%
3NS 2x N 5 -5 -1100 0.00% 49.11%
4NS 3 N 3 -1 -100 0.00% 47.41%
9 Andrzej Kretkowski - Janusz Kafel 5NS 3 S 3 -3 -300 0.00% 45.83%
6NS 4 W A = -620 0.00% 44.35%
7NS 2 S K -2 -200 0.00% 42.97%
8NS 4 N 7 -1 -50 0.00% 41.67%
wynik 41.67%
miejsce 9
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 15-08-2018 06:30:48
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl