RTP "Brydż w Skansenie", Sierpc, 18 czerwca 2017
maksy, Grand Prix Ziemii Płocko-Ciechanowskiej

11: Grzegorz Górecki - Marek Krowicki

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Marek Himicz - Karol Sawicki 1NS 5x N Q -2 -300 6.82% 6.82%
2NS 4 S K +1 +650 93.18% 50.00%
2 Piotr Marudziński - Adam Karczmarz 3NS 4 N A = +420 79.55% 59.85%
4NS 3 W 5 -1 +100 61.36% 60.23%
3 Dominik Głowacki - Dawid Kołodziejski 5NS 2 W A = -110 40.91% 56.36%
6NS 3 W 2 = -600 31.82% 52.27%
4 Krzysztof Gołaś - Krzysztof Sokół 7NS 4 E 9 +1 -650 38.64% 50.32%
8NS 2 E 10 = -110 27.27% 47.44%
5 Sławomir Malanowski - Dariusz Jagodziński 9NS 3 N K +1 +430 59.09% 48.74%
10NS 3 E 7 = -600 90.91% 52.95%
6 Renata Gawrońska - Tadeusz Gawroński 11EW 2 N 4 -2 -100 36.36% 51.45%
12EW 3 E 6 = -140 75.00% 53.41%
7 Jan Zabrocki - Artur Duczmalewski 15EW 1 S 3 +3 +170 47.73% 52.97%
16EW 4 W 6 +1 -650 86.36% 55.36%
8 Jerzy Cichowski - Jan Milewski 19EW 4 N 5 +1 +450 38.11% 54.21%
20EW 4 W 5 = -620 45.25% 53.65%
9 Sławomir Kowalczyk - Waldemar Burakowski 13EW 6 N 10 +1 +1390 0.00% 50.49%
14EW 3 N 9 +1 +170 40.91% 49.96%
10 Grażyna Ożóg - Jan Kosieradzki 17EW 3 S K = +400 9.09% 47.81%
18EW 3 E 2 = -400 69.00% 48.87%
11 Andrzej Miszewski - Wojciech Biegajło 21EW 4 S K = +620 18.18% 47.41%
22EW 3 S 6 +1 +170 4.55% 45.46%
12 Marian Kalinowski - Tadeusz Wiśniewski 25EW 5x W A -3 +800 0.00% 43.48%
26EW 3 W 6 = -600 34.09% 43.09%
13 Jolanta Wiśniewska - Sławomir Wiśniewski 29EW 3 E 4 +1 -630 47.73% 43.28%
30EW 3 N 8 = +400 52.27% 43.62%
14 Paweł Krzemiński - Michał Włoszek 23EW 1 N 9 -1 -100 34.09% 43.27%
24EW 3 W 4 = -400 22.73% 42.54%
15 Zbigniew Leśniewski - Mirosław Witkowski 27EW 3 N K +2 +200 90.91% 44.20%
28EW 2x N K -2 -500 100.00% 46.06%
16 Przemysław Kacprzak - Wojciech Wójciak 31NS 6 S 4 +1 +1010 29.55% 45.53%
32NS 3 W 10 -4 +200 88.64% 46.88%
17 Danuta Krupnik - Ireneusz Jagielski 33NS 2 W K -1 +100 90.91% 48.21%
34NS 3 N 6 = +140 52.39% 48.33%
18 Bolesław Krzewski - Adam Amrozy 35NS 4 E 6 = -420 40.91% 48.12%
36NS 4 S K = +420 59.09% 48.43%
19 Piotr Nowicki - Leszek Szeląg 37NS 2 N 6 +1 +150 81.82% 49.33%
38NS 3 S K +1 +170 50.00% 49.35%
20 Dariusz Piotrkiewicz - Andrzej Sokołowski 39NS 3 S 5 +1 +430 19.11% 48.57%
40NS 4 W 8 +1 -650 21.48% 47.89%
wynik 47.89%
miejsce 34
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-06-2017 16:41:09
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

RTP "Brydż w Skansenie", Sierpc, 18 czerwca 2017
maksy, Grand Prix Ziemii Płocko-Ciechanowskiej

12: Wanda Jeleniewicz - Henryk Robak

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Sławomir Malanowski - Dariusz Jagodziński 3NS 3 S J +1 +170 34.09% 34.09%
4NS 3 E K -2 +200 75.00% 54.55%
2 Marek Himicz - Karol Sawicki 5NS 4 E 10 -1 +50 65.91% 58.33%
6NS 3 W 2 -1 +100 68.18% 60.80%
3 Piotr Marudziński - Adam Karczmarz 7NS 4 E 7 +1 -650 38.64% 56.36%
8NS 2 E 7 +1 -140 2.27% 47.35%
4 Dominik Głowacki - Dawid Kołodziejski 9NS 3 N K = +400 9.09% 41.88%
10NS 3 E 7 +1 -630 50.00% 42.90%
5 Krzysztof Gołaś - Krzysztof Sokół 1NS 4x N Q -1 -100 34.09% 41.92%
2NS 2 N A = +110 27.27% 40.45%
6 Jan Zabrocki - Artur Duczmalewski 13EW 3 S 3 +4 +720 34.09% 39.88%
14EW 5x E 2 -2 +300 27.27% 38.83%
7 Jerzy Cichowski - Jan Milewski 17EW 1 S K +1 +120 65.91% 40.91%
18EW 3 E 2 = -400 69.00% 42.92%
8 Sławomir Kowalczyk - Waldemar Burakowski 11EW 3 W A = -110 47.73% 43.24%
12EW 3 E 2 = -140 75.00% 45.22%
9 Grażyna Ożóg - Jan Kosieradzki 15EW 2 S 3 +2 +170 47.73% 45.37%
16EW 4 E J = -620 63.64% 46.38%
10 Renata Gawrońska - Tadeusz Gawroński 19EW 4 S 10 +1 +450 38.11% 45.95%
20EW 4 E J +1 -650 85.64% 47.93%
11 Marian Kalinowski - Tadeusz Wiśniewski 23EW 4 N 10 -4 -400 100.00% 50.41%
24EW 4 W 6 -1 +50 9.09% 48.53%
12 Jolanta Wiśniewska - Sławomir Wiśniewski 27EW 4 N K +1 +450 52.27% 48.70%
28EW 3 W K +1 -430 77.27% 49.89%
13 Paweł Krzemiński - Michał Włoszek 21EW 2 N 5 +2 +180 40.91% 49.53%
22EW 4 S K = +420 0.00% 47.62%
14 Zbigniew Leśniewski - Mirosław Witkowski 25EW 4 N 4 +1 +450 40.91% 47.37%
26EW 3 W 8 = -600 34.09% 46.90%
15 Andrzej Miszewski - Wojciech Biegajło 29EW 3 E 9 = -600 25.00% 46.14%
30EW 3 N 6 = +400 52.27% 46.35%
16 Dariusz Piotrkiewicz - Andrzej Sokołowski 33NS 5x N 10 -3 -500 20.45% 45.51%
34NS 2x S 10 -1 -200 4.86% 44.24%
17 Przemysław Kacprzak - Wojciech Wójciak 35NS 4 E J = -420 40.91% 44.14%
36NS 4 S K -1 -50 25.00% 43.58%
18 Danuta Krupnik - Ireneusz Jagielski 37NS 2 S A -1 -100 20.45% 42.92%
38NS 4 S A = +420 72.73% 43.75%
19 Bolesław Krzewski - Adam Amrozy 39NS 3 N 3 +2 +460 90.39% 45.01%
40NS 4 W 10 = -620 50.00% 45.14%
20 Piotr Nowicki - Leszek Szeląg 31NS 6 N 3 +1 +1010 29.55% 44.74%
32NS 3 W 8 -3 +150 70.45% 45.38%
wynik 45.38%
miejsce 41
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-06-2017 16:41:09
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

RTP "Brydż w Skansenie", Sierpc, 18 czerwca 2017
maksy, Grand Prix Ziemii Płocko-Ciechanowskiej

13: Andrzej Kretkowski - Albin Borkowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Krzysztof Gołaś - Krzysztof Sokół 5NS 3 E J = -140 15.91% 15.91%
6NS 3 W 2 = -600 31.82% 23.86%
2 Sławomir Malanowski - Dariusz Jagodziński 7NS 4 E 6 +1 -650 38.64% 28.79%
8NS 2 W K = -120 11.36% 24.43%
3 Marek Himicz - Karol Sawicki 9NS 3 N K +1 +430 59.09% 31.36%
10NS 3 E 3 +1 -630 50.00% 34.47%
4 Piotr Marudziński - Adam Karczmarz 1NS 2 W A -2 +100 63.64% 38.64%
2NS 4 S 2 +1 +650 93.18% 45.45%
5 Dominik Głowacki - Dawid Kołodziejski 3NS 4 N K = +420 79.55% 49.24%
4NS 3x S A -3 -800 0.00% 44.32%
6 Jerzy Cichowski - Jan Milewski 15EW 1 S 7 +3 +170 47.73% 44.63%
16EW 4 W 2 = -620 63.64% 46.21%
7 Sławomir Kowalczyk - Waldemar Burakowski 19EW 4 N 5 +1 +450 38.11% 45.59%
20EW 3 E 10 -2 +200 0.11% 42.34%
8 Grażyna Ożóg - Jan Kosieradzki 13EW 3 N 9 +4 +720 34.09% 41.79%
14EW 3 S 2 +1 +170 40.91% 41.74%
9 Renata Gawrońska - Tadeusz Gawroński 17EW 2 W 9 -1 +50 88.64% 44.49%
18EW 3 E 8 +1 -430 97.52% 47.44%
10 Jan Zabrocki - Artur Duczmalewski 11EW 2 N 10 = +110 4.55% 45.18%
12EW 2 E 2 +1 -140 75.00% 46.67%
11 Jolanta Wiśniewska - Sławomir Wiśniewski 25EW 4 N J +1 +450 40.91% 46.40%
26EW 2 E 10 +1 -110 9.09% 44.70%
12 Paweł Krzemiński - Michał Włoszek 29EW 5 E 7 = -600 25.00% 43.85%
30EW 3 N 8 = +400 52.27% 44.20%
13 Zbigniew Leśniewski - Mirosław Witkowski 23EW 2 S 10 -3 -300 95.45% 46.25%
24EW 3 W 3 +2 -460 100.00% 48.32%
14 Andrzej Miszewski - Wojciech Biegajło 27EW 4 N A +1 +450 52.27% 48.46%
28EW 2 S Q -2 -200 31.82% 47.87%
15 Marian Kalinowski - Tadeusz Wiśniewski 21EW 3 S K = +140 79.55% 48.96%
22EW 3 N 7 -2 -100 79.55% 49.98%
16 Piotr Nowicki - Leszek Szeląg 35NS 4 E J = -420 40.91% 49.69%
36NS 4 S A +1 +450 86.36% 50.83%
17 Dariusz Piotrkiewicz - Andrzej Sokołowski 37NS 3 S J -1 -100 20.45% 49.91%
38NS 4 S A -1 -50 15.91% 48.91%
18 Przemysław Kacprzak - Wojciech Wójciak 39NS 3 S 8 +1 +430 19.11% 48.06%
40NS 4 W 8 +1 -650 21.48% 47.32%
19 Danuta Krupnik - Ireneusz Jagielski 31NS 7 S 3 = +1520 95.45% 48.62%
32NS 3 W 3 -3 +150 70.45% 49.20%
20 Bolesław Krzewski - Adam Amrozy 33NS 5 W K = -600 13.64% 48.29%
34NS 1 W A -1 +100 33.36% 47.91%
wynik 47.91%
miejsce 32
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-06-2017 16:41:09
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

RTP "Brydż w Skansenie", Sierpc, 18 czerwca 2017
maksy, Grand Prix Ziemii Płocko-Ciechanowskiej

14: Piotr Iwanus - Kazimierz Buchalski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Dominik Głowacki - Dawid Kołodziejski 7NS 6 E 6 -1 +100 88.64% 88.64%
8NS 2 E A = -110 27.27% 57.95%
2 Krzysztof Gołaś - Krzysztof Sokół 9NS 3 N K +1 +430 59.09% 58.33%
10NS 3 E 10 +1 -630 50.00% 56.25%
3 Sławomir Malanowski - Dariusz Jagodziński 1NS 4 N Q -1 -50 43.18% 53.64%
2NS 4 S K = +620 63.64% 55.30%
4 Marek Himicz - Karol Sawicki 3NS 4 S 10 = +420 79.55% 58.77%
4NS 3 W 5 -2 +200 75.00% 60.80%
5 Piotr Marudziński - Adam Karczmarz 5NS 2 E A +1 -140 15.91% 55.81%
6NS 3 W 2 -2 +200 88.64% 59.09%
6 Sławomir Kowalczyk - Waldemar Burakowski 17EW 1 S K +1 +120 65.91% 59.71%
18EW 3 E 2 = -400 69.00% 60.48%
7 Grażyna Ożóg - Jan Kosieradzki 11EW 3 N 4 -3 -150 93.18% 63.00%
12EW 2 W 6 +1 -140 75.00% 63.86%
8 Renata Gawrońska - Tadeusz Gawroński 15EW 2 S A +2 +170 47.73% 62.78%
16EW 3 W 2 = -600 36.36% 61.13%
9 Jan Zabrocki - Artur Duczmalewski 19EW 4 S 6 +2 +480 0.11% 57.54%
20EW 4 E 2 +1 -650 85.64% 59.10%
10 Jerzy Cichowski - Jan Milewski 13EW 3 S 5 +4 +720 34.09% 57.79%
14EW 3 E 3 -1 +50 88.64% 59.33%
11 Paweł Krzemiński - Michał Włoszek 27EW 4 N A = +420 86.36% 60.62%
28EW 2 W Q +1 -150 22.73% 58.89%
12 Zbigniew Leśniewski - Mirosław Witkowski 21EW 2 S K +2 +170 59.09% 58.90%
22EW 4 S A -1 -50 47.73% 58.44%
13 Andrzej Miszewski - Wojciech Biegajło 25EW 4 N 6 +1 +450 40.91% 57.74%
26EW 3 E 6 +1 -630 70.45% 58.22%
14 Marian Kalinowski - Tadeusz Wiśniewski 29EW 3 E 7 +3 -690 88.64% 59.35%
30EW 3 N 2 +1 +430 18.18% 57.88%
15 Jolanta Wiśniewska - Sławomir Wiśniewski 23EW 2 N 9 = +110 2.27% 55.96%
24EW 4 W 6 = -420 61.36% 56.14%
16 Bolesław Krzewski - Adam Amrozy 37NS 2 N 5 +1 +150 81.82% 56.97%
38NS 3 S K = +140 45.45% 56.61%
17 Piotr Nowicki - Leszek Szeląg 39NS 3 N 10 +2 +460 90.39% 57.63%
40NS 4 W 8 +1 -650 21.48% 56.57%
18 Dariusz Piotrkiewicz - Andrzej Sokołowski 31NS 6 N 3 +1 +1020 65.91% 56.84%
32NS 3 W A -3 +150 70.45% 57.22%
19 Przemysław Kacprzak - Wojciech Wójciak 33NS 3 W K = -140 70.45% 57.57%
34NS 3 N 4 = +140 52.39% 57.44%
20 Danuta Krupnik - Ireneusz Jagielski 35NS 4 E 6 = -420 40.91% 57.01%
36NS 4 S A = +420 59.09% 57.07%
wynik 57.07%
miejsce 5
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-06-2017 16:41:09
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

RTP "Brydż w Skansenie", Sierpc, 18 czerwca 2017
maksy, Grand Prix Ziemii Płocko-Ciechanowskiej

15: Danuta Iwanus - Jerzy Słomski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Piotr Marudziński - Adam Karczmarz 9NS 5 N K = +400 9.09% 9.09%
10NS 3 E 6 +1 -630 50.00% 29.55%
2 Dominik Głowacki - Dawid Kołodziejski 1NS 3 N K -1 -50 43.18% 34.09%
2NS 3 S A = +140 31.82% 33.52%
3 Krzysztof Gołaś - Krzysztof Sokół 3NS 4 N A = +420 79.55% 42.73%
4NS 3 W 4 -3 +300 88.64% 50.38%
4 Sławomir Malanowski - Dariusz Jagodziński 5NS 2 E A +1 -140 15.91% 45.45%
6NS 6x E K -2 +500 100.00% 52.27%
5 Marek Himicz - Karol Sawicki 7NS 4 E 6 +2 -680 2.27% 46.72%
8NS 4 E A -2 +100 77.27% 49.77%
6 Grażyna Ożóg - Jan Kosieradzki 19EW 4 N 5 +1 +450 38.11% 48.71%
20EW 4 E J +1 -650 85.64% 51.79%
7 Renata Gawrońska - Tadeusz Gawroński 13EW 3 N 10 +4 +720 34.09% 50.43%
14EW 4x E A -1 +100 72.73% 52.02%
8 Jan Zabrocki - Artur Duczmalewski 17EW 3 S K -2 -100 100.00% 55.22%
18EW 3 W 2 -2 +100 19.11% 52.96%
9 Jerzy Cichowski - Jan Milewski 11EW 2 W 4 +1 -110 47.73% 52.66%
12EW 3 E Q = -140 75.00% 53.90%
10 Sławomir Kowalczyk - Waldemar Burakowski 15EW 2 S A +2 +170 47.73% 53.57%
16EW 3 W 2 = -600 36.36% 52.71%
11 Zbigniew Leśniewski - Mirosław Witkowski 29EW 5 W 9 -2 +200 4.55% 50.42%
30EW 3 S 4 -1 -50 90.91% 52.26%
12 Andrzej Miszewski - Wojciech Biegajło 23EW 2x W K = -180 59.09% 52.56%
24EW 3 E 9 -1 +50 9.09% 50.74%
13 Marian Kalinowski - Tadeusz Wiśniewski 27EW 4 N A +1 +450 52.27% 50.81%
28EW 3 W K +1 -430 77.27% 51.82%
14 Jolanta Wiśniewska - Sławomir Wiśniewski 21EW 4 S K = +620 18.18% 50.58%
22EW 2x W A +1 -870 100.00% 52.34%
15 Paweł Krzemiński - Michał Włoszek 25EW 4 N 4 = +420 84.09% 53.44%
26EW 3 W 6 = -600 34.09% 52.79%
16 Danuta Krupnik - Ireneusz Jagielski 39NS 3 S 7 +1 +430 19.11% 51.71%
40NS 4 W 3 +2 -680 0.11% 50.09%
17 Bolesław Krzewski - Adam Amrozy 31NS 7 S 2 = +1510 81.82% 51.06%
32NS 3 E 5 = -400 0.00% 49.55%
18 Piotr Nowicki - Leszek Szeląg 33NS 3 W K +2 -200 31.82% 49.05%
34NS 3 N K +1 +130 38.11% 48.74%
19 Dariusz Piotrkiewicz - Andrzej Sokołowski 35NS 4 E 8 = -420 40.91% 48.53%
36NS 4 S A -1 -50 25.00% 47.91%
20 Przemysław Kacprzak - Wojciech Wójciak 37NS 3 N 9 -2 -200 2.27% 46.74%
38NS 5 W J -1 +50 25.00% 46.20%
wynik 46.20%
miejsce 39
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-06-2017 16:41:09
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

RTP "Brydż w Skansenie", Sierpc, 18 czerwca 2017
maksy, Grand Prix Ziemii Płocko-Ciechanowskiej

16: Marek Himicz - Karol Sawicki

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Grzegorz Górecki - Marek Krowicki 1EW 5x N Q -2 -300 93.18% 93.18%
2EW 4 S K +1 +650 6.82% 50.00%
2 Wanda Jeleniewicz - Henryk Robak 5EW 4 E 10 -1 +50 34.09% 44.70%
6EW 3 W 2 -1 +100 31.82% 41.48%
3 Andrzej Kretkowski - Albin Borkowski 9EW 3 N K +1 +430 40.91% 41.36%
10EW 3 E 3 +1 -630 50.00% 42.80%
4 Piotr Iwanus - Kazimierz Buchalski 3EW 4 S 10 = +420 20.45% 39.61%
4EW 3 W 5 -2 +200 25.00% 37.78%
5 Danuta Iwanus - Jerzy Słomski 7EW 4 E 6 +2 -680 97.73% 44.44%
8EW 4 E A -2 +100 22.73% 42.27%
6 Adam Cybulski - Leszek Hejne 11NS 2 W 6 +2 -130 25.00% 40.70%
12NS 4 E Q -1 +50 79.55% 43.94%
7 Aleksander Waślicki - Tomasz Kozłowski 13NS 3 N Q +1 +630 18.18% 41.96%
14NS 4 E 2 -1 +50 11.36% 39.77%
8 Karol Konopko - Filip Parol 15NS 4 S A = +620 93.18% 43.33%
16NS 6 W 6 -3 +300 100.00% 46.87%
9 Wojciech Adamkiewicz - Jerzy Sadowski 17NS 3 S 5 = +400 90.91% 49.47%
18NS 3 W 6 -3 +150 95.14% 52.00%
10 Jerzy Plichtowicz - Kazimierz Głowacki 19NS 4 S 10 = +420 19.11% 50.27%
20NS 3 E J = -600 85.64% 52.04%
11 Anna Leśniewska - Andrzej Rywocki 21EW 3 S 6 +1 +170 59.09% 52.38%
22EW 4 S K -2 -100 79.55% 53.61%
12 Justyna Graniczny - Elżbieta Zalewska 25EW 4 N J +1 +450 40.91% 53.06%
26EW 3 W Q +3 -690 97.73% 54.92%
13 Ireneusz Grynczewski - Sławomir Bąk 29EW 4 N 6 = +130 9.09% 53.09%
30EW 3 N 2 +1 +430 18.18% 51.74%
15 Przemysław Kacprzak - Wojciech Wójciak 27NS 6 N K -1 -50 4.55% 50.00%
28NS 2 W K +2 -180 72.73% 50.81%
16 Andrzej Miszewski - Wojciech Biegajło 31NS 4 S 4 +3 +510 0.00% 49.06%
32NS 4x W 2 -1 +100 47.73% 49.01%
17 Zbigniew Leśniewski - Mirosław Witkowski 33NS 3 N 10 -1 -50 81.82% 50.07%
34NS 4 N 4 -1 -100 19.11% 49.10%
18 Paweł Krzemiński - Michał Włoszek 35NS 4 E J = -420 40.91% 48.85%
36NS 4 S K -1 -50 25.00% 48.15%
19 Jolanta Wiśniewska - Sławomir Wiśniewski 37NS 1 S A +1 +120 56.82% 48.40%
38NS 4 S A = +420 72.73% 49.08%
20 Marian Kalinowski - Tadeusz Wiśniewski 39NS 3 N 3 +2 +460 90.39% 50.19%
40NS 4 W K = -620 50.00% 50.19%
wynik 50.19%
miejsce 22
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-06-2017 16:41:09
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

RTP "Brydż w Skansenie", Sierpc, 18 czerwca 2017
maksy, Grand Prix Ziemii Płocko-Ciechanowskiej

17: Sławomir Malanowski - Dariusz Jagodziński

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Wanda Jeleniewicz - Henryk Robak 3EW 3 S J +1 +170 65.91% 65.91%
4EW 3 E K -2 +200 25.00% 45.45%
2 Andrzej Kretkowski - Albin Borkowski 7EW 4 E 6 +1 -650 61.36% 50.76%
8EW 2 W K = -120 88.64% 60.23%
3 Piotr Iwanus - Kazimierz Buchalski 1EW 4 N Q -1 -50 56.82% 59.55%
2EW 4 S K = +620 36.36% 55.68%
4 Danuta Iwanus - Jerzy Słomski 5EW 2 E A +1 -140 84.09% 59.74%
6EW 6x E K -2 +500 0.00% 52.27%
5 Grzegorz Górecki - Marek Krowicki 9EW 3 N K +1 +430 40.91% 51.01%
10EW 3 E 7 = -600 9.09% 46.82%
6 Jerzy Plichtowicz - Kazimierz Głowacki 13NS 6 N A = +1370 90.91% 50.83%
14NS 3x S 2 -1 -100 4.55% 46.97%
7 Adam Cybulski - Leszek Hejne 15NS 5 S 3 -1 -100 4.55% 43.71%
16NS 4 W 2 = -620 36.36% 43.18%
8 Aleksander Waślicki - Tomasz Kozłowski 17NS 3x W Q -4 +800 100.00% 46.97%
18NS 3 W 3 = -400 31.00% 45.97%
9 Karol Konopko - Filip Parol 19NS 5 S 6 = +400 4.86% 43.55%
20NS 4 E 8 = -620 54.75% 44.18%
10 Wojciech Adamkiewicz - Jerzy Sadowski 11NS 3 N J -1 -50 81.82% 46.16%
12NS 4 E Q -1 +50 79.55% 47.83%
11 Justyna Graniczny - Elżbieta Zalewska 23EW 1 N A -2 -200 77.27% 49.23%
24EW 3 E 3 +1 -430 95.45% 51.33%
12 Ireneusz Grynczewski - Sławomir Bąk 27EW 4 N K +1 +450 52.27% 51.37%
28EW 3 W K = -400 47.73% 51.22%
14 Dariusz Piotrkiewicz - Andrzej Sokołowski 25NS 4 N 6 -3 -150 4.55% 49.35%
26NS 3 E 8 = -600 65.91% 49.99%
15 Anna Leśniewska - Andrzej Rywocki 29EW 6 W 10 -3 +300 0.00% 48.14%
30EW 3 N 2 = +400 52.27% 48.28%
16 Marian Kalinowski - Tadeusz Wiśniewski 33NS 2 W K +2 -170 40.91% 48.03%
34NS 3 S 2 -2 -200 4.86% 46.59%
17 Andrzej Miszewski - Wojciech Biegajło 35NS 3 W 3 = -400 75.00% 47.51%
36NS 4 S A = +420 59.09% 47.87%
18 Zbigniew Leśniewski - Mirosław Witkowski 37NS 3 S J -1 -100 20.45% 47.04%
38NS 5x W Q -1 +100 36.36% 46.73%
19 Paweł Krzemiński - Michał Włoszek 39NS 3 N 3 +2 +460 90.39% 47.97%
40NS 4 W 3 -2 +200 76.14% 48.76%
20 Jolanta Wiśniewska - Sławomir Wiśniewski 31NS 6 S 7 +1 +1010 29.55% 48.24%
32NS 3x W 8 -3 +500 95.45% 49.48%
wynik 49.48%
miejsce 24
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-06-2017 16:41:09
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

RTP "Brydż w Skansenie", Sierpc, 18 czerwca 2017
maksy, Grand Prix Ziemii Płocko-Ciechanowskiej

18: Krzysztof Gołaś - Krzysztof Sokół

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Andrzej Kretkowski - Albin Borkowski 5EW 3 E J = -140 84.09% 84.09%
6EW 3 W 2 = -600 68.18% 76.14%
2 Piotr Iwanus - Kazimierz Buchalski 9EW 3 N K +1 +430 40.91% 64.39%
10EW 3 E 10 +1 -630 50.00% 60.80%
3 Danuta Iwanus - Jerzy Słomski 3EW 4 N A = +420 20.45% 52.73%
4EW 3 W 4 -3 +300 11.36% 45.83%
4 Grzegorz Górecki - Marek Krowicki 7EW 4 E 9 +1 -650 61.36% 48.05%
8EW 2 E 10 = -110 72.73% 51.14%
5 Wanda Jeleniewicz - Henryk Robak 1EW 4x N Q -1 -100 65.91% 52.78%
2EW 2 N A = +110 72.73% 54.77%
6 Wojciech Adamkiewicz - Jerzy Sadowski 15NS 4 S A = +620 93.18% 58.26%
16NS 4 E 6 = -620 36.36% 56.44%
7 Jerzy Plichtowicz - Kazimierz Głowacki 17NS 1 S Q = +90 18.18% 53.50%
18NS 3 W 7 -1 +50 69.00% 54.60%
8 Adam Cybulski - Leszek Hejne 19NS 4 S J = +420 19.11% 52.24%
20NS 4 E 7 = -620 54.75% 52.39%
9 Aleksander Waślicki - Tomasz Kozłowski 11NS 2 E 8 +2 -130 25.00% 50.78%
12NS 2 E 2 +1 -140 25.00% 49.35%
10 Karol Konopko - Filip Parol 13NS 3 N 9 +1 +630 18.18% 47.71%
14NS 4x S 2 = +590 97.73% 50.21%
11 Ireneusz Grynczewski - Sławomir Bąk 25EW 4 N J +1 +450 40.91% 49.77%
26EW 3 W 6 = -600 34.09% 49.06%
13 Piotr Nowicki - Leszek Szeląg 23NS 2 S 10 -2 -200 22.73% 47.91%
24NS 4 W 6 = -420 38.64% 47.52%
14 Anna Leśniewska - Andrzej Rywocki 27EW 5x W A -3 +500 6.82% 45.90%
28EW 3 W K +1 -430 77.27% 47.10%
15 Justyna Graniczny - Elżbieta Zalewska 21EW 4 S A = +620 18.18% 46.03%
22EW 4 S A -2 -100 79.55% 47.23%
16 Jolanta Wiśniewska - Sławomir Wiśniewski 35NS 4 E 6 -1 +50 100.00% 49.05%
36NS 4 S 4 +1 +450 86.36% 50.29%
17 Marian Kalinowski - Tadeusz Wiśniewski 37NS 2 S A +1 +140 70.45% 50.94%
38NS 4 S A = +420 72.73% 51.62%
18 Andrzej Miszewski - Wojciech Biegajło 39NS 4 N 3 +1 +450 54.75% 51.72%
40NS 4 W 7 +1 -650 21.48% 50.83%
19 Zbigniew Leśniewski - Mirosław Witkowski 31NS 6 S 7 +1 +1010 29.55% 50.22%
32NS 3x N 3 -1 -200 6.82% 49.02%
20 Paweł Krzemiński - Michał Włoszek 33NS 4x N 6 -6 -1400 0.00% 47.69%
34NS 2 N 6 +2 +170 76.14% 48.44%
wynik 48.44%
miejsce 26
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-06-2017 16:41:09
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

RTP "Brydż w Skansenie", Sierpc, 18 czerwca 2017
maksy, Grand Prix Ziemii Płocko-Ciechanowskiej

19: Dominik Głowacki - Dawid Kołodziejski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Piotr Iwanus - Kazimierz Buchalski 7EW 6 E 6 -1 +100 11.36% 11.36%
8EW 2 E A = -110 72.73% 42.05%
2 Danuta Iwanus - Jerzy Słomski 1EW 3 N K -1 -50 56.82% 46.97%
2EW 3 S A = +140 68.18% 52.27%
3 Grzegorz Górecki - Marek Krowicki 5EW 2 W A = -110 59.09% 53.64%
6EW 3 W 2 = -600 68.18% 56.06%
4 Wanda Jeleniewicz - Henryk Robak 9EW 3 N K = +400 90.91% 61.04%
10EW 3 E 7 +1 -630 50.00% 59.66%
5 Andrzej Kretkowski - Albin Borkowski 3EW 4 N K = +420 20.45% 55.30%
4EW 3x S A -3 -800 100.00% 59.77%
6 Karol Konopko - Filip Parol 17NS 1 S 8 +3 +180 63.64% 60.12%
18NS 3 E 2 = -400 31.00% 57.70%
7 Wojciech Adamkiewicz - Jerzy Sadowski 19NS 4 S 9 +1 +450 61.89% 58.02%
20NS 4 W 2 = -620 54.75% 57.79%
8 Jerzy Plichtowicz - Kazimierz Głowacki 11NS 4 W A = -130 25.00% 55.60%
12NS 4 E 2 -1 +50 79.55% 57.10%
9 Adam Cybulski - Leszek Hejne 13NS 3 S 6 +1 +630 18.18% 54.81%
14NS 5x E 3 -1 +100 27.27% 53.28%
10 Aleksander Waślicki - Tomasz Kozłowski 15NS 1 S A +3 +170 52.27% 53.22%
16NS 4 E 10 -1 +100 88.64% 55.00%
12 Bolesław Krzewski - Adam Amrozy 21NS 3 S Q +1 +170 40.91% 54.32%
22NS 3 S K = +140 86.36% 55.78%
13 Anna Leśniewska - Andrzej Rywocki 25EW 4 N J +1 +450 40.91% 55.13%
26EW 3 W 6 +1 -630 70.45% 55.77%
14 Justyna Graniczny - Elżbieta Zalewska 29EW 4 E 8 = -620 34.09% 54.91%
30EW 4x W K -2 +300 72.73% 55.59%
15 Ireneusz Grynczewski - Sławomir Bąk 23EW 2 S 3 -2 -200 77.27% 56.39%
24EW 4 W 6 = -420 61.36% 56.57%
16 Paweł Krzemiński - Michał Włoszek 37NS 1 S J +1 +120 56.82% 56.58%
38NS 4 S K = +420 72.73% 57.12%
17 Jolanta Wiśniewska - Sławomir Wiśniewski 39NS 6 N 10 -1 -50 2.48% 55.36%
40NS 3 W 6 -2 +200 76.14% 56.00%
18 Marian Kalinowski - Tadeusz Wiśniewski 31NS 6 S 5 +1 +1010 29.55% 55.20%
32NS 2 W 10 -3 +150 70.45% 55.65%
19 Andrzej Miszewski - Wojciech Biegajło 33NS 3x W 5 +1 -930 4.55% 54.19%
34NS 4 N 6 = +620 95.14% 55.33%
20 Zbigniew Leśniewski - Mirosław Witkowski 35NS 2 E 5 +2 -170 90.91% 56.29%
36NS 3 N 3 +1 +430 72.73% 56.72%
wynik 56.72%
miejsce 6
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-06-2017 16:41:09
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

RTP "Brydż w Skansenie", Sierpc, 18 czerwca 2017
maksy, Grand Prix Ziemii Płocko-Ciechanowskiej

20: Piotr Marudziński - Adam Karczmarz

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Danuta Iwanus - Jerzy Słomski 9EW 5 N K = +400 90.91% 90.91%
10EW 3 E 6 +1 -630 50.00% 70.45%
2 Grzegorz Górecki - Marek Krowicki 3EW 4 N A = +420 20.45% 53.79%
4EW 3 W 5 -1 +100 38.64% 50.00%
3 Wanda Jeleniewicz - Henryk Robak 7EW 4 E 7 +1 -650 61.36% 52.27%
8EW 2 E 7 +1 -140 97.73% 59.85%
4 Andrzej Kretkowski - Albin Borkowski 1EW 2 W A -2 +100 36.36% 56.49%
2EW 4 S 2 +1 +650 6.82% 50.28%
5 Piotr Iwanus - Kazimierz Buchalski 5EW 2 E A +1 -140 84.09% 54.04%
6EW 3 W 2 -2 +200 11.36% 49.77%
6 Aleksander Waślicki - Tomasz Kozłowski 19NS 4 S 9 = +420 19.11% 46.99%
20NS 4 E 2 = -620 54.75% 47.63%
7 Karol Konopko - Filip Parol 11NS 2 N A -1 -50 81.82% 50.26%
12NS 4 E 2 -1 +50 79.55% 52.35%
8 Wojciech Adamkiewicz - Jerzy Sadowski 13NS 5 N A +1 +620 4.55% 49.17%
14NS 4x E 3 -1 +100 27.27% 47.80%
9 Jerzy Plichtowicz - Kazimierz Głowacki 15NS 2 S 3 +1 +140 20.45% 46.19%
16NS 3 W Q +2 -660 9.09% 44.13%
10 Adam Cybulski - Leszek Hejne 17NS 1 S 8 +4 +210 75.00% 45.75%
18NS 3 W 5 = -400 31.00% 45.02%
11 Danuta Krupnik - Ireneusz Jagielski 29NS 3 E 6 +3 -690 11.36% 43.41%
30NS 3 S 6 = +400 47.73% 43.61%
12 Anna Leśniewska - Andrzej Rywocki 23EW 2 S 10 -1 -100 34.09% 43.20%
24EW 4 W 6 = -420 61.36% 43.95%
13 Justyna Graniczny - Elżbieta Zalewska 27EW 6 N K -2 -100 100.00% 46.19%
28EW 3 W K = -400 47.73% 46.25%
14 Ireneusz Grynczewski - Sławomir Bąk 21EW 3 S K +1 +170 59.09% 46.73%
22EW 4 N Q -1 -50 47.73% 46.76%
16 Zbigniew Leśniewski - Mirosław Witkowski 39NS 4 N 10 +1 +450 54.75% 47.04%
40NS 3 W 6 -3 +300 95.14% 48.64%
17 Paweł Krzemiński - Michał Włoszek 31NS 6 S 7 +1 +1010 29.55% 48.03%
32NS 2 W J -1 +50 29.55% 47.45%
18 Jolanta Wiśniewska - Sławomir Wiśniewski 33NS 2 W K +1 -140 70.45% 48.15%
34NS 3 S A = +140 52.39% 48.27%
19 Marian Kalinowski - Tadeusz Wiśniewski 35NS 4 E 5 = -420 40.91% 48.06%
36NS 3 N 6 -2 -100 4.55% 46.85%
20 Andrzej Miszewski - Wojciech Biegajło 37NS 2 S A = +110 43.18% 46.75%
38NS 4x S A -1 -100 6.82% 45.70%
wynik 45.70%
miejsce 40
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-06-2017 16:41:09
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

RTP "Brydż w Skansenie", Sierpc, 18 czerwca 2017
maksy, Grand Prix Ziemii Płocko-Ciechanowskiej

21: Adam Cybulski - Leszek Hejne

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Anna Andrejczyk - Grzegorz Andrejczyk 1NS 3 N 4 = +110 79.55% 79.55%
2NS 4 S A = +620 63.64% 71.59%
2 Janusz Maruszewski - Roman Kiełkiewicz 3NS 4 N A = +420 79.55% 74.24%
4NS 3 W 10 +1 -630 22.73% 61.36%
3 Ireneusz Głowacki - Piotr Urbański 5NS 3 E K -2 +100 88.64% 66.82%
6NS 3 W 2 = -600 31.82% 60.98%
4 Elżbieta Kupczyk - Bogumił Kupczyk 7NS 4 E 2 +1 -650 38.64% 57.79%
8NS 2 E 7 = -110 27.27% 53.98%
5 Leszek Dzieńkowski - Kazimierz Falkowski 9NS 3 N K +1 +430 59.09% 54.55%
10NS 3 E J +2 -660 11.36% 50.23%
6 Marek Himicz - Karol Sawicki 11EW 2 W 6 +2 -130 75.00% 52.48%
12EW 4 E Q -1 +50 20.45% 49.81%
7 Sławomir Malanowski - Dariusz Jagodziński 15EW 5 S 3 -1 -100 95.45% 53.32%
16EW 4 W 2 = -620 63.64% 54.06%
8 Krzysztof Gołaś - Krzysztof Sokół 19EW 4 S J = +420 80.89% 55.85%
20EW 4 E 7 = -620 45.25% 55.18%
9 Dominik Głowacki - Dawid Kołodziejski 13EW 3 S 6 +1 +630 81.82% 56.75%
14EW 5x E 3 -1 +100 72.73% 57.64%
10 Piotr Marudziński - Adam Karczmarz 17EW 1 S 8 +4 +210 25.00% 55.92%
18EW 3 W 5 = -400 69.00% 56.58%
11 Renata Gawrońska - Tadeusz Gawroński 21EW 2 S K +2 +170 59.09% 56.69%
22EW 5 S Q -1 -50 47.73% 56.29%
12 Jan Zabrocki - Artur Duczmalewski 25EW 3x W K = -670 100.00% 58.19%
26EW 3 E 6 +1 -630 70.45% 58.70%
13 Jerzy Cichowski - Jan Milewski 29EW 3 E 2 +3 -690 88.64% 59.90%
30EW 3 N J -1 -50 90.91% 61.09%
14 Sławomir Kowalczyk - Waldemar Burakowski 23EW 1 N 7 -1 -100 34.09% 60.09%
24EW 4 W 6 = -420 61.36% 60.13%
15 Grażyna Ożóg - Jan Kosieradzki 27EW 4 S Q +1 +450 52.27% 59.86%
28EW 3 W 8 = -400 47.73% 59.46%
16 Irena Chodorowska - Jan Chodorowski 31EW 7 S 7 = +1510 18.18% 58.13%
32EW 3 W 9 -4 +200 11.36% 56.67%
17 Jadwiga Pęcherzewska - Leszek Pęcherzewski 35EW 4 E 5 +1 -450 100.00% 57.98%
36EW 4 S A -1 -50 75.00% 58.48%
18 Szymon Dutkiewicz - Zbigniew Szczechowicz 39EW 4 N 3 +1 +450 45.25% 58.10%
40EW 4 W 8 = -620 50.00% 57.88%
19 Iwona Zielińska - Aleksander Marciniak 33EW 2 W K +2 -170 59.09% 57.91%
34EW 3 N 6 +1 +170 23.86% 57.01%
20 Witold Mareń - Bogdan Jaskulski 37EW 3 S 9 -1 -100 79.55% 57.59%
38EW 4x S K = +590 2.27% 56.21%
wynik 56.21%
miejsce 8
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-06-2017 16:41:09
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

RTP "Brydż w Skansenie", Sierpc, 18 czerwca 2017
maksy, Grand Prix Ziemii Płocko-Ciechanowskiej

22: Jerzy Plichtowicz - Kazimierz Głowacki

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Leszek Dzieńkowski - Kazimierz Falkowski 3NS 3 S J +1 +170 34.09% 34.09%
4NS 3 W 10 = -600 31.82% 32.95%
2 Anna Andrejczyk - Grzegorz Andrejczyk 5NS 3 E K -2 +100 88.64% 51.52%
6NS 3 W 2 -2 +200 88.64% 60.80%
3 Janusz Maruszewski - Roman Kiełkiewicz 7NS 6 E 4 -1 +100 88.64% 66.36%
8NS 3 E A -1 +50 54.55% 64.39%
4 Ireneusz Głowacki - Piotr Urbański 9NS 3 N K +1 +430 59.09% 63.64%
10NS 3 E 10 +1 -630 50.00% 61.93%
5 Elżbieta Kupczyk - Bogumił Kupczyk 1NS 2 W A -3 +150 90.91% 65.15%
2NS 4 S A = +620 63.64% 65.00%
6 Sławomir Malanowski - Dariusz Jagodziński 13EW 6 N A = +1370 9.09% 59.92%
14EW 3x S 2 -1 -100 95.45% 62.88%
7 Krzysztof Gołaś - Krzysztof Sokół 17EW 1 S Q = +90 81.82% 64.34%
18EW 3 W 7 -1 +50 31.00% 61.95%
8 Dominik Głowacki - Dawid Kołodziejski 11EW 4 W A = -130 75.00% 62.82%
12EW 4 E 2 -1 +50 20.45% 60.18%
9 Piotr Marudziński - Adam Karczmarz 15EW 2 S 3 +1 +140 79.55% 61.32%
16EW 3 W Q +2 -660 90.91% 62.96%
10 Marek Himicz - Karol Sawicki 19EW 4 S 10 = +420 80.89% 63.90%
20EW 3 E J = -600 14.36% 61.43%
11 Jan Zabrocki - Artur Duczmalewski 23EW 2 S 10 = +110 2.27% 58.61%
24EW 4 W 6 = -420 61.36% 58.73%
12 Jerzy Cichowski - Jan Milewski 27EW 4 N K +1 +450 52.27% 58.45%
28EW 3 W K -2 +100 4.55% 56.21%
13 Sławomir Kowalczyk - Waldemar Burakowski 21EW 2 S Q +2 +170 59.09% 56.32%
22EW 4 S A -1 -50 47.73% 55.99%
14 Grażyna Ożóg - Jan Kosieradzki 25EW 4 N J +1 +450 40.91% 55.43%
26EW 3 W K +3 -690 97.73% 56.94%
15 Renata Gawrońska - Tadeusz Gawroński 29EW 3 W 8 +1 -630 47.73% 56.63%
30EW 3 N 3 = +400 52.27% 56.48%
16 Jadwiga Pęcherzewska - Leszek Pęcherzewski 33EW 4 W K -1 +100 9.09% 54.95%
34EW 4 N K -1 -100 80.89% 55.76%
17 Szymon Dutkiewicz - Zbigniew Szczechowicz 37EW 3 S A -1 -100 79.55% 56.48%
38EW 4 S A = +420 27.27% 55.62%
18 Iwona Zielińska - Aleksander Marciniak 31EW 6 N 4 +1 +1020 34.09% 55.01%
32EW 3x N 10 -1 -200 93.18% 56.07%
19 Olga Wrzos - Leszek Jędrzejczak 35EW 3 W 3 +1 -430 93.18% 57.07%
36EW 4 S A -1 -50 75.00% 57.54%
20 Irena Chodorowska - Jan Chodorowski 39EW 6 N 5 -1 -50 97.52% 58.57%
40EW 3 W 5 -3 +300 4.86% 57.23%
wynik 57.23%
miejsce 4
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-06-2017 16:41:09
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

RTP "Brydż w Skansenie", Sierpc, 18 czerwca 2017
maksy, Grand Prix Ziemii Płocko-Ciechanowskiej

23: Wojciech Adamkiewicz - Jerzy Sadowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Elżbieta Kupczyk - Bogumił Kupczyk 5NS 3 E K -1 +50 65.91% 65.91%
6NS 3 W 2 = -600 31.82% 48.86%
2 Leszek Dzieńkowski - Kazimierz Falkowski 7NS 4 E 4 +1 -650 38.64% 45.45%
8NS 2 E 4 = -110 27.27% 40.91%
3 Anna Andrejczyk - Grzegorz Andrejczyk 9NS 3 N K +1 +430 59.09% 44.55%
10NS 3 E 2 +1 -630 50.00% 45.45%
4 Janusz Maruszewski - Roman Kiełkiewicz 1NS 4x N 5 -1 -100 34.09% 43.83%
2NS 4 S A +1 +650 93.18% 50.00%
5 Ireneusz Głowacki - Piotr Urbański 3NS 2 S J +2 +170 34.09% 48.23%
4NS 4 W 2 = -130 45.45% 47.95%
6 Krzysztof Gołaś - Krzysztof Sokół 15EW 4 S A = +620 6.82% 44.21%
16EW 4 E 6 = -620 63.64% 45.83%
7 Dominik Głowacki - Dawid Kołodziejski 19EW 4 S 9 +1 +450 38.11% 45.24%
20EW 4 W 2 = -620 45.25% 45.24%
8 Piotr Marudziński - Adam Karczmarz 13EW 5 N A +1 +620 95.45% 48.59%
14EW 4x E 3 -1 +100 72.73% 50.10%
9 Marek Himicz - Karol Sawicki 17EW 3 S 5 = +400 9.09% 47.68%
18EW 3 W 6 -3 +150 4.86% 45.31%
10 Sławomir Malanowski - Dariusz Jagodziński 11EW 3 N J -1 -50 18.18% 43.88%
12EW 4 E Q -1 +50 20.45% 42.71%
11 Jerzy Cichowski - Jan Milewski 25EW 4 N J +1 +450 40.91% 42.62%
26EW 3 W K +2 -660 90.91% 44.82%
12 Sławomir Kowalczyk - Waldemar Burakowski 29EW 4 E 5 +2 -170 18.18% 43.66%
30EW 3 N 2 +2 +460 0.00% 41.84%
13 Grażyna Ożóg - Jan Kosieradzki 23EW 2 N 8 -1 -100 34.09% 41.53%
24EW 4 W A = -420 61.36% 42.29%
14 Renata Gawrońska - Tadeusz Gawroński 27EW 5 N K = +450 52.27% 42.66%
28EW 2 W 8 -2 +100 4.55% 41.30%
15 Jan Zabrocki - Artur Duczmalewski 21EW 4 S K = +620 18.18% 40.50%
22EW 4 S A -1 -50 47.73% 40.74%
16 Szymon Dutkiewicz - Zbigniew Szczechowicz 35EW 4 W 5 = -420 59.09% 41.34%
36EW 4 S K +1 +450 13.64% 40.47%
17 Iwona Zielińska - Aleksander Marciniak 39EW 3 N 7 +1 +430 80.89% 41.69%
40EW 4 W K +1 -650 78.52% 42.78%
18 Maria Pruchniewska - Tadeusz Giernalczyk 33EW 2 S 2 -3 -150 45.45% 42.85%
34EW 1 S 2 = +90 71.39% 43.65%
19 Irena Chodorowska - Jan Chodorowski 37EW 1 S J = +90 63.64% 44.19%
38EW 4 S A = +420 27.27% 43.74%
20 Jadwiga Pęcherzewska - Leszek Pęcherzewski 31EW 6 S 10 +1 +1010 70.45% 44.43%
32EW 2 W A = -90 81.82% 45.36%
wynik 45.36%
miejsce 42
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-06-2017 16:41:09
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

RTP "Brydż w Skansenie", Sierpc, 18 czerwca 2017
maksy, Grand Prix Ziemii Płocko-Ciechanowskiej

24: Karol Konopko - Filip Parol

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Ireneusz Głowacki - Piotr Urbański 7NS 1 E 5 +4 -200 72.73% 72.73%
8NS 3 E 7 -2 +100 77.27% 75.00%
2 Elżbieta Kupczyk - Bogumił Kupczyk 9NS 3 N 10 +1 +430 59.09% 69.70%
10NS 3 W 2 = -600 90.91% 75.00%
3 Leszek Dzieńkowski - Kazimierz Falkowski 1NS 3x E 4 = -530 0.00% 60.00%
2NS 4 S K -1 -100 15.91% 52.65%
4 Anna Andrejczyk - Grzegorz Andrejczyk 3NS 2 S J +2 +170 34.09% 50.00%
4NS 2 W 5 +2 -180 40.91% 48.86%
5 Janusz Maruszewski - Roman Kiełkiewicz 5NS 3 S 6 -1 -100 52.27% 49.24%
6NS 3 W 6 = -600 31.82% 47.50%
6 Dominik Głowacki - Dawid Kołodziejski 17EW 1 S 8 +3 +180 36.36% 46.49%
18EW 3 E 2 = -400 69.00% 48.36%
7 Piotr Marudziński - Adam Karczmarz 11EW 2 N A -1 -50 18.18% 46.04%
12EW 4 E 2 -1 +50 20.45% 44.21%
8 Marek Himicz - Karol Sawicki 15EW 4 S A = +620 6.82% 41.72%
16EW 6 W 6 -3 +300 0.00% 39.11%
9 Sławomir Malanowski - Dariusz Jagodziński 19EW 5 S 6 = +400 95.14% 42.41%
20EW 4 E 8 = -620 45.25% 42.57%
10 Krzysztof Gołaś - Krzysztof Sokół 13EW 3 N 9 +1 +630 81.82% 44.63%
14EW 4x S 2 = +590 2.27% 42.51%
11 Sławomir Kowalczyk - Waldemar Burakowski 27EW 5 N A = +450 52.27% 42.98%
28EW 3 W K = -400 47.73% 43.20%
12 Grażyna Ożóg - Jan Kosieradzki 21EW 4 S K -1 -100 93.18% 45.37%
22EW 4 S A -2 -100 79.55% 46.79%
13 Renata Gawrońska - Tadeusz Gawroński 25EW 4 S J +1 +450 40.91% 46.56%
26EW 3 W 8 = -600 34.09% 46.08%
14 Jan Zabrocki - Artur Duczmalewski 29EW 3 E 4 +2 -660 65.91% 46.81%
30EW 3 S 8 +1 +430 18.18% 45.79%
15 Jerzy Cichowski - Jan Milewski 23EW 3 S 10 -2 -200 77.27% 46.88%
24EW 4 W 6 = -420 61.36% 47.36%
16 Iwona Zielińska - Aleksander Marciniak 37EW 3 N 4 = +600 2.27% 45.90%
38EW 4 S K = +420 27.27% 45.32%
17 Leszek Małkowski - Przemysław Małkowski 31EW 6 S 7 +1 +1010 70.45% 46.08%
32EW 3 W 10 -3 +150 29.55% 45.60%
18 Irena Chodorowska - Jan Chodorowski 35EW 4 E 6 = -420 59.09% 45.98%
36EW 4 S A -1 -50 75.00% 46.79%
19 Jadwiga Pęcherzewska - Leszek Pęcherzewski 39EW 4 S 7 +1 +450 45.25% 46.75%
40EW 4 W 6 -2 +200 23.86% 46.14%
20 Szymon Dutkiewicz - Zbigniew Szczechowicz 33EW 3 W 5 = -140 29.55% 45.72%
34EW 5 N 6 -2 -200 95.14% 46.95%
wynik 46.95%
miejsce 35
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-06-2017 16:41:09
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

RTP "Brydż w Skansenie", Sierpc, 18 czerwca 2017
maksy, Grand Prix Ziemii Płocko-Ciechanowskiej

25: Aleksander Waślicki - Tomasz Kozłowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Janusz Maruszewski - Roman Kiełkiewicz 9NS 3 N 10 +1 +430 59.09% 59.09%
10NS 3 E 6 +1 -630 50.00% 54.55%
2 Ireneusz Głowacki - Piotr Urbański 1NS 2 N 4 +2 +170 95.45% 68.18%
2NS 4 S K = +620 63.64% 67.05%
3 Elżbieta Kupczyk - Bogumił Kupczyk 3NS 4 N K = +420 79.55% 69.55%
4NS 3 W 5 +2 -660 9.09% 59.47%
4 Leszek Dzieńkowski - Kazimierz Falkowski 5NS 3 S 6 -1 -100 52.27% 58.44%
6NS 3 W 2 -1 +100 68.18% 59.66%
5 Anna Andrejczyk - Grzegorz Andrejczyk 7NS 4 E 3 +1 -650 38.64% 57.32%
8NS 3 E 7 -1 +50 54.55% 57.05%
6 Piotr Marudziński - Adam Karczmarz 19EW 4 S 9 = +420 80.89% 59.21%
20EW 4 E 2 = -620 45.25% 58.05%
7 Marek Himicz - Karol Sawicki 13EW 3 N Q +1 +630 81.82% 59.88%
14EW 4 E 2 -1 +50 88.64% 61.93%
8 Sławomir Malanowski - Dariusz Jagodziński 17EW 3x W Q -4 +800 0.00% 57.80%
18EW 3 W 3 = -400 69.00% 58.50%
9 Krzysztof Gołaś - Krzysztof Sokół 11EW 2 E 8 +2 -130 75.00% 59.47%
12EW 2 E 2 +1 -140 75.00% 60.34%
10 Dominik Głowacki - Dawid Kołodziejski 15EW 1 S A +3 +170 47.73% 59.67%
16EW 4 E 10 -1 +100 11.36% 57.26%
11 Grażyna Ożóg - Jan Kosieradzki 29EW 3 W 8 +2 -660 65.91% 57.67%
30EW 3 N 9 -1 -50 90.91% 59.18%
12 Renata Gawrońska - Tadeusz Gawroński 23EW 4 pasy 0 9.09% 57.00%
24EW 4 W 9 = -420 61.36% 57.18%
13 Jan Zabrocki - Artur Duczmalewski 27EW 5x W A -3 +500 6.82% 55.17%
28EW 3 W K = -400 47.73% 54.88%
14 Jerzy Cichowski - Jan Milewski 21EW 4 S 5 = +620 18.18% 53.52%
22EW 2 N 5 = +110 27.27% 52.59%
15 Sławomir Kowalczyk - Waldemar Burakowski 25EW 4 N J +1 +450 40.91% 52.18%
26EW 3 W 6 +1 -630 70.45% 52.79%
16 Marek Szakun - Włodzimierz Urbanowicz 39EW 4 N 3 +1 +450 45.25% 52.55%
40EW 4 W 6 -1 +100 38.11% 52.10%
17 Irena Chodorowska - Jan Chodorowski 33EW 4 W K = -620 90.91% 53.27%
34EW 3 S A = +140 47.61% 53.11%
18 Jadwiga Pęcherzewska - Leszek Pęcherzewski 37EW 3 N 4 -1 -100 79.55% 53.86%
38EW 4 S A = +420 27.27% 53.12%
19 Szymon Dutkiewicz - Zbigniew Szczechowicz 31EW 6 S 7 +1 +1010 70.45% 53.59%
32EW 3 E A -1 +50 70.45% 54.04%
20 Iwona Zielińska - Aleksander Marciniak 35EW 2 E 3 +2 -170 9.09% 52.88%
36EW 4 S K +1 +450 13.64% 51.90%
wynik 51.90%
miejsce 18
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-06-2017 16:41:09
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

RTP "Brydż w Skansenie", Sierpc, 18 czerwca 2017
maksy, Grand Prix Ziemii Płocko-Ciechanowskiej

26: Anna Andrejczyk - Grzegorz Andrejczyk

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Adam Cybulski - Leszek Hejne 1EW 3 N 4 = +110 20.45% 20.45%
2EW 4 S A = +620 36.36% 28.41%
2 Jerzy Plichtowicz - Kazimierz Głowacki 5EW 3 E K -2 +100 11.36% 22.73%
6EW 3 W 2 -2 +200 11.36% 19.89%
3 Wojciech Adamkiewicz - Jerzy Sadowski 9EW 3 N K +1 +430 40.91% 24.09%
10EW 3 E 2 +1 -630 50.00% 28.41%
4 Karol Konopko - Filip Parol 3EW 2 S J +2 +170 65.91% 33.77%
4EW 2 W 5 +2 -180 59.09% 36.93%
5 Aleksander Waślicki - Tomasz Kozłowski 7EW 4 E 3 +1 -650 61.36% 39.65%
8EW 3 E 7 -1 +50 45.45% 40.23%
6 Przemysław Kacprzak - Wojciech Wójciak 11EW 3 N 5 -2 -100 36.36% 39.88%
12EW 3 E 2 = -140 75.00% 42.80%
7 Dariusz Piotrkiewicz - Andrzej Sokołowski 15EW 2 S A +2 +170 47.73% 43.18%
16EW 3 W 3 +1 -630 81.82% 45.94%
8 Piotr Nowicki - Leszek Szeląg 19EW 4 N 3 +1 +450 38.11% 45.42%
20EW 4 W 4 +1 -650 85.64% 47.93%
9 Bolesław Krzewski - Adam Amrozy 13EW 3 S 3 +4 +720 34.09% 47.12%
14EW 5x E A -3 +500 9.09% 45.01%
10 Danuta Krupnik - Ireneusz Jagielski 17EW 3 S A = +110 77.27% 46.70%
18EW 3 E 2 -1 +50 31.00% 45.92%
11 Witold Mareń - Bogdan Jaskulski 21NS 4 S 5 = +620 81.82% 47.63%
22NS 3 S A = +140 86.36% 49.39%
12 Marek Szakun - Włodzimierz Urbanowicz 23NS 2 N 8 -2 -200 22.73% 48.23%
24NS 4 W 2 = -420 38.64% 47.83%
13 Leszek Małkowski - Przemysław Małkowski 25NS 4 N J +1 +450 59.09% 48.28%
26NS 3 W 3 +1 -630 29.55% 47.56%
14 Maria Pruchniewska - Tadeusz Giernalczyk 27NS 4 N A +1 +450 47.73% 47.57%
28NS 2 W K +2 -130 84.09% 48.87%
15 Olga Wrzos - Leszek Jędrzejczak 29NS 3 E 8 +1 -630 52.27% 48.99%
30NS 3 N 8 -1 -50 9.09% 47.66%
16 Renata Gawrońska - Tadeusz Gawroński 31NS 7 S 8 = +1520 95.45% 49.20%
32NS 2 E 2 -1 +50 29.55% 48.59%
17 Grażyna Ożóg - Jan Kosieradzki 33NS 3 N 8 -3 -150 54.55% 48.77%
34NS 3 N 6 +1 +170 76.14% 49.57%
18 Sławomir Kowalczyk - Waldemar Burakowski 35NS 3 W 3 = -400 75.00% 50.30%
36NS 4 S K -1 -50 25.00% 49.60%
19 Jerzy Cichowski - Jan Milewski 37NS 2 S J +1 +140 70.45% 50.16%
38NS 4 W J = -130 0.00% 48.84%
20 Jan Zabrocki - Artur Duczmalewski 39NS 5 S A = +450 54.75% 48.99%
40NS 4 W 3 +1 -650 21.48% 48.30%
wynik 48.30%
miejsce 27
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-06-2017 16:41:09
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

RTP "Brydż w Skansenie", Sierpc, 18 czerwca 2017
maksy, Grand Prix Ziemii Płocko-Ciechanowskiej

27: Leszek Dzieńkowski - Kazimierz Falkowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Jerzy Plichtowicz - Kazimierz Głowacki 3EW 3 S J +1 +170 65.91% 65.91%
4EW 3 W 10 = -600 68.18% 67.05%
2 Wojciech Adamkiewicz - Jerzy Sadowski 7EW 4 E 4 +1 -650 61.36% 65.15%
8EW 2 E 4 = -110 72.73% 67.05%
3 Karol Konopko - Filip Parol 1EW 3x E 4 = -530 100.00% 73.64%
2EW 4 S K -1 -100 84.09% 75.38%
4 Aleksander Waślicki - Tomasz Kozłowski 5EW 3 S 6 -1 -100 47.73% 71.43%
6EW 3 W 2 -1 +100 31.82% 66.48%
5 Adam Cybulski - Leszek Hejne 9EW 3 N K +1 +430 40.91% 63.64%
10EW 3 E J +2 -660 88.64% 66.14%
6 Dariusz Piotrkiewicz - Andrzej Sokołowski 13EW 3 N 10 +4 +720 34.09% 63.22%
14EW 3 S 4 +1 +170 40.91% 61.36%
7 Piotr Nowicki - Leszek Szeląg 17EW 2 S K = +120 65.91% 61.71%
18EW 2 W 5 = -120 38.11% 60.03%
8 Bolesław Krzewski - Adam Amrozy 11EW 1 E J +1 -120 56.82% 59.81%
12EW 3 E 2 = -140 75.00% 60.76%
9 Danuta Krupnik - Ireneusz Jagielski 15EW 3 S 6 +1 +170 47.73% 60.00%
16EW 3 W 5 = -600 36.36% 58.68%
10 Przemysław Kacprzak - Wojciech Wójciak 19EW 4 S 10 +1 +450 38.11% 57.60%
20EW 4 W 3 = -620 45.25% 56.98%
11 Olga Wrzos - Leszek Jędrzejczak 23NS 2 S 10 -1 -100 65.91% 57.41%
24NS 4 W A = -420 38.64% 56.55%
12 Witold Mareń - Bogdan Jaskulski 25NS 4 N 5 +1 +450 59.09% 56.67%
26NS 3 W 5 +1 -630 29.55% 55.54%
13 Marek Szakun - Włodzimierz Urbanowicz 27NS 4 N A +1 +450 47.73% 55.22%
28NS 3 W K +2 -460 4.55% 53.27%
14 Leszek Małkowski - Przemysław Małkowski 29NS 3 E 2 +3 -690 11.36% 51.72%
30NS 3 N 9 = +400 47.73% 51.58%
15 Maria Pruchniewska - Tadeusz Giernalczyk 21NS 2 S 5 +2 +170 40.91% 51.21%
22NS 4 S A -2 -100 20.45% 50.19%
16 Jan Zabrocki - Artur Duczmalewski 33NS 5x N 8 -3 -500 20.45% 49.23%
34NS 2 N K +2 +170 76.14% 50.07%
17 Renata Gawrońska - Tadeusz Gawroński 35NS 3 W 4 +1 -430 6.82% 48.76%
36NS 4 S J = +420 59.09% 49.06%
18 Grażyna Ożóg - Jan Kosieradzki 37NS 2 S A = +110 43.18% 48.89%
38NS 5x W Q -1 +100 36.36% 48.54%
19 Sławomir Kowalczyk - Waldemar Burakowski 39NS 4 N 10 +1 +450 54.75% 48.71%
40NS 4 W 8 +1 -650 21.48% 48.00%
20 Jerzy Cichowski - Jan Milewski 31NS 6 S 5 +1 +1010 29.55% 47.52%
32NS 2 E 6 = -120 13.64% 46.68%
wynik 46.68%
miejsce 36
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-06-2017 16:41:09
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

RTP "Brydż w Skansenie", Sierpc, 18 czerwca 2017
maksy, Grand Prix Ziemii Płocko-Ciechanowskiej

28: Elżbieta Kupczyk - Bogumił Kupczyk

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Wojciech Adamkiewicz - Jerzy Sadowski 5EW 3 E K -1 +50 34.09% 34.09%
6EW 3 W 2 = -600 68.18% 51.14%
2 Karol Konopko - Filip Parol 9EW 3 N 10 +1 +430 40.91% 47.73%
10EW 3 W 2 = -600 9.09% 38.07%
3 Aleksander Waślicki - Tomasz Kozłowski 3EW 4 N K = +420 20.45% 34.55%
4EW 3 W 5 +2 -660 90.91% 43.94%
4 Adam Cybulski - Leszek Hejne 7EW 4 E 2 +1 -650 61.36% 46.43%
8EW 2 E 7 = -110 72.73% 49.72%
5 Jerzy Plichtowicz - Kazimierz Głowacki 1EW 2 W A -3 +150 9.09% 45.20%
2EW 4 S A = +620 36.36% 44.32%
6 Piotr Nowicki - Leszek Szeląg 15EW 3 S 5 = +140 79.55% 47.52%
16EW 3 W 5 = -600 36.36% 46.59%
7 Bolesław Krzewski - Adam Amrozy 19EW 4 S 10 +1 +450 38.11% 45.94%
20EW 4 W 4 = -620 45.25% 45.89%
8 Danuta Krupnik - Ireneusz Jagielski 13EW 6 S 6 = +1370 9.09% 43.44%
14EW 3 E A -2 +100 72.73% 45.27%
9 Przemysław Kacprzak - Wojciech Wójciak 17EW 3 S K = +400 9.09% 43.14%
18EW 3 E 2 = -400 69.00% 44.58%
10 Dariusz Piotrkiewicz - Andrzej Sokołowski 11EW 3 S 4 -1 -50 18.18% 43.19%
12EW 1 W 10 +1 -120 45.45% 43.30%
11 Maria Pruchniewska - Tadeusz Giernalczyk 25NS 4 N J +1 +450 59.09% 44.05%
26NS 3 E 6 = -600 65.91% 45.05%
12 Olga Wrzos - Leszek Jędrzejczak 27NS 5 N A = +450 47.73% 45.16%
28NS 3 W K = -400 52.27% 45.46%
13 Witold Mareń - Bogdan Jaskulski 29NS 4 E 10 = -620 65.91% 46.28%
30NS 3 N 5 -1 -50 9.09% 44.85%
14 Marek Szakun - Włodzimierz Urbanowicz 21NS 2 N J -1 -100 6.82% 43.44%
22NS 2 S A = +110 72.73% 44.48%
15 Leszek Małkowski - Przemysław Małkowski 23NS 2 N 9 -1 -100 65.91% 45.22%
24NS 4 E 7 = -420 38.64% 45.00%
16 Jerzy Cichowski - Jan Milewski 35NS 4 W A = -420 40.91% 44.87%
36NS 2 S 4 = +110 45.45% 44.89%
17 Jan Zabrocki - Artur Duczmalewski 37NS 1 N 6 +1 +120 56.82% 45.25%
38NS 4 S A -1 -50 15.91% 44.39%
18 Renata Gawrońska - Tadeusz Gawroński 39NS 4 N 8 +1 +450 54.75% 44.68%
40NS 3 W 6 -2 +200 76.14% 45.56%
19 Grażyna Ożóg - Jan Kosieradzki 31NS 6 S 4 +1 +1010 29.55% 45.12%
32NS 4x W 2 -4 +800 100.00% 46.57%
20 Sławomir Kowalczyk - Waldemar Burakowski 33NS 3 W K = -140 70.45% 47.18%
34NS 3 N 6 +1 +170 76.14% 47.91%
wynik 47.91%
miejsce 33
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-06-2017 16:41:09
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

RTP "Brydż w Skansenie", Sierpc, 18 czerwca 2017
maksy, Grand Prix Ziemii Płocko-Ciechanowskiej

29: Ireneusz Głowacki - Piotr Urbański

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Karol Konopko - Filip Parol 7EW 1 E 5 +4 -200 27.27% 27.27%
8EW 3 E 7 -2 +100 22.73% 25.00%
2 Aleksander Waślicki - Tomasz Kozłowski 1EW 2 N 4 +2 +170 4.55% 18.18%
2EW 4 S K = +620 36.36% 22.73%
3 Adam Cybulski - Leszek Hejne 5EW 3 E K -2 +100 11.36% 20.45%
6EW 3 W 2 = -600 68.18% 28.41%
4 Jerzy Plichtowicz - Kazimierz Głowacki 9EW 3 N K +1 +430 40.91% 30.19%
10EW 3 E 10 +1 -630 50.00% 32.67%
5 Wojciech Adamkiewicz - Jerzy Sadowski 3EW 2 S J +2 +170 65.91% 36.36%
4EW 4 W 2 = -130 54.55% 38.18%
6 Bolesław Krzewski - Adam Amrozy 17EW 2 S K = +120 65.91% 40.70%
18EW 3 W 2 -2 +100 19.11% 38.90%
7 Danuta Krupnik - Ireneusz Jagielski 11EW 3 E 8 +1 -130 75.00% 41.68%
12EW 3 E 2 = -140 75.00% 44.06%
8 Przemysław Kacprzak - Wojciech Wójciak 15EW 2 S 3 +1 +140 79.55% 46.43%
16EW 4 W 6 -1 +100 11.36% 44.23%
9 Dariusz Piotrkiewicz - Andrzej Sokołowski 19EW 4 N 5 = +420 80.89% 46.39%
20EW 4 E 7 = -620 45.25% 46.33%
10 Piotr Nowicki - Leszek Szeląg 13EW 3 S 6 +1 +630 81.82% 48.19%
14EW 4 S 2 = +420 18.18% 46.69%
11 Leszek Małkowski - Przemysław Małkowski 27NS 4 N K +1 +450 47.73% 46.74%
28NS 2 E K +2 -130 84.09% 48.44%
12 Maria Pruchniewska - Tadeusz Giernalczyk 29NS 3 E 5 +3 -690 11.36% 46.83%
30NS 3 N 2 +1 +430 81.82% 48.29%
13 Olga Wrzos - Leszek Jędrzejczak 21NS 4 N K = +620 81.82% 49.63%
22NS 4 N A -2 -100 20.45% 48.51%
14 Witold Mareń - Bogdan Jaskulski 23NS 2 N 10 -1 -100 65.91% 49.15%
24NS 4 E A -2 +100 100.00% 50.97%
15 Marek Szakun - Włodzimierz Urbanowicz 25NS 4 N J = +420 15.91% 49.76%
26NS 3 E 6 +1 -630 29.55% 49.08%
16 Sławomir Kowalczyk - Waldemar Burakowski 37NS 3 N J -2 -200 2.27% 47.57%
38NS 5 E J -1 +50 25.00% 46.87%
17 Jerzy Cichowski - Jan Milewski 39NS 5 N 10 = +450 54.75% 47.11%
40NS 4 E K +1 -650 21.48% 46.35%
18 Jan Zabrocki - Artur Duczmalewski 31NS 6 N 7 +1 +1020 65.91% 46.91%
32NS 3 E A -1 +50 29.55% 46.43%
19 Renata Gawrońska - Tadeusz Gawroński 33NS 2 E K +2 -170 40.91% 46.28%
34NS 3 N A +2 +200 90.39% 47.44%
20 Grażyna Ożóg - Jan Kosieradzki 35NS 4 E 6 = -420 40.91% 47.27%
36NS 4 N A +1 +450 86.36% 48.25%
wynik 48.25%
miejsce 28
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-06-2017 16:41:09
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

RTP "Brydż w Skansenie", Sierpc, 18 czerwca 2017
maksy, Grand Prix Ziemii Płocko-Ciechanowskiej

30: Janusz Maruszewski - Roman Kiełkiewicz

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Aleksander Waślicki - Tomasz Kozłowski 9EW 3 N 10 +1 +430 40.91% 40.91%
10EW 3 E 6 +1 -630 50.00% 45.45%
2 Adam Cybulski - Leszek Hejne 3EW 4 N A = +420 20.45% 37.12%
4EW 3 W 10 +1 -630 77.27% 47.16%
3 Jerzy Plichtowicz - Kazimierz Głowacki 7EW 6 E 4 -1 +100 11.36% 40.00%
8EW 3 E A -1 +50 45.45% 40.91%
4 Wojciech Adamkiewicz - Jerzy Sadowski 1EW 4x N 5 -1 -100 65.91% 44.48%
2EW 4 S A +1 +650 6.82% 39.77%
5 Karol Konopko - Filip Parol 5EW 3 S 6 -1 -100 47.73% 40.66%
6EW 3 W 6 = -600 68.18% 43.41%
6 Danuta Krupnik - Ireneusz Jagielski 19EW 4 S 10 +1 +450 38.11% 42.93%
20EW 3 E 2 = -600 14.36% 40.55%
7 Przemysław Kacprzak - Wojciech Wójciak 13EW 5 S 4 +2 +720 34.09% 40.05%
14EW 3 W 8 -3 +150 56.82% 41.25%
8 Dariusz Piotrkiewicz - Andrzej Sokołowski 17EW 1 S 8 +4 +210 25.00% 40.17%
18EW 2 W J +1 -150 42.86% 40.33%
9 Piotr Nowicki - Leszek Szeląg 11EW 3x N 4 = +530 0.00% 37.96%
12EW 4 E 2 -1 +50 20.45% 36.99%
10 Bolesław Krzewski - Adam Amrozy 15EW 3 S 7 +1 +170 47.73% 37.55%
16EW 3 W 2 -1 +100 11.36% 36.24%
11 Marek Szakun - Włodzimierz Urbanowicz 29NS 4 W 10 -1 +100 86.36% 38.63%
30NS 3 N 2 +1 +430 81.82% 40.59%
12 Leszek Małkowski - Przemysław Małkowski 21NS 4 S K = +620 81.82% 42.39%
22NS 3 S K = +140 86.36% 44.22%
13 Maria Pruchniewska - Tadeusz Giernalczyk 23NS 1 N 4 -2 -200 22.73% 43.36%
24NS 4 W 6 -1 +50 90.91% 45.19%
14 Olga Wrzos - Leszek Jędrzejczak 25NS 4 N J +1 +450 59.09% 45.70%
26NS 4 W A -1 +100 97.73% 47.56%
15 Witold Mareń - Bogdan Jaskulski 27NS 4 N K +1 +450 47.73% 47.57%
28NS 3 W 10 +1 -430 22.73% 46.74%
16 Grażyna Ożóg - Jan Kosieradzki 39NS 3 N 10 +2 +460 90.39% 48.15%
40NS 4 W K = -620 50.00% 48.20%
17 Sławomir Kowalczyk - Waldemar Burakowski 31NS 6 S 7 +1 +1020 65.91% 48.74%
32NS 3 W J -2 +100 47.73% 48.71%
18 Jerzy Cichowski - Jan Milewski 33NS 3x N 8 -2 -300 27.27% 48.10%
34NS średnia 50.00% 48.15%
19 Jan Zabrocki - Artur Duczmalewski 35NS 2 W 5 +3 -200 81.82% 49.06%
36NS 4 S A +2 +480 100.00% 50.40%
20 Renata Gawrońska - Tadeusz Gawroński 37NS 3 N 8 = +600 97.73% 51.62%
38NS 5x W 2 -1 +100 36.36% 51.23%
wynik 51.23%
miejsce 20
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-06-2017 16:41:09
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

RTP "Brydż w Skansenie", Sierpc, 18 czerwca 2017
maksy, Grand Prix Ziemii Płocko-Ciechanowskiej

31: Renata Gawrońska - Tadeusz Gawroński

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Witold Mareń - Bogdan Jaskulski 1NS 4 W A -1 +50 52.27% 52.27%
2NS 4 S A -1 -100 15.91% 34.09%
2 Marek Szakun - Włodzimierz Urbanowicz 3NS 3 S J = +140 4.55% 24.24%
4NS 3 W 10 +1 -630 22.73% 23.86%
3 Leszek Małkowski - Przemysław Małkowski 5NS 2 W J +1 -140 15.91% 22.27%
6NS 3 W 2 -1 +100 68.18% 29.92%
4 Maria Pruchniewska - Tadeusz Giernalczyk 7NS 4 E 3 +1 -650 38.64% 31.17%
8NS 2 E 7 +1 -140 2.27% 27.56%
5 Olga Wrzos - Leszek Jędrzejczak 9NS 3 N K = +400 9.09% 25.51%
10NS 3 E 6 = -600 90.91% 32.05%
6 Grzegorz Górecki - Marek Krowicki 11NS 2 N 4 -2 -100 63.64% 34.92%
12NS 3 E 6 = -140 25.00% 34.09%
7 Danuta Iwanus - Jerzy Słomski 13NS 3 N 10 +4 +720 65.91% 36.54%
14NS 4x E A -1 +100 27.27% 35.88%
8 Piotr Iwanus - Kazimierz Buchalski 15NS 2 S A +2 +170 52.27% 36.97%
16NS 3 W 2 = -600 63.64% 38.64%
9 Andrzej Kretkowski - Albin Borkowski 17NS 2 W 9 -1 +50 11.36% 37.03%
18NS 3 E 8 +1 -430 2.48% 35.11%
10 Wanda Jeleniewicz - Henryk Robak 19NS 4 S 10 +1 +450 61.89% 36.52%
20NS 4 E J +1 -650 14.36% 35.41%
11 Adam Cybulski - Leszek Hejne 21NS 2 S K +2 +170 40.91% 35.68%
22NS 5 S Q -1 -50 52.27% 36.43%
12 Aleksander Waślicki - Tomasz Kozłowski 23NS 4 pasy 0 90.91% 38.80%
24NS 4 W 9 = -420 38.64% 38.79%
13 Karol Konopko - Filip Parol 25NS 4 S J +1 +450 59.09% 39.60%
26NS 3 W 8 = -600 65.91% 40.62%
14 Wojciech Adamkiewicz - Jerzy Sadowski 27NS 5 N K = +450 47.73% 40.88%
28NS 2 W 8 -2 +100 95.45% 42.83%
15 Jerzy Plichtowicz - Kazimierz Głowacki 29NS 3 W 8 +1 -630 52.27% 43.15%
30NS 3 N 3 = +400 47.73% 43.31%
16 Anna Andrejczyk - Grzegorz Andrejczyk 31EW 7 S 8 = +1520 4.55% 42.06%
32EW 2 E 2 -1 +50 70.45% 42.94%
17 Leszek Dzieńkowski - Kazimierz Falkowski 35EW 3 W 4 +1 -430 93.18% 44.47%
36EW 4 S J = +420 40.91% 44.36%
18 Elżbieta Kupczyk - Bogumił Kupczyk 39EW 4 N 8 +1 +450 45.25% 44.39%
40EW 3 W 6 -2 +200 23.86% 43.82%
19 Ireneusz Głowacki - Piotr Urbański 33EW 2 E K +2 -170 59.09% 44.23%
34EW 3 N A +2 +200 9.61% 43.32%
20 Janusz Maruszewski - Roman Kiełkiewicz 37EW 3 N 8 = +600 2.27% 42.27%
38EW 5x W 2 -1 +100 63.64% 42.80%
wynik 42.80%
miejsce 43
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-06-2017 16:41:09
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

RTP "Brydż w Skansenie", Sierpc, 18 czerwca 2017
maksy, Grand Prix Ziemii Płocko-Ciechanowskiej

32: Jan Zabrocki - Artur Duczmalewski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Olga Wrzos - Leszek Jędrzejczak 3NS 3 S J +1 +170 34.09% 34.09%
4NS 3 W 2 -4 +400 97.73% 65.91%
2 Witold Mareń - Bogdan Jaskulski 5NS 2 E 10 -2 +100 88.64% 73.48%
6NS 3 W 2 = -600 31.82% 63.07%
3 Marek Szakun - Włodzimierz Urbanowicz 7NS 4 E 6 +2 -680 2.27% 50.91%
8NS 3 S A -1 -50 40.91% 49.24%
4 Leszek Małkowski - Przemysław Małkowski 9NS 3 N K +1 +430 59.09% 50.65%
10NS 3 E 10 +1 -630 50.00% 50.57%
5 Maria Pruchniewska - Tadeusz Giernalczyk 1NS 2 N K +1 +110 79.55% 53.79%
2NS 4 S A = +620 63.64% 54.77%
6 Wanda Jeleniewicz - Henryk Robak 13NS 3 S 3 +4 +720 65.91% 55.79%
14NS 5x E 2 -2 +300 72.73% 57.20%
7 Grzegorz Górecki - Marek Krowicki 15NS 1 S 3 +3 +170 52.27% 56.82%
16NS 4 W 6 +1 -650 13.64% 53.73%
8 Danuta Iwanus - Jerzy Słomski 17NS 3 S K -2 -100 0.00% 50.15%
18NS 3 W 2 -2 +100 80.89% 52.07%
9 Piotr Iwanus - Kazimierz Buchalski 19NS 4 S 6 +2 +480 99.89% 54.89%
20NS 4 E 2 +1 -650 14.36% 52.63%
10 Andrzej Kretkowski - Albin Borkowski 11NS 2 N 10 = +110 95.45% 54.89%
12NS 2 E 2 +1 -140 25.00% 53.39%
11 Jerzy Plichtowicz - Kazimierz Głowacki 23NS 2 S 10 = +110 97.73% 55.50%
24NS 4 W 6 = -420 38.64% 54.74%
12 Adam Cybulski - Leszek Hejne 25NS 3x W K = -670 0.00% 52.36%
26NS 3 E 6 +1 -630 29.55% 51.41%
13 Aleksander Waślicki - Tomasz Kozłowski 27NS 5x W A -3 +500 93.18% 53.08%
28NS 3 W K = -400 52.27% 53.05%
14 Karol Konopko - Filip Parol 29NS 3 E 4 +2 -660 34.09% 52.35%
30NS 3 S 8 +1 +430 81.82% 53.40%
15 Wojciech Adamkiewicz - Jerzy Sadowski 21NS 4 S K = +620 81.82% 54.38%
22NS 4 S A -1 -50 52.27% 54.31%
16 Leszek Dzieńkowski - Kazimierz Falkowski 33EW 5x N 8 -3 -500 79.55% 55.12%
34EW 2 N K +2 +170 23.86% 54.14%
17 Elżbieta Kupczyk - Bogumił Kupczyk 37EW 1 N 6 +1 +120 43.18% 53.81%
38EW 4 S A -1 -50 84.09% 54.70%
18 Ireneusz Głowacki - Piotr Urbański 31EW 6 N 7 +1 +1020 34.09% 54.11%
32EW 3 E A -1 +50 70.45% 54.57%
19 Janusz Maruszewski - Roman Kiełkiewicz 35EW 2 W 5 +3 -200 18.18% 53.58%
36EW 4 S A +2 +480 0.00% 52.17%
20 Anna Andrejczyk - Grzegorz Andrejczyk 39EW 5 S A = +450 45.25% 52.00%
40EW 4 W 3 +1 -650 78.52% 52.66%
wynik 52.66%
miejsce 15
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-06-2017 16:41:09
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

RTP "Brydż w Skansenie", Sierpc, 18 czerwca 2017
maksy, Grand Prix Ziemii Płocko-Ciechanowskiej

33: Jerzy Cichowski - Jan Milewski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Maria Pruchniewska - Tadeusz Giernalczyk 5NS 2 E A = -110 40.91% 40.91%
6NS 3 W 2 = -600 31.82% 36.36%
2 Olga Wrzos - Leszek Jędrzejczak 7NS 5 E 6 -1 +100 88.64% 53.79%
8NS 2 W K = -120 11.36% 43.18%
3 Witold Mareń - Bogdan Jaskulski 9NS 3 N K +1 +430 59.09% 46.36%
10NS 3 E 5 +2 -660 11.36% 40.53%
4 Marek Szakun - Włodzimierz Urbanowicz 1NS 4x N K -2 -300 6.82% 35.71%
2NS 3 N 7 -3 -300 0.00% 31.25%
5 Leszek Małkowski - Przemysław Małkowski 3NS 3 N J +1 +170 34.09% 31.57%
4NS 3 E K -1 +100 61.36% 34.55%
6 Andrzej Kretkowski - Albin Borkowski 15NS 1 S 7 +3 +170 52.27% 36.16%
16NS 4 W 2 = -620 36.36% 36.17%
7 Wanda Jeleniewicz - Henryk Robak 17NS 1 S K +1 +120 34.09% 36.01%
18NS 3 E 2 = -400 31.00% 35.66%
8 Grzegorz Górecki - Marek Krowicki 19NS 4 N 5 +1 +450 61.89% 37.40%
20NS 4 W 5 = -620 54.75% 38.49%
9 Danuta Iwanus - Jerzy Słomski 11NS 2 W 4 +1 -110 52.27% 39.30%
12NS 3 E Q = -140 25.00% 38.51%
10 Piotr Iwanus - Kazimierz Buchalski 13NS 3 S 5 +4 +720 65.91% 39.95%
14NS 3 E 3 -1 +50 11.36% 38.52%
11 Wojciech Adamkiewicz - Jerzy Sadowski 25NS 4 N J +1 +450 59.09% 39.50%
26NS 3 W K +2 -660 9.09% 38.12%
12 Jerzy Plichtowicz - Kazimierz Głowacki 27NS 4 N K +1 +450 47.73% 38.53%
28NS 3 W K -2 +100 95.45% 40.91%
13 Adam Cybulski - Leszek Hejne 29NS 3 E 2 +3 -690 11.36% 39.72%
30NS 3 N J -1 -50 9.09% 38.55%
14 Aleksander Waślicki - Tomasz Kozłowski 21NS 4 S 5 = +620 81.82% 40.15%
22NS 2 N 5 = +110 72.73% 41.31%
15 Karol Konopko - Filip Parol 23NS 3 S 10 -2 -200 22.73% 40.67%
24NS 4 W 6 = -420 38.64% 40.60%
16 Elżbieta Kupczyk - Bogumił Kupczyk 35EW 4 W A = -420 59.09% 41.20%
36EW 2 S 4 = +110 54.55% 41.62%
17 Ireneusz Głowacki - Piotr Urbański 39EW 5 N 10 = +450 45.25% 41.73%
40EW 4 E K +1 -650 78.52% 42.81%
18 Janusz Maruszewski - Roman Kiełkiewicz 33EW 3x N 8 -2 -300 72.73% 43.66%
34EW średnia 50.00% 43.84%
19 Anna Andrejczyk - Grzegorz Andrejczyk 37EW 2 S J +1 +140 29.55% 43.45%
38EW 4 W J = -130 100.00% 44.94%
20 Leszek Dzieńkowski - Kazimierz Falkowski 31EW 6 S 5 +1 +1010 70.45% 45.60%
32EW 2 E 6 = -120 86.36% 46.61%
wynik 46.61%
miejsce 37
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-06-2017 16:41:09
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

RTP "Brydż w Skansenie", Sierpc, 18 czerwca 2017
maksy, Grand Prix Ziemii Płocko-Ciechanowskiej

34: Sławomir Kowalczyk - Waldemar Burakowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Leszek Małkowski - Przemysław Małkowski 7NS 3 E 10 +2 -660 9.09% 9.09%
8NS 4 E A -3 +150 90.91% 50.00%
2 Maria Pruchniewska - Tadeusz Giernalczyk 9NS 6 N K = +920 100.00% 66.67%
10NS 3 E 7 = -600 90.91% 72.73%
3 Olga Wrzos - Leszek Jędrzejczak 1NS 3 E 4 = -140 20.45% 62.27%
2NS 4 S A = +620 63.64% 62.50%
4 Witold Mareń - Bogdan Jaskulski 3NS 4x S 6 = +590 100.00% 67.86%
4NS 2 W 5 = -120 50.00% 65.62%
5 Marek Szakun - Włodzimierz Urbanowicz 5NS 1 E 4 +1 -110 40.91% 62.88%
6NS 3 W 2 +1 -630 0.00% 56.59%
6 Piotr Iwanus - Kazimierz Buchalski 17NS 1 S K +1 +120 34.09% 54.55%
18NS 3 E 2 = -400 31.00% 52.58%
7 Andrzej Kretkowski - Albin Borkowski 19NS 4 N 5 +1 +450 61.89% 53.30%
20NS 3 E 10 -2 +200 99.89% 56.63%
8 Wanda Jeleniewicz - Henryk Robak 11NS 3 W A = -110 52.27% 56.34%
12NS 3 E 2 = -140 25.00% 54.38%
9 Grzegorz Górecki - Marek Krowicki 13NS 6 N 10 +1 +1390 100.00% 57.06%
14NS 3 N 9 +1 +170 59.09% 57.17%
10 Danuta Iwanus - Jerzy Słomski 15NS 2 S A +2 +170 52.27% 56.92%
16NS 3 W 2 = -600 63.64% 57.25%
11 Karol Konopko - Filip Parol 27NS 5 N A = +450 47.73% 56.80%
28NS 3 W K = -400 52.27% 56.59%
12 Wojciech Adamkiewicz - Jerzy Sadowski 29NS 4 E 5 +2 -170 81.82% 57.69%
30NS 3 N 2 +2 +460 100.00% 59.45%
13 Jerzy Plichtowicz - Kazimierz Głowacki 21NS 2 S Q +2 +170 40.91% 58.71%
22NS 4 S A -1 -50 52.27% 58.46%
14 Adam Cybulski - Leszek Hejne 23NS 1 N 7 -1 -100 65.91% 58.74%
24NS 4 W 6 = -420 38.64% 58.02%
15 Aleksander Waślicki - Tomasz Kozłowski 25NS 4 N J +1 +450 59.09% 58.06%
26NS 3 W 6 +1 -630 29.55% 57.11%
16 Ireneusz Głowacki - Piotr Urbański 37EW 3 N J -2 -200 97.73% 58.42%
38EW 5 E J -1 +50 75.00% 58.94%
17 Janusz Maruszewski - Roman Kiełkiewicz 31EW 6 S 7 +1 +1020 34.09% 58.18%
32EW 3 W J -2 +100 52.27% 58.01%
18 Anna Andrejczyk - Grzegorz Andrejczyk 35EW 3 W 3 = -400 25.00% 57.07%
36EW 4 S K -1 -50 75.00% 57.56%
19 Leszek Dzieńkowski - Kazimierz Falkowski 39EW 4 N 10 +1 +450 45.25% 57.23%
40EW 4 W 8 +1 -650 78.52% 57.79%
20 Elżbieta Kupczyk - Bogumił Kupczyk 33EW 3 W K = -140 29.55% 57.07%
34EW 3 N 6 +1 +170 23.86% 56.24%
wynik 56.24%
miejsce 7
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-06-2017 16:41:09
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

RTP "Brydż w Skansenie", Sierpc, 18 czerwca 2017
maksy, Grand Prix Ziemii Płocko-Ciechanowskiej

35: Grażyna Ożóg - Jan Kosieradzki

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Marek Szakun - Włodzimierz Urbanowicz 9NS 3 N K = +400 9.09% 9.09%
10NS 3 E 9 +1 -630 50.00% 29.55%
2 Leszek Małkowski - Przemysław Małkowski 1NS 3 W A = -140 20.45% 26.52%
2NS 4 S K -1 -100 15.91% 23.86%
3 Maria Pruchniewska - Tadeusz Giernalczyk 3NS 4 N A = +420 79.55% 35.00%
4NS 3 W 5 +2 -660 9.09% 30.68%
4 Olga Wrzos - Leszek Jędrzejczak 5NS 3 E J = -140 15.91% 28.57%
6NS 3 E 2 -1 +100 68.18% 33.52%
5 Witold Mareń - Bogdan Jaskulski 7NS 4 E 3 +1 -650 38.64% 34.09%
8NS 4 E 8 -2 +100 77.27% 38.41%
6 Danuta Iwanus - Jerzy Słomski 19NS 4 N 5 +1 +450 61.89% 40.54%
20NS 4 E J +1 -650 14.36% 38.36%
7 Piotr Iwanus - Kazimierz Buchalski 11NS 3 N 4 -3 -150 6.82% 35.94%
12NS 2 W 6 +1 -140 25.00% 35.15%
8 Andrzej Kretkowski - Albin Borkowski 13NS 3 N 9 +4 +720 65.91% 37.20%
14NS 3 S 2 +1 +170 59.09% 38.57%
9 Wanda Jeleniewicz - Henryk Robak 15NS 2 S 3 +2 +170 52.27% 39.38%
16NS 4 E J = -620 36.36% 39.21%
10 Grzegorz Górecki - Marek Krowicki 17NS 3 S K = +400 90.91% 41.93%
18NS 3 E 2 = -400 31.00% 41.39%
11 Aleksander Waślicki - Tomasz Kozłowski 29NS 3 W 8 +2 -660 34.09% 41.04%
30NS 3 N 9 -1 -50 9.09% 39.59%
12 Karol Konopko - Filip Parol 21NS 4 S K -1 -100 6.82% 38.16%
22NS 4 S A -2 -100 20.45% 37.42%
13 Wojciech Adamkiewicz - Jerzy Sadowski 23NS 2 N 8 -1 -100 65.91% 38.56%
24NS 4 W A = -420 38.64% 38.57%
14 Jerzy Plichtowicz - Kazimierz Głowacki 25NS 4 N J +1 +450 59.09% 39.33%
26NS 3 W K +3 -690 2.27% 38.00%
15 Adam Cybulski - Leszek Hejne 27NS 4 S Q +1 +450 47.73% 38.34%
28NS 3 W 8 = -400 52.27% 38.80%
16 Janusz Maruszewski - Roman Kiełkiewicz 39EW 3 N 10 +2 +460 9.61% 37.86%
40EW 4 W K = -620 50.00% 38.24%
17 Anna Andrejczyk - Grzegorz Andrejczyk 33EW 3 N 8 -3 -150 45.45% 38.46%
34EW 3 N 6 +1 +170 23.86% 38.03%
18 Leszek Dzieńkowski - Kazimierz Falkowski 37EW 2 S A = +110 56.82% 38.57%
38EW 5x W Q -1 +100 63.64% 39.26%
19 Elżbieta Kupczyk - Bogumił Kupczyk 31EW 6 S 4 +1 +1010 70.45% 40.11%
32EW 4x W 2 -4 +800 0.00% 39.05%
20 Ireneusz Głowacki - Piotr Urbański 35EW 4 E 6 = -420 59.09% 39.56%
36EW 4 N A +1 +450 13.64% 38.92%
wynik 38.92%
miejsce 46
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-06-2017 16:41:09
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

RTP "Brydż w Skansenie", Sierpc, 18 czerwca 2017
maksy, Grand Prix Ziemii Płocko-Ciechanowskiej

36: Witold Mareń - Bogdan Jaskulski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Renata Gawrońska - Tadeusz Gawroński 1EW 4 W A -1 +50 47.73% 47.73%
2EW 4 S A -1 -100 84.09% 65.91%
2 Jan Zabrocki - Artur Duczmalewski 5EW 2 E 10 -2 +100 11.36% 47.73%
6EW 3 W 2 = -600 68.18% 52.84%
3 Jerzy Cichowski - Jan Milewski 9EW 3 N K +1 +430 40.91% 50.45%
10EW 3 E 5 +2 -660 88.64% 56.82%
4 Sławomir Kowalczyk - Waldemar Burakowski 3EW 4x S 6 = +590 0.00% 48.70%
4EW 2 W 5 = -120 50.00% 48.86%
5 Grażyna Ożóg - Jan Kosieradzki 7EW 4 E 3 +1 -650 61.36% 50.25%
8EW 4 E 8 -2 +100 22.73% 47.50%
6 Irena Chodorowska - Jan Chodorowski 11EW 4 W A = -130 75.00% 50.00%
12EW 3 E Q = -140 75.00% 52.08%
7 Jadwiga Pęcherzewska - Leszek Pęcherzewski 15EW 2 S 3 +2 +180 22.73% 49.83%
16EW 3 W Q +1 -170 22.73% 47.89%
8 Szymon Dutkiewicz - Zbigniew Szczechowicz 19EW 3 S 7 +2 +460 4.86% 45.02%
20EW 4 W 5 +1 -650 85.64% 47.56%
9 Iwona Zielińska - Aleksander Marciniak 13EW 3 S 6 +3 +690 61.36% 48.37%
14EW 3 W 10 -3 +150 56.82% 48.84%
10 Andrzej Miszewski - Wojciech Biegajło 17EW 2 W 6 -1 +50 88.64% 50.94%
18EW 3 E 6 = -400 69.00% 51.84%
11 Anna Andrejczyk - Grzegorz Andrejczyk 21EW 4 S 5 = +620 18.18% 50.24%
22EW 3 S A = +140 13.64% 48.57%
12 Leszek Dzieńkowski - Kazimierz Falkowski 25EW 4 N 5 +1 +450 40.91% 48.24%
26EW 3 W 5 +1 -630 70.45% 49.16%
13 Elżbieta Kupczyk - Bogumił Kupczyk 29EW 4 E 10 = -620 34.09% 48.56%
30EW 3 N 5 -1 -50 90.91% 50.19%
14 Ireneusz Głowacki - Piotr Urbański 23EW 2 N 10 -1 -100 34.09% 49.59%
24EW 4 E A -2 +100 0.00% 47.82%
15 Janusz Maruszewski - Roman Kiełkiewicz 27EW 4 N K +1 +450 52.27% 47.98%
28EW 3 W 10 +1 -430 77.27% 48.95%
16 Anna Leśniewska - Andrzej Rywocki 31EW 7 S 4 = +1510 18.18% 47.96%
32EW 4 W 2 -3 +150 29.55% 47.38%
17 Justyna Graniczny - Elżbieta Zalewska 35EW 1 E J +3 -170 9.09% 46.22%
36EW 5 N K -3 -150 100.00% 47.81%
18 Ireneusz Grynczewski - Sławomir Bąk 39EW 3 S 8 +1 +430 80.89% 48.75%
40EW 3 W 6 -3 +300 4.86% 47.53%
20 Adam Cybulski - Leszek Hejne 37NS 3 S 9 -1 -100 20.45% 46.80%
38NS 4x S K = +590 97.73% 48.14%
wynik 48.14%
miejsce 30
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-06-2017 16:41:09
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

RTP "Brydż w Skansenie", Sierpc, 18 czerwca 2017
maksy, Grand Prix Ziemii Płocko-Ciechanowskiej

37: Olga Wrzos - Leszek Jędrzejczak

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Jan Zabrocki - Artur Duczmalewski 3EW 3 S J +1 +170 65.91% 65.91%
4EW 3 W 2 -4 +400 2.27% 34.09%
2 Jerzy Cichowski - Jan Milewski 7EW 5 E 6 -1 +100 11.36% 26.52%
8EW 2 W K = -120 88.64% 42.05%
3 Sławomir Kowalczyk - Waldemar Burakowski 1EW 3 E 4 = -140 79.55% 49.55%
2EW 4 S A = +620 36.36% 47.35%
4 Grażyna Ożóg - Jan Kosieradzki 5EW 3 E J = -140 84.09% 52.60%
6EW 3 E 2 -1 +100 31.82% 50.00%
5 Renata Gawrońska - Tadeusz Gawroński 9EW 3 N K = +400 90.91% 54.55%
10EW 3 E 6 = -600 9.09% 50.00%
6 Jadwiga Pęcherzewska - Leszek Pęcherzewski 13EW 6 N A = +1370 9.09% 46.28%
14EW 4 S 2 = +420 18.18% 43.94%
7 Szymon Dutkiewicz - Zbigniew Szczechowicz 17EW 3 S K -1 -50 95.45% 47.90%
18EW 3 W 6 -3 +150 4.86% 44.83%
8 Iwona Zielińska - Aleksander Marciniak 11EW 3 N 7 -2 -100 36.36% 44.26%
12EW 4 E 4 -1 +50 20.45% 42.78%
9 Marian Kalinowski - Tadeusz Wiśniewski 15EW 2 S A +3 +200 18.18% 41.33%
16EW 3 W 5 = -600 36.36% 41.05%
10 Irena Chodorowska - Jan Chodorowski 19EW 4 N 6 +1 +450 38.11% 40.90%
20EW 4 E 8 = -620 45.25% 41.12%
11 Leszek Dzieńkowski - Kazimierz Falkowski 23EW 2 S 10 -1 -100 34.09% 40.78%
24EW 4 W A = -420 61.36% 41.72%
12 Elżbieta Kupczyk - Bogumił Kupczyk 27EW 5 N A = +450 52.27% 42.18%
28EW 3 W K = -400 47.73% 42.41%
13 Ireneusz Głowacki - Piotr Urbański 21EW 4 N K = +620 18.18% 41.44%
22EW 4 N A -2 -100 79.55% 42.90%
14 Janusz Maruszewski - Roman Kiełkiewicz 25EW 4 N J +1 +450 40.91% 42.83%
26EW 4 W A -1 +100 2.27% 41.38%
15 Anna Andrejczyk - Grzegorz Andrejczyk 29EW 3 E 8 +1 -630 47.73% 41.60%
30EW 3 N 8 -1 -50 90.91% 43.24%
16 Justyna Graniczny - Elżbieta Zalewska 33EW 3 W K -1 +100 9.09% 42.14%
34EW 3 N K -1 -100 80.89% 43.35%
17 Ireneusz Grynczewski - Sławomir Bąk 37EW 2 S A +2 +170 9.09% 42.31%
38EW 4x S A = +590 2.27% 41.14%
19 Jerzy Plichtowicz - Kazimierz Głowacki 35NS 3 W 3 +1 -430 6.82% 40.16%
36NS 4 S A -1 -50 25.00% 39.74%
20 Anna Leśniewska - Andrzej Rywocki 39EW 4 N 3 +1 +450 45.25% 39.88%
40EW 4 W 8 -2 +200 23.86% 39.46%
wynik 39.46%
miejsce 45
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-06-2017 16:41:09
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

RTP "Brydż w Skansenie", Sierpc, 18 czerwca 2017
maksy, Grand Prix Ziemii Płocko-Ciechanowskiej

38: Maria Pruchniewska - Tadeusz Giernalczyk

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Jerzy Cichowski - Jan Milewski 5EW 2 E A = -110 59.09% 59.09%
6EW 3 W 2 = -600 68.18% 63.64%
2 Sławomir Kowalczyk - Waldemar Burakowski 9EW 6 N K = +920 0.00% 42.42%
10EW 3 E 7 = -600 9.09% 34.09%
3 Grażyna Ożóg - Jan Kosieradzki 3EW 4 N A = +420 20.45% 31.36%
4EW 3 W 5 +2 -660 90.91% 41.29%
4 Renata Gawrońska - Tadeusz Gawroński 7EW 4 E 3 +1 -650 61.36% 44.16%
8EW 2 E 7 +1 -140 97.73% 50.85%
5 Jan Zabrocki - Artur Duczmalewski 1EW 2 N K +1 +110 20.45% 47.47%
2EW 4 S A = +620 36.36% 46.36%
6 Szymon Dutkiewicz - Zbigniew Szczechowicz 15EW 4 S 3 = +620 6.82% 42.77%
16EW 4 W 5 = -620 63.64% 44.51%
7 Iwona Zielińska - Aleksander Marciniak 19EW 4 S 9 +1 +450 38.11% 44.02%
20EW 2 E 8 +2 -170 4.86% 41.22%
8 Jolanta Wiśniewska - Sławomir Wiśniewski 13EW 3 S 4 +4 +190 100.00% 45.14%
14EW 2 S 2 +2 +170 40.91% 44.87%
9 Irena Chodorowska - Jan Chodorowski 17EW 1 S K +2 +150 43.18% 44.77%
18EW 3 E 5 -2 +100 19.11% 43.35%
10 Jadwiga Pęcherzewska - Leszek Pęcherzewski 11EW 2 N Q -1 -50 18.18% 42.02%
12EW 2 E 2 +1 -140 75.00% 43.67%
11 Elżbieta Kupczyk - Bogumił Kupczyk 25EW 4 N J +1 +450 40.91% 43.54%
26EW 3 E 6 = -600 34.09% 43.11%
12 Ireneusz Głowacki - Piotr Urbański 29EW 3 E 5 +3 -690 88.64% 45.09%
30EW 3 N 2 +1 +430 18.18% 43.97%
13 Janusz Maruszewski - Roman Kiełkiewicz 23EW 1 N 4 -2 -200 77.27% 45.30%
24EW 4 W 6 -1 +50 9.09% 43.91%
14 Anna Andrejczyk - Grzegorz Andrejczyk 27EW 4 N A +1 +450 52.27% 44.22%
28EW 2 W K +2 -130 15.91% 43.21%
15 Leszek Dzieńkowski - Kazimierz Falkowski 21EW 2 S 5 +2 +170 59.09% 43.76%
22EW 4 S A -2 -100 79.55% 44.95%
16 Ireneusz Grynczewski - Sławomir Bąk 35EW 4 E J = -420 59.09% 45.40%
36EW 3 N 2 -1 -50 75.00% 46.33%
18 Wojciech Adamkiewicz - Jerzy Sadowski 33NS 2 S 2 -3 -150 54.55% 46.58%
34NS 1 S 2 = +90 28.61% 46.05%
19 Anna Leśniewska - Andrzej Rywocki 37EW 1 S J +1 +120 43.18% 45.97%
38EW 4 S A = +420 27.27% 45.45%
20 Justyna Graniczny - Elżbieta Zalewska 31EW 6 S 8 +1 +1010 70.45% 46.12%
32EW 3x W A -1 +100 52.27% 46.29%
wynik 46.29%
miejsce 38
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-06-2017 16:41:09
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

RTP "Brydż w Skansenie", Sierpc, 18 czerwca 2017
maksy, Grand Prix Ziemii Płocko-Ciechanowskiej

39: Leszek Małkowski - Przemysław Małkowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Sławomir Kowalczyk - Waldemar Burakowski 7EW 3 E 10 +2 -660 90.91% 90.91%
8EW 4 E A -3 +150 9.09% 50.00%
2 Grażyna Ożóg - Jan Kosieradzki 1EW 3 W A = -140 79.55% 59.85%
2EW 4 S K -1 -100 84.09% 65.91%
3 Renata Gawrońska - Tadeusz Gawroński 5EW 2 W J +1 -140 84.09% 69.55%
6EW 3 W 2 -1 +100 31.82% 63.26%
4 Jan Zabrocki - Artur Duczmalewski 9EW 3 N K +1 +430 40.91% 60.06%
10EW 3 E 10 +1 -630 50.00% 58.81%
5 Jerzy Cichowski - Jan Milewski 3EW 3 N J +1 +170 65.91% 59.60%
4EW 3 E K -1 +100 38.64% 57.50%
6 Iwona Zielińska - Aleksander Marciniak 17EW 1 S 8 +2 +150 43.18% 56.20%
18EW 3 W 3 = -400 69.00% 57.27%
7 Paweł Krzemiński - Michał Włoszek 11EW 1 N J -1 -50 18.18% 54.26%
12EW 4 E 2 -1 +50 20.45% 51.84%
8 Irena Chodorowska - Jan Chodorowski 15EW 4 S 3 = +620 6.82% 48.84%
16EW 4 E Q = -620 63.64% 49.77%
9 Jadwiga Pęcherzewska - Leszek Pęcherzewski 19EW 4 N 6 +1 +450 38.11% 49.08%
20EW 4 E A = -620 45.25% 48.87%
10 Szymon Dutkiewicz - Zbigniew Szczechowicz 13EW 3 S 6 +3 +690 61.36% 49.53%
14EW 4 E 3 = -130 100.00% 52.05%
11 Ireneusz Głowacki - Piotr Urbański 27EW 4 N K +1 +450 52.27% 52.06%
28EW 2 E K +2 -130 15.91% 50.42%
12 Janusz Maruszewski - Roman Kiełkiewicz 21EW 4 S K = +620 18.18% 49.02%
22EW 3 S K = +140 13.64% 47.54%
13 Anna Andrejczyk - Grzegorz Andrejczyk 25EW 4 N J +1 +450 40.91% 47.28%
26EW 3 W 3 +1 -630 70.45% 48.17%
14 Leszek Dzieńkowski - Kazimierz Falkowski 29EW 3 E 2 +3 -690 88.64% 49.67%
30EW 3 N 9 = +400 52.27% 49.76%
15 Elżbieta Kupczyk - Bogumił Kupczyk 23EW 2 N 9 -1 -100 34.09% 49.22%
24EW 4 E 7 = -420 61.36% 49.62%
17 Karol Konopko - Filip Parol 31NS 6 S 7 +1 +1010 29.55% 48.98%
32NS 3 W 10 -3 +150 70.45% 49.65%
18 Anna Leśniewska - Andrzej Rywocki 35EW 4 E 6 = -420 59.09% 49.93%
36EW 4 S K = +420 40.91% 49.67%
19 Justyna Graniczny - Elżbieta Zalewska 39EW średnia 60.00% 49.96%
40EW średnia 60.00% 50.24%
20 Ireneusz Grynczewski - Sławomir Bąk 33EW 4 N 10 -3 -150 45.45% 50.11%
34EW 4 S A +1 +650 0.11% 48.80%
wynik 48.80%
miejsce 25
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-06-2017 16:41:10
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

RTP "Brydż w Skansenie", Sierpc, 18 czerwca 2017
maksy, Grand Prix Ziemii Płocko-Ciechanowskiej

40: Marek Szakun - Włodzimierz Urbanowicz

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Grażyna Ożóg - Jan Kosieradzki 9EW 3 N K = +400 90.91% 90.91%
10EW 3 E 9 +1 -630 50.00% 70.45%
2 Renata Gawrońska - Tadeusz Gawroński 3EW 3 S J = +140 95.45% 78.79%
4EW 3 W 10 +1 -630 77.27% 78.41%
3 Jan Zabrocki - Artur Duczmalewski 7EW 4 E 6 +2 -680 97.73% 82.27%
8EW 3 S A -1 -50 59.09% 78.41%
4 Jerzy Cichowski - Jan Milewski 1EW 4x N K -2 -300 93.18% 80.52%
2EW 3 N 7 -3 -300 100.00% 82.95%
5 Sławomir Kowalczyk - Waldemar Burakowski 5EW 1 E 4 +1 -110 59.09% 80.30%
6EW 3 W 2 +1 -630 100.00% 82.27%
6 Zbigniew Leśniewski - Mirosław Witkowski 19EW 4 N 10 -1 -50 99.89% 83.87%
20EW 4 E 2 +1 -650 85.64% 84.02%
7 Irena Chodorowska - Jan Chodorowski 13EW 3 N 6 +4 +720 34.09% 80.18%
14EW 4 E A -2 +100 72.73% 79.65%
8 Jadwiga Pęcherzewska - Leszek Pęcherzewski 17EW 3 S K +1 +130 52.27% 77.82%
18EW 3 E 2 = -400 69.00% 77.27%
9 Szymon Dutkiewicz - Zbigniew Szczechowicz 11EW 1 E J +1 -120 56.82% 76.07%
12EW 3 W A = -140 75.00% 76.01%
10 Iwona Zielińska - Aleksander Marciniak 15EW 3 S 7 = +140 79.55% 76.19%
16EW 3 W 2 -1 +100 11.36% 72.95%
11 Janusz Maruszewski - Roman Kiełkiewicz 29EW 4 W 10 -1 +100 13.64% 70.13%
30EW 3 N 2 +1 +430 18.18% 67.77%
12 Anna Andrejczyk - Grzegorz Andrejczyk 23EW 2 N 8 -2 -200 77.27% 68.18%
24EW 4 W 2 = -420 61.36% 67.90%
13 Leszek Dzieńkowski - Kazimierz Falkowski 27EW 4 N A +1 +450 52.27% 67.27%
28EW 3 W K +2 -460 95.45% 68.36%
14 Elżbieta Kupczyk - Bogumił Kupczyk 21EW 2 N J -1 -100 93.18% 69.28%
22EW 2 S A = +110 27.27% 67.78%
15 Ireneusz Głowacki - Piotr Urbański 25EW 4 N J = +420 84.09% 68.34%
26EW 3 E 6 +1 -630 70.45% 68.41%
16 Aleksander Waślicki - Tomasz Kozłowski 39NS 4 N 3 +1 +450 54.75% 67.97%
40NS 4 W 6 -1 +100 61.89% 67.78%
17 Anna Leśniewska - Andrzej Rywocki 33EW 4 W 5 -3 +300 0.00% 65.72%
34EW 2 N 6 +1 +140 47.61% 65.19%
18 Justyna Graniczny - Elżbieta Zalewska 37EW 1 S 2 +2 +150 18.18% 63.85%
38EW 4 S A -2 -100 93.18% 64.66%
19 Ireneusz Grynczewski - Sławomir Bąk 31EW 7 S 7 = +1520 4.55% 63.04%
32EW 3 W 2 -2 +100 52.27% 62.75%
wynik 62.75%
miejsce 1
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-06-2017 16:41:10
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

RTP "Brydż w Skansenie", Sierpc, 18 czerwca 2017
maksy, Grand Prix Ziemii Płocko-Ciechanowskiej

41: Irena Chodorowska - Jan Chodorowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Andrzej Miszewski - Wojciech Biegajło 1NS 3 N Q = +110 79.55% 79.55%
2NS 4 S A +1 +650 93.18% 86.36%
2 Zbigniew Leśniewski - Mirosław Witkowski 3NS 3 N A +1 +170 34.09% 68.94%
4NS 3 E K -4 +400 97.73% 76.14%
3 Paweł Krzemiński - Michał Włoszek 5NS 3 E 3 -1 +50 65.91% 74.09%
6NS 3 W 2 -1 +100 68.18% 73.11%
4 Jolanta Wiśniewska - Sławomir Wiśniewski 7NS 4 E 3 +1 -650 38.64% 68.18%
8NS 3 E A -1 +50 54.55% 66.48%
5 Marian Kalinowski - Tadeusz Wiśniewski 9NS 3 N K +1 +430 59.09% 65.66%
10NS 3 E 10 +2 -660 11.36% 60.23%
6 Witold Mareń - Bogdan Jaskulski 11NS 4 W A = -130 25.00% 57.02%
12NS 3 E Q = -140 25.00% 54.36%
7 Marek Szakun - Włodzimierz Urbanowicz 13NS 3 N 6 +4 +720 65.91% 55.24%
14NS 4 E A -2 +100 27.27% 53.25%
8 Leszek Małkowski - Przemysław Małkowski 15NS 4 S 3 = +620 93.18% 55.91%
16NS 4 E Q = -620 36.36% 54.69%
9 Maria Pruchniewska - Tadeusz Giernalczyk 17NS 1 S K +2 +150 56.82% 54.81%
18NS 3 E 5 -2 +100 80.89% 56.26%
10 Olga Wrzos - Leszek Jędrzejczak 19NS 4 N 6 +1 +450 61.89% 56.56%
20NS 4 E 8 = -620 54.75% 56.47%
11 Przemysław Kacprzak - Wojciech Wójciak 21NS 4 S Q = +620 81.82% 57.67%
22NS 4 S K -2 -100 20.45% 55.98%
12 Danuta Krupnik - Ireneusz Jagielski 23NS 2 S 2 -1 -100 65.91% 56.41%
24NS 4 W 6 = -420 38.64% 55.67%
13 Bolesław Krzewski - Adam Amrozy 25NS 4 N 3 +1 +450 59.09% 55.81%
26NS 4 W A -1 +100 97.73% 57.42%
14 Piotr Nowicki - Leszek Szeląg 27NS 4 N K +2 +480 81.82% 58.33%
28NS 3 W K +1 -430 22.73% 57.05%
15 Dariusz Piotrkiewicz - Andrzej Sokołowski 29NS 3 E 10 +3 -690 11.36% 55.48%
30NS 3 N 2 +1 +430 81.82% 56.36%
16 Adam Cybulski - Leszek Hejne 31NS 7 S 7 = +1510 81.82% 57.18%
32NS 3 W 9 -4 +200 88.64% 58.16%
17 Aleksander Waślicki - Tomasz Kozłowski 33NS 4 W K = -620 9.09% 56.67%
34NS 3 S A = +140 52.39% 56.55%
18 Karol Konopko - Filip Parol 35NS 4 E 6 = -420 40.91% 56.10%
36NS 4 S A -1 -50 25.00% 55.24%
19 Wojciech Adamkiewicz - Jerzy Sadowski 37NS 1 S J = +90 36.36% 54.73%
38NS 4 S A = +420 72.73% 55.20%
20 Jerzy Plichtowicz - Kazimierz Głowacki 39NS 6 N 5 -1 -50 2.48% 53.85%
40NS 3 W 5 -3 +300 95.14% 54.88%
wynik 54.88%
miejsce 10
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-06-2017 16:41:10
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

RTP "Brydż w Skansenie", Sierpc, 18 czerwca 2017
maksy, Grand Prix Ziemii Płocko-Ciechanowskiej

42: Jadwiga Pęcherzewska - Leszek Pęcherzewski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Marian Kalinowski - Tadeusz Wiśniewski 3NS 4 N A = +420 79.55% 79.55%
4NS 3 W K -2 +200 75.00% 77.27%
2 Andrzej Miszewski - Wojciech Biegajło 5NS 4 W A -2 +100 88.64% 81.06%
6NS 3 W 2 = -600 31.82% 68.75%
3 Zbigniew Leśniewski - Mirosław Witkowski 7NS 6 E 3 -1 +100 88.64% 72.73%
8NS 4x E A -2 +300 97.73% 76.89%
4 Paweł Krzemiński - Michał Włoszek 9NS 3 N K +1 +430 59.09% 74.35%
10NS 3 E 10 +2 -660 11.36% 66.48%
5 Jolanta Wiśniewska - Sławomir Wiśniewski 1NS 4 E 4 -2 +100 63.64% 66.16%
2NS 5 S A -2 -200 4.55% 60.00%
6 Olga Wrzos - Leszek Jędrzejczak 13NS 6 N A = +1370 90.91% 62.81%
14NS 4 S 2 = +420 81.82% 64.39%
7 Witold Mareń - Bogdan Jaskulski 15NS 2 S 3 +2 +180 77.27% 65.38%
16NS 3 W Q +1 -170 77.27% 66.23%
8 Marek Szakun - Włodzimierz Urbanowicz 17NS 3 S K +1 +130 47.73% 65.00%
18NS 3 E 2 = -400 31.00% 62.88%
9 Leszek Małkowski - Przemysław Małkowski 19NS 4 N 6 +1 +450 61.89% 62.82%
20NS 4 E A = -620 54.75% 62.37%
10 Maria Pruchniewska - Tadeusz Giernalczyk 11NS 2 N Q -1 -50 81.82% 63.39%
12NS 2 E 2 +1 -140 25.00% 61.47%
11 Dariusz Piotrkiewicz - Andrzej Sokołowski 23NS 1 N 4 -1 -100 65.91% 61.68%
24NS 3 W 6 = -400 77.27% 62.39%
12 Przemysław Kacprzak - Wojciech Wójciak 25NS 4 N J +1 +450 59.09% 62.25%
26NS 4 E 10 = -130 86.36% 63.25%
13 Danuta Krupnik - Ireneusz Jagielski 27NS 5x E 8 -3 +500 93.18% 64.45%
28NS 3 W 6 +1 -430 22.73% 62.85%
14 Bolesław Krzewski - Adam Amrozy 29NS 3 E 8 +1 -630 52.27% 62.45%
30NS 3 S 8 +1 +130 22.73% 61.04%
15 Piotr Nowicki - Leszek Szeląg 21NS 2 S K +1 +140 20.45% 59.64%
22NS 4 S K -1 -50 52.27% 59.39%
16 Jerzy Plichtowicz - Kazimierz Głowacki 33NS 4 W K -1 +100 90.91% 60.41%
34NS 4 N K -1 -100 19.11% 59.12%
17 Adam Cybulski - Leszek Hejne 35NS 4 E 5 +1 -450 0.00% 57.33%
36NS 4 S A -1 -50 25.00% 56.38%
18 Aleksander Waślicki - Tomasz Kozłowski 37NS 3 N 4 -1 -100 20.45% 55.35%
38NS 4 S A = +420 72.73% 55.83%
19 Karol Konopko - Filip Parol 39NS 4 S 7 +1 +450 54.75% 55.80%
40NS 4 W 6 -2 +200 76.14% 56.34%
20 Wojciech Adamkiewicz - Jerzy Sadowski 31NS 6 S 10 +1 +1010 29.55% 55.65%
32NS 2 W A = -90 18.18% 54.71%
wynik 54.71%
miejsce 11
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-06-2017 16:41:10
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

RTP "Brydż w Skansenie", Sierpc, 18 czerwca 2017
maksy, Grand Prix Ziemii Płocko-Ciechanowskiej

43: Szymon Dutkiewicz - Zbigniew Szczechowicz

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Jolanta Wiśniewska - Sławomir Wiśniewski 5NS 2 E A +1 -140 15.91% 15.91%
6NS 3 W 2 = -600 31.82% 23.86%
2 Marian Kalinowski - Tadeusz Wiśniewski 7NS 6 E 6 -1 +100 88.64% 45.45%
8NS 4x E A -2 +300 97.73% 58.52%
3 Andrzej Miszewski - Wojciech Biegajło 9NS 3 N K +1 +430 59.09% 58.64%
10NS 3 E 7 = -600 90.91% 64.02%
4 Zbigniew Leśniewski - Mirosław Witkowski 1NS 4x E 4 -1 +100 63.64% 63.96%
2NS 5x E K -3 +500 40.91% 61.08%
5 Paweł Krzemiński - Michał Włoszek 3NS 3 N A +1 +170 34.09% 58.08%
4NS 3 W 5 +1 -630 22.73% 54.55%
6 Maria Pruchniewska - Tadeusz Giernalczyk 15NS 4 S 3 = +620 93.18% 58.06%
16NS 4 W 5 = -620 36.36% 56.25%
7 Olga Wrzos - Leszek Jędrzejczak 17NS 3 S K -1 -50 4.55% 52.27%
18NS 3 W 6 -3 +150 95.14% 55.33%
8 Witold Mareń - Bogdan Jaskulski 19NS 3 S 7 +2 +460 95.14% 57.99%
20NS 4 W 5 +1 -650 14.36% 55.26%
9 Marek Szakun - Włodzimierz Urbanowicz 11NS 1 E J +1 -120 43.18% 54.55%
12NS 3 W A = -140 25.00% 52.91%
10 Leszek Małkowski - Przemysław Małkowski 13NS 3 S 6 +3 +690 38.64% 52.16%
14NS 4 E 3 = -130 0.00% 49.55%
11 Piotr Nowicki - Leszek Szeląg 25NS 6 N J -1 -50 9.09% 47.62%
26NS 3 W 6 = -600 65.91% 48.45%
12 Dariusz Piotrkiewicz - Andrzej Sokołowski 27NS 5x W A -3 +500 93.18% 50.40%
28NS 4 E 10 -2 +100 95.45% 52.28%
13 Przemysław Kacprzak - Wojciech Wójciak 29NS 3 E 10 +2 -660 34.09% 51.55%
30NS 3 N 2 +1 +430 81.82% 52.71%
14 Danuta Krupnik - Ireneusz Jagielski 21NS 4 S K -1 -100 6.82% 51.01%
22NS 4 S K -2 -100 20.45% 49.92%
15 Bolesław Krzewski - Adam Amrozy 23NS 2 N 4 -2 -200 22.73% 48.98%
24NS 4 E J = -420 38.64% 48.64%
16 Wojciech Adamkiewicz - Jerzy Sadowski 35NS 4 W 5 = -420 40.91% 48.39%
36NS 4 S K +1 +450 86.36% 49.58%
17 Jerzy Plichtowicz - Kazimierz Głowacki 37NS 3 S A -1 -100 20.45% 48.69%
38NS 4 S A = +420 72.73% 49.40%
18 Adam Cybulski - Leszek Hejne 39NS 4 N 3 +1 +450 54.75% 49.55%
40NS 4 W 8 = -620 50.00% 49.57%
19 Aleksander Waślicki - Tomasz Kozłowski 31NS 6 S 7 +1 +1010 29.55% 49.03%
32NS 3 E A -1 +50 29.55% 48.51%
20 Karol Konopko - Filip Parol 33NS 3 W 5 = -140 70.45% 49.08%
34NS 5 N 6 -2 -200 4.86% 47.97%
wynik 47.97%
miejsce 31
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-06-2017 16:41:10
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

RTP "Brydż w Skansenie", Sierpc, 18 czerwca 2017
maksy, Grand Prix Ziemii Płocko-Ciechanowskiej

44: Iwona Zielińska - Aleksander Marciniak

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Paweł Krzemiński - Michał Włoszek 7NS 4 E 3 +1 -650 38.64% 38.64%
8NS 3 E A -2 +100 77.27% 57.95%
2 Jolanta Wiśniewska - Sławomir Wiśniewski 9NS 3 N K +1 +430 59.09% 58.33%
10NS 3 E 7 +2 -660 11.36% 46.59%
3 Marian Kalinowski - Tadeusz Wiśniewski 1NS 3 N K = +110 79.55% 53.18%
2NS 4 S A = +620 63.64% 54.92%
4 Andrzej Miszewski - Wojciech Biegajło 3NS 3 N 10 +1 +170 34.09% 51.95%
4NS 3 E 5 +2 -660 9.09% 46.59%
5 Zbigniew Leśniewski - Mirosław Witkowski 5NS 4 E A -2 +100 88.64% 51.26%
6NS 3 W 2 -2 +200 88.64% 55.00%
6 Leszek Małkowski - Przemysław Małkowski 17NS 1 S 8 +2 +150 56.82% 55.17%
18NS 3 W 3 = -400 31.00% 53.15%
7 Maria Pruchniewska - Tadeusz Giernalczyk 19NS 4 S 9 +1 +450 61.89% 53.82%
20NS 2 E 8 +2 -170 95.14% 56.77%
8 Olga Wrzos - Leszek Jędrzejczak 11NS 3 N 7 -2 -100 63.64% 57.23%
12NS 4 E 4 -1 +50 79.55% 58.63%
9 Witold Mareń - Bogdan Jaskulski 13NS 3 S 6 +3 +690 38.64% 57.45%
14NS 3 W 10 -3 +150 43.18% 56.66%
10 Marek Szakun - Włodzimierz Urbanowicz 15NS 3 S 7 = +140 20.45% 54.75%
16NS 3 W 2 -1 +100 88.64% 56.45%
11 Bolesław Krzewski - Adam Amrozy 27NS 4 N K +1 +450 47.73% 56.03%
28NS 3 W K +1 -430 22.73% 54.52%
12 Piotr Nowicki - Leszek Szeląg 29NS 3 E 7 +2 -660 34.09% 53.63%
30NS 3 N 4 = +400 47.73% 53.38%
13 Dariusz Piotrkiewicz - Andrzej Sokołowski 21NS 4 S 5 -1 -100 6.82% 51.52%
22NS 2 N 7 = +110 72.73% 52.34%
14 Przemysław Kacprzak - Wojciech Wójciak 23NS 1 N 9 -1 -100 65.91% 52.84%
24NS 3 W 4 = -400 77.27% 53.71%
15 Danuta Krupnik - Ireneusz Jagielski 25NS 4 N J +1 +450 59.09% 53.90%
26NS 3 E 6 +1 -630 29.55% 53.09%
16 Karol Konopko - Filip Parol 37NS 3 N 4 = +600 97.73% 54.53%
38NS 4 S K = +420 72.73% 55.09%
17 Wojciech Adamkiewicz - Jerzy Sadowski 39NS 3 N 7 +1 +430 19.11% 54.00%
40NS 4 W K +1 -650 21.48% 53.05%
18 Jerzy Plichtowicz - Kazimierz Głowacki 31NS 6 N 4 +1 +1020 65.91% 53.41%
32NS 3x N 10 -1 -200 6.82% 52.12%
19 Adam Cybulski - Leszek Hejne 33NS 2 W K +2 -170 40.91% 51.82%
34NS 3 N 6 +1 +170 76.14% 52.46%
20 Aleksander Waślicki - Tomasz Kozłowski 35NS 2 E 3 +2 -170 90.91% 53.44%
36NS 4 S K +1 +450 86.36% 54.27%
wynik 54.27%
miejsce 12
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-06-2017 16:41:10
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

RTP "Brydż w Skansenie", Sierpc, 18 czerwca 2017
maksy, Grand Prix Ziemii Płocko-Ciechanowskiej

45: pauza - pauza

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 pauza - pauza 9EW sędzia 0.00% 0.00%
10EW sędzia 0.00% 0.00%
2 pauza - pauza 1EW sędzia 0.00% 0.00%
2EW sędzia 0.00% 0.00%
3 pauza - pauza 3EW sędzia 0.00% 0.00%
4EW sędzia 0.00% 0.00%
4 pauza - pauza 5EW sędzia 0.00% 0.00%
6EW sędzia 0.00% 0.00%
5 pauza - pauza 7EW sędzia 0.00% 0.00%
8EW sędzia 0.00% 0.00%
6 pauza - pauza 19EW sędzia 0.00% 0.00%
20EW sędzia 0.00% 0.00%
7 pauza - pauza 11EW sędzia 0.00% 0.00%
12EW sędzia 0.00% 0.00%
8 pauza - pauza 13EW sędzia 0.00% 0.00%
14EW sędzia 0.00% 0.00%
9 pauza - pauza 15EW sędzia 0.00% 0.00%
16EW sędzia 0.00% 0.00%
10 pauza - pauza 17EW sędzia 0.00% 0.00%
18EW sędzia 0.00% 0.00%
11 pauza - pauza 29EW sędzia 0.00% 0.00%
30EW sędzia 0.00% 0.00%
12 pauza - pauza 21EW sędzia 0.00% 0.00%
22EW sędzia 0.00% 0.00%
13 pauza - pauza 23EW sędzia 0.00% 0.00%
24EW sędzia 0.00% 0.00%
14 pauza - pauza 25EW sędzia 0.00% 0.00%
26EW sędzia 0.00% 0.00%
15 pauza - pauza 27EW sędzia 0.00% 0.00%
28EW sędzia 0.00% 0.00%
16 pauza - pauza 39EW sędzia 0.00% 0.00%
40EW sędzia 0.00% 0.00%
17 pauza - pauza 31EW sędzia 0.00% 0.00%
32EW sędzia 0.00% 0.00%
18 pauza - pauza 33EW sędzia 0.00% 0.00%
34EW sędzia 0.00% 0.00%
19 pauza - pauza 35EW sędzia 0.00% 0.00%
36EW sędzia 0.00% 0.00%
20 pauza - pauza 37EW sędzia 0.00% 0.00%
38EW sędzia 0.00% 0.00%
wynik 0.00%
miejsce -
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-06-2017 16:41:10
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

RTP "Brydż w Skansenie", Sierpc, 18 czerwca 2017
maksy, Grand Prix Ziemii Płocko-Ciechanowskiej

46: Andrzej Miszewski - Wojciech Biegajło

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Irena Chodorowska - Jan Chodorowski 1EW 3 N Q = +110 20.45% 20.45%
2EW 4 S A +1 +650 6.82% 13.64%
2 Jadwiga Pęcherzewska - Leszek Pęcherzewski 5EW 4 W A -2 +100 11.36% 12.88%
6EW 3 W 2 = -600 68.18% 26.70%
3 Szymon Dutkiewicz - Zbigniew Szczechowicz 9EW 3 N K +1 +430 40.91% 29.55%
10EW 3 E 7 = -600 9.09% 26.14%
4 Iwona Zielińska - Aleksander Marciniak 3EW 3 N 10 +1 +170 65.91% 31.82%
4EW 3 E 5 +2 -660 90.91% 39.20%
5 Przemysław Kacprzak - Wojciech Wójciak 7EW 6 E 6 -1 +100 11.36% 36.11%
8EW 3 E 9 -1 +50 45.45% 37.05%
6 Anna Leśniewska - Andrzej Rywocki 11EW 3 N 5 -3 -150 93.18% 42.15%
12EW 4 E 2 -1 +50 20.45% 40.34%
7 Justyna Graniczny - Elżbieta Zalewska 15EW 2 S 7 +2 +170 47.73% 40.91%
16EW 4 W 2 = -620 63.64% 42.53%
8 Ireneusz Grynczewski - Sławomir Bąk 19EW 4 N 7 +1 +450 38.11% 42.24%
20EW 3 E J = -600 14.36% 40.50%
10 Witold Mareń - Bogdan Jaskulski 17NS 2 W 6 -1 +50 11.36% 38.78%
18NS 3 E 6 = -400 31.00% 38.35%
11 Grzegorz Górecki - Marek Krowicki 21NS 4 S K = +620 81.82% 40.64%
22NS 3 S 6 +1 +170 95.45% 43.38%
12 Danuta Iwanus - Jerzy Słomski 23NS 2x W K = -180 40.91% 43.26%
24NS 3 E 9 -1 +50 90.91% 45.43%
13 Piotr Iwanus - Kazimierz Buchalski 25NS 4 N 6 +1 +450 59.09% 46.02%
26NS 3 E 6 +1 -630 29.55% 45.33%
14 Andrzej Kretkowski - Albin Borkowski 27NS 4 N A +1 +450 47.73% 45.43%
28NS 2 S Q -2 -200 68.18% 46.31%
15 Wanda Jeleniewicz - Henryk Robak 29NS 3 E 9 = -600 75.00% 47.37%
30NS 3 N 6 = +400 47.73% 47.38%
16 Marek Himicz - Karol Sawicki 31EW 4 S 4 +3 +510 100.00% 49.20%
32EW 4x W 2 -1 +100 52.27% 49.30%
17 Sławomir Malanowski - Dariusz Jagodziński 35EW 3 W 3 = -400 25.00% 48.51%
36EW 4 S A = +420 40.91% 48.28%
18 Krzysztof Gołaś - Krzysztof Sokół 39EW 4 N 3 +1 +450 45.25% 48.18%
40EW 4 W 7 +1 -650 78.52% 49.08%
19 Dominik Głowacki - Dawid Kołodziejski 33EW 3x W 5 +1 -930 95.45% 50.40%
34EW 4 N 6 = +620 4.86% 49.14%
20 Piotr Marudziński - Adam Karczmarz 37EW 2 S A = +110 56.82% 49.34%
38EW 4x S A -1 -100 93.18% 50.50%
wynik 50.50%
miejsce 21
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-06-2017 16:41:10
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

RTP "Brydż w Skansenie", Sierpc, 18 czerwca 2017
maksy, Grand Prix Ziemii Płocko-Ciechanowskiej

47: Marian Kalinowski - Tadeusz Wiśniewski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Jadwiga Pęcherzewska - Leszek Pęcherzewski 3EW 4 N A = +420 20.45% 20.45%
4EW 3 W K -2 +200 25.00% 22.73%
2 Szymon Dutkiewicz - Zbigniew Szczechowicz 7EW 6 E 6 -1 +100 11.36% 18.94%
8EW 4x E A -2 +300 2.27% 14.77%
3 Iwona Zielińska - Aleksander Marciniak 1EW 3 N K = +110 20.45% 15.91%
2EW 4 S A = +620 36.36% 19.32%
4 Dariusz Piotrkiewicz - Andrzej Sokołowski 5EW 2 E 4 +1 -140 84.09% 28.57%
6EW 4 E 8 = -620 95.45% 36.93%
5 Irena Chodorowska - Jan Chodorowski 9EW 3 N K +1 +430 40.91% 37.37%
10EW 3 E 10 +2 -660 88.64% 42.50%
6 Justyna Graniczny - Elżbieta Zalewska 13EW 3 S 6 +1 +630 81.82% 46.07%
14EW 4 S A = +420 18.18% 43.75%
7 Ireneusz Grynczewski - Sławomir Bąk 17EW 1 S 8 +4 +210 25.00% 42.31%
18EW 3 W 5 -3 +150 4.86% 39.63%
9 Olga Wrzos - Leszek Jędrzejczak 15NS 2 S A +3 +200 81.82% 42.45%
16NS 3 W 5 = -600 63.64% 43.77%
10 Anna Leśniewska - Andrzej Rywocki 19EW średnia 60.00% 44.72%
20EW 4 W 2 +1 -650 85.64% 47.00%
11 Wanda Jeleniewicz - Henryk Robak 23NS 4 N 10 -4 -400 0.00% 44.52%
24NS 4 W 6 -1 +50 90.91% 46.84%
12 Grzegorz Górecki - Marek Krowicki 25NS 5x W A -3 +800 100.00% 49.37%
26NS 3 W 6 = -600 65.91% 50.13%
13 Danuta Iwanus - Jerzy Słomski 27NS 4 N A +1 +450 47.73% 50.02%
28NS 3 W K +1 -430 22.73% 48.88%
14 Piotr Iwanus - Kazimierz Buchalski 29NS 3 E 7 +3 -690 11.36% 47.38%
30NS 3 N 2 +1 +430 81.82% 48.71%
15 Andrzej Kretkowski - Albin Borkowski 21NS 3 S K = +140 20.45% 47.66%
22NS 3 N 7 -2 -100 20.45% 46.69%
16 Sławomir Malanowski - Dariusz Jagodziński 33EW 2 W K +2 -170 59.09% 47.12%
34EW 3 S 2 -2 -200 95.14% 48.72%
17 Krzysztof Gołaś - Krzysztof Sokół 37EW 2 S A +1 +140 29.55% 48.10%
38EW 4 S A = +420 27.27% 47.45%
18 Dominik Głowacki - Dawid Kołodziejski 31EW 6 S 5 +1 +1010 70.45% 48.15%
32EW 2 W 10 -3 +150 29.55% 47.60%
19 Piotr Marudziński - Adam Karczmarz 35EW 4 E 5 = -420 59.09% 47.93%
36EW 3 N 6 -2 -100 95.45% 49.25%
20 Marek Himicz - Karol Sawicki 39EW 3 N 3 +2 +460 9.61% 48.18%
40EW 4 W K = -620 50.00% 48.22%
wynik 48.22%
miejsce 29
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-06-2017 16:41:10
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

RTP "Brydż w Skansenie", Sierpc, 18 czerwca 2017
maksy, Grand Prix Ziemii Płocko-Ciechanowskiej

48: Jolanta Wiśniewska - Sławomir Wiśniewski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Szymon Dutkiewicz - Zbigniew Szczechowicz 5EW 2 E A +1 -140 84.09% 84.09%
6EW 3 W 2 = -600 68.18% 76.14%
2 Iwona Zielińska - Aleksander Marciniak 9EW 3 N K +1 +430 40.91% 64.39%
10EW 3 E 7 +2 -660 88.64% 70.45%
3 Piotr Nowicki - Leszek Szeląg 3EW 2 S J +1 +140 95.45% 75.45%
4EW 3 W 5 -3 +300 11.36% 64.77%
4 Irena Chodorowska - Jan Chodorowski 7EW 4 E 3 +1 -650 61.36% 64.29%
8EW 3 E A -1 +50 45.45% 61.93%
5 Jadwiga Pęcherzewska - Leszek Pęcherzewski 1EW 4 E 4 -2 +100 36.36% 59.09%
2EW 5 S A -2 -200 95.45% 62.73%
6 Ireneusz Grynczewski - Sławomir Bąk 15EW 3 N 9 +1 +130 90.91% 65.29%
16EW 6 W 2 = -1430 97.73% 67.99%
8 Maria Pruchniewska - Tadeusz Giernalczyk 13NS 3 S 4 +4 +190 0.00% 62.76%
14NS 2 S 2 +2 +170 59.09% 62.50%
9 Anna Leśniewska - Andrzej Rywocki 17EW 3 N 5 +1 +130 52.27% 61.82%
18EW średnia 50.00% 61.08%
10 Justyna Graniczny - Elżbieta Zalewska 11EW 4x W A +1 -610 100.00% 63.37%
12EW 4 E 2 -1 +50 20.45% 60.98%
11 Andrzej Kretkowski - Albin Borkowski 25NS 4 N J +1 +450 59.09% 60.89%
26NS 2 E 10 +1 -110 90.91% 62.39%
12 Wanda Jeleniewicz - Henryk Robak 27NS 4 N K +1 +450 47.73% 61.69%
28NS 3 W K +1 -430 22.73% 59.92%
13 Grzegorz Górecki - Marek Krowicki 29NS 3 E 4 +1 -630 52.27% 59.58%
30NS 3 N 8 = +400 47.73% 59.09%
14 Danuta Iwanus - Jerzy Słomski 21NS 4 S K = +620 81.82% 60.00%
22NS 2x W A +1 -870 0.00% 57.69%
15 Piotr Iwanus - Kazimierz Buchalski 23NS 2 N 9 = +110 97.73% 59.18%
24NS 4 W 6 = -420 38.64% 58.44%
16 Krzysztof Gołaś - Krzysztof Sokół 35EW 4 E 6 -1 +50 0.00% 56.43%
36EW 4 S 4 +1 +450 13.64% 55.00%
17 Dominik Głowacki - Dawid Kołodziejski 39EW 6 N 10 -1 -50 97.52% 56.37%
40EW 3 W 6 -2 +200 23.86% 55.36%
18 Piotr Marudziński - Adam Karczmarz 33EW 2 W K +1 -140 29.55% 54.57%
34EW 3 S A = +140 47.61% 54.37%
19 Marek Himicz - Karol Sawicki 37EW 1 S A +1 +120 43.18% 54.05%
38EW 4 S A = +420 27.27% 53.31%
20 Sławomir Malanowski - Dariusz Jagodziński 31EW 6 S 7 +1 +1010 70.45% 53.77%
32EW 3x W 8 -3 +500 4.55% 52.47%
wynik 52.47%
miejsce 16
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-06-2017 16:41:10
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

RTP "Brydż w Skansenie", Sierpc, 18 czerwca 2017
maksy, Grand Prix Ziemii Płocko-Ciechanowskiej

49: Paweł Krzemiński - Michał Włoszek

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Iwona Zielińska - Aleksander Marciniak 7EW 4 E 3 +1 -650 61.36% 61.36%
8EW 3 E A -2 +100 22.73% 42.05%
2 Bolesław Krzewski - Adam Amrozy 1EW 4 E 4 -1 +50 47.73% 43.94%
2EW 4 S A -1 -100 84.09% 53.98%
3 Irena Chodorowska - Jan Chodorowski 5EW 3 E 3 -1 +50 34.09% 50.00%
6EW 3 W 2 -1 +100 31.82% 46.97%
4 Jadwiga Pęcherzewska - Leszek Pęcherzewski 9EW 3 N K +1 +430 40.91% 46.10%
10EW 3 E 10 +2 -660 88.64% 51.42%
5 Szymon Dutkiewicz - Zbigniew Szczechowicz 3EW 3 N A +1 +170 65.91% 53.03%
4EW 3 W 5 +1 -630 77.27% 55.45%
7 Leszek Małkowski - Przemysław Małkowski 11NS 1 N J -1 -50 81.82% 57.85%
12NS 4 E 2 -1 +50 79.55% 59.66%
8 Anna Leśniewska - Andrzej Rywocki 15EW 4 S 7 -2 -200 100.00% 62.76%
16EW 6 W Q = -1430 97.73% 65.26%
9 Justyna Graniczny - Elżbieta Zalewska 19EW 5 S A +1 +420 80.89% 66.30%
20EW średnia 50.00% 65.28%
10 Ireneusz Grynczewski - Sławomir Bąk 13EW 3 S 6 +3 +690 61.36% 65.05%
14EW 4x S 6 = +590 2.27% 61.56%
11 Piotr Iwanus - Kazimierz Buchalski 27NS 4 N A = +420 13.64% 59.04%
28NS 2 W Q +1 -150 77.27% 59.95%
12 Andrzej Kretkowski - Albin Borkowski 29NS 5 E 7 = -600 75.00% 60.67%
30NS 3 N 8 = +400 47.73% 60.08%
13 Wanda Jeleniewicz - Henryk Robak 21NS 2 N 5 +2 +180 59.09% 60.04%
22NS 4 S K = +420 100.00% 61.70%
14 Grzegorz Górecki - Marek Krowicki 23NS 1 N 9 -1 -100 65.91% 61.87%
24NS 3 W 4 = -400 77.27% 62.46%
15 Danuta Iwanus - Jerzy Słomski 25NS 4 N 4 = +420 15.91% 60.74%
26NS 3 W 6 = -600 65.91% 60.92%
16 Dominik Głowacki - Dawid Kołodziejski 37EW 1 S J +1 +120 43.18% 60.31%
38EW 4 S K = +420 27.27% 59.21%
17 Piotr Marudziński - Adam Karczmarz 31EW 6 S 7 +1 +1010 70.45% 59.57%
32EW 2 W J -1 +50 70.45% 59.91%
18 Marek Himicz - Karol Sawicki 35EW 4 E J = -420 59.09% 59.89%
36EW 4 S K -1 -50 75.00% 60.33%
19 Sławomir Malanowski - Dariusz Jagodziński 39EW 3 N 3 +2 +460 9.61% 58.88%
40EW 4 W 3 -2 +200 23.86% 57.91%
20 Krzysztof Gołaś - Krzysztof Sokół 33EW 4x N 6 -6 -1400 100.00% 59.05%
34EW 2 N 6 +2 +170 23.86% 58.12%
wynik 58.12%
miejsce 2
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-06-2017 16:41:10
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

RTP "Brydż w Skansenie", Sierpc, 18 czerwca 2017
maksy, Grand Prix Ziemii Płocko-Ciechanowskiej

50: Zbigniew Leśniewski - Mirosław Witkowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Danuta Krupnik - Ireneusz Jagielski 9EW 3 N K +1 +430 40.91% 40.91%
10EW 3 E 4 +1 -630 50.00% 45.45%
2 Irena Chodorowska - Jan Chodorowski 3EW 3 N A +1 +170 65.91% 52.27%
4EW 3 E K -4 +400 2.27% 39.77%
3 Jadwiga Pęcherzewska - Leszek Pęcherzewski 7EW 6 E 3 -1 +100 11.36% 34.09%
8EW 4x E A -2 +300 2.27% 28.79%
4 Szymon Dutkiewicz - Zbigniew Szczechowicz 1EW 4x E 4 -1 +100 36.36% 29.87%
2EW 5x E K -3 +500 59.09% 33.52%
5 Iwona Zielińska - Aleksander Marciniak 5EW 4 E A -2 +100 11.36% 31.06%
6EW 3 W 2 -2 +200 11.36% 29.09%
6 Marek Szakun - Włodzimierz Urbanowicz 19NS 4 N 10 -1 -50 0.11% 26.46%
20NS 4 E 2 +1 -650 14.36% 25.45%
7 Anna Leśniewska - Andrzej Rywocki 13EW 3 S 6 +3 +690 61.36% 28.21%
14EW 3 S J +1 +170 40.91% 29.12%
8 Justyna Graniczny - Elżbieta Zalewska 17EW 1 S K +4 +210 25.00% 28.84%
18EW 3 E 2 +1 -430 97.52% 33.14%
9 Ireneusz Grynczewski - Sławomir Bąk 11EW 4 W A = -130 75.00% 35.60%
12EW 4 E 2 -1 +50 20.45% 34.76%
11 Danuta Iwanus - Jerzy Słomski 29NS 5 W 9 -2 +200 95.45% 37.95%
30NS 3 S 4 -1 -50 9.09% 36.51%
12 Piotr Iwanus - Kazimierz Buchalski 21NS 2 S K +2 +170 40.91% 36.72%
22NS 4 S A -1 -50 52.27% 37.43%
13 Andrzej Kretkowski - Albin Borkowski 23NS 2 S 10 -3 -300 4.55% 36.00%
24NS 3 W 3 +2 -460 0.00% 34.50%
14 Wanda Jeleniewicz - Henryk Robak 25NS 4 N 4 +1 +450 59.09% 35.48%
26NS 3 W 8 = -600 65.91% 36.65%
15 Grzegorz Górecki - Marek Krowicki 27NS 3 N K +2 +200 9.09% 35.63%
28NS 2x N K -2 -500 0.00% 34.36%
16 Piotr Marudziński - Adam Karczmarz 39EW 4 N 10 +1 +450 45.25% 34.73%
40EW 3 W 6 -3 +300 4.86% 33.74%
17 Marek Himicz - Karol Sawicki 33EW 3 N 10 -1 -50 18.18% 33.24%
34EW 4 N 4 -1 -100 80.89% 34.72%
18 Sławomir Malanowski - Dariusz Jagodziński 37EW 3 S J -1 -100 79.55% 36.08%
38EW 5x W Q -1 +100 63.64% 36.89%
19 Krzysztof Gołaś - Krzysztof Sokół 31EW 6 S 7 +1 +1010 70.45% 37.85%
32EW 3x N 3 -1 -200 93.18% 39.39%
20 Dominik Głowacki - Dawid Kołodziejski 35EW 2 E 5 +2 -170 9.09% 38.57%
36EW 3 N 3 +1 +430 27.27% 38.27%
wynik 38.27%
miejsce 47
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-06-2017 16:41:10
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

RTP "Brydż w Skansenie", Sierpc, 18 czerwca 2017
maksy, Grand Prix Ziemii Płocko-Ciechanowskiej

51: Anna Leśniewska - Andrzej Rywocki

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Przemysław Kacprzak - Wojciech Wójciak 1NS 2x N K +1 +280 100.00% 100.00%
2NS 4 S K = +620 63.64% 81.82%
2 Danuta Krupnik - Ireneusz Jagielski 3NS 3 S J = +140 4.55% 56.06%
4NS 3 W 4 -2 +200 75.00% 60.80%
3 Bolesław Krzewski - Adam Amrozy 5NS 2 E 10 +1 -140 15.91% 51.82%
6NS 3 E 9 = -600 31.82% 48.48%
4 Piotr Nowicki - Leszek Szeląg 7NS 1x N 6 -2 -500 68.18% 51.30%
8NS 2 W K = -110 27.27% 48.30%
5 Dariusz Piotrkiewicz - Andrzej Sokołowski 9NS 3 N K +1 +430 59.09% 49.49%
10NS 4 E A = -620 77.27% 52.27%
6 Andrzej Miszewski - Wojciech Biegajło 11NS 3 N 5 -3 -150 6.82% 48.14%
12NS 4 E 2 -1 +50 79.55% 50.76%
7 Zbigniew Leśniewski - Mirosław Witkowski 13NS 3 S 6 +3 +690 38.64% 49.83%
14NS 3 S J +1 +170 59.09% 50.49%
8 Paweł Krzemiński - Michał Włoszek 15NS 4 S 7 -2 -200 0.00% 47.12%
16NS 6 W Q = -1430 2.27% 44.32%
9 Jolanta Wiśniewska - Sławomir Wiśniewski 17NS 3 N 5 +1 +130 47.73% 44.52%
18NS średnia 50.00% 44.82%
10 Marian Kalinowski - Tadeusz Wiśniewski 19NS średnia 60.00% 45.62%
20NS 4 W 2 +1 -650 14.36% 44.06%
11 Marek Himicz - Karol Sawicki 21NS 3 S 6 +1 +170 40.91% 43.91%
22NS 4 S K -2 -100 20.45% 42.84%
12 Piotr Marudziński - Adam Karczmarz 23NS 2 S 10 -1 -100 65.91% 43.85%
24NS 4 W 6 = -420 38.64% 43.63%
13 Dominik Głowacki - Dawid Kołodziejski 25NS 4 N J +1 +450 59.09% 44.25%
26NS 3 W 6 +1 -630 29.55% 43.68%
14 Krzysztof Gołaś - Krzysztof Sokół 27NS 5x W A -3 +500 93.18% 45.52%
28NS 3 W K +1 -430 22.73% 44.70%
15 Sławomir Malanowski - Dariusz Jagodziński 29NS 6 W 10 -3 +300 100.00% 46.61%
30NS 3 N 2 = +400 47.73% 46.65%
16 Witold Mareń - Bogdan Jaskulski 31NS 7 S 4 = +1510 81.82% 47.78%
32NS 4 W 2 -3 +150 70.45% 48.49%
17 Marek Szakun - Włodzimierz Urbanowicz 33NS 4 W 5 -3 +300 100.00% 50.05%
34NS 2 N 6 +1 +140 52.39% 50.12%
18 Leszek Małkowski - Przemysław Małkowski 35NS 4 E 6 = -420 40.91% 49.86%
36NS 4 S K = +420 59.09% 50.11%
19 Maria Pruchniewska - Tadeusz Giernalczyk 37NS 1 S J +1 +120 56.82% 50.29%
38NS 4 S A = +420 72.73% 50.88%
20 Olga Wrzos - Leszek Jędrzejczak 39NS 4 N 3 +1 +450 54.75% 50.98%
40NS 4 W 8 -2 +200 76.14% 51.61%
wynik 51.61%
miejsce 19
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-06-2017 16:41:10
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

RTP "Brydż w Skansenie", Sierpc, 18 czerwca 2017
maksy, Grand Prix Ziemii Płocko-Ciechanowskiej

52: Justyna Graniczny - Elżbieta Zalewska

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Dariusz Piotrkiewicz - Andrzej Sokołowski 3NS 2 S J +2 +170 34.09% 34.09%
4NS 2 W 5 +3 -210 36.36% 35.23%
2 Przemysław Kacprzak - Wojciech Wójciak 5NS 4 E 10 -1 +50 65.91% 45.45%
6NS 3 W 6 -2 +200 88.64% 56.25%
3 Danuta Krupnik - Ireneusz Jagielski 7NS 4 E 3 +1 -650 38.64% 52.73%
8NS 3 E 7 -2 +100 77.27% 56.82%
4 Bolesław Krzewski - Adam Amrozy 9NS 3 N K = +400 9.09% 50.00%
10NS 3 E 6 +2 -660 11.36% 45.17%
5 Piotr Nowicki - Leszek Szeląg 1NS 3 E 4 = -140 20.45% 42.42%
2NS 5x E 4 -2 +300 36.36% 41.82%
6 Marian Kalinowski - Tadeusz Wiśniewski 13NS 3 S 6 +1 +630 18.18% 39.67%
14NS 4 S A = +420 81.82% 43.18%
7 Andrzej Miszewski - Wojciech Biegajło 15NS 2 S 7 +2 +170 52.27% 43.88%
16NS 4 W 2 = -620 36.36% 43.34%
8 Zbigniew Leśniewski - Mirosław Witkowski 17NS 1 S K +4 +210 75.00% 45.45%
18NS 3 E 2 +1 -430 2.48% 42.77%
9 Paweł Krzemiński - Michał Włoszek 19NS 5 S A +1 +420 19.11% 41.38%
20NS średnia 50.00% 41.86%
10 Jolanta Wiśniewska - Sławomir Wiśniewski 11NS 4x W A +1 -610 0.00% 39.65%
12NS 4 E 2 -1 +50 79.55% 41.65%
11 Sławomir Malanowski - Dariusz Jagodziński 23NS 1 N A -2 -200 22.73% 40.75%
24NS 3 E 3 +1 -430 4.55% 39.10%
12 Marek Himicz - Karol Sawicki 25NS 4 N J +1 +450 59.09% 39.97%
26NS 3 W Q +3 -690 2.27% 38.40%
13 Piotr Marudziński - Adam Karczmarz 27NS 6 N K -2 -100 0.00% 36.86%
28NS 3 W K = -400 52.27% 37.46%
14 Dominik Głowacki - Dawid Kołodziejski 29NS 4 E 8 = -620 65.91% 38.51%
30NS 4x W K -2 +300 27.27% 38.11%
15 Krzysztof Gołaś - Krzysztof Sokół 21NS 4 S A = +620 81.82% 39.62%
22NS 4 S A -2 -100 20.45% 38.98%
16 Olga Wrzos - Leszek Jędrzejczak 33NS 3 W K -1 +100 90.91% 40.65%
34NS 3 N K -1 -100 19.11% 39.98%
17 Witold Mareń - Bogdan Jaskulski 35NS 1 E J +3 -170 90.91% 41.52%
36NS 5 N K -3 -150 0.00% 40.30%
18 Marek Szakun - Włodzimierz Urbanowicz 37NS 1 S 2 +2 +150 81.82% 41.49%
38NS 4 S A -2 -100 6.82% 40.52%
19 Leszek Małkowski - Przemysław Małkowski 39NS średnia 40.00% 40.51%
40NS średnia 40.00% 40.50%
20 Maria Pruchniewska - Tadeusz Giernalczyk 31NS 6 S 8 +1 +1010 29.55% 40.22%
32NS 3x W A -1 +100 47.73% 40.40%
wynik 40.40%
miejsce 44
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-06-2017 16:41:10
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

RTP "Brydż w Skansenie", Sierpc, 18 czerwca 2017
maksy, Grand Prix Ziemii Płocko-Ciechanowskiej

53: Ireneusz Grynczewski - Sławomir Bąk

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Piotr Nowicki - Leszek Szeląg 5NS 3x W 4 -1 +100 88.64% 88.64%
6NS 3 W 2 = -600 31.82% 60.23%
2 Dariusz Piotrkiewicz - Andrzej Sokołowski 7NS 4 E 3 +1 -650 38.64% 53.03%
8NS 3 E 7 -1 +50 54.55% 53.41%
3 Przemysław Kacprzak - Wojciech Wójciak 9NS 3 N K +1 +430 59.09% 54.55%
10NS 3 E 7 +1 -630 50.00% 53.79%
4 Danuta Krupnik - Ireneusz Jagielski 1NS 2 W A +1 -140 20.45% 49.03%
2NS 4 S A = +620 63.64% 50.85%
5 Bolesław Krzewski - Adam Amrozy 3NS 1x E 5 -1 +200 59.09% 51.77%
4NS 3 W 2 = -110 54.55% 52.05%
6 Jolanta Wiśniewska - Sławomir Wiśniewski 15NS 3 N 9 +1 +130 9.09% 48.14%
16NS 6 W 2 = -1430 2.27% 44.32%
7 Marian Kalinowski - Tadeusz Wiśniewski 17NS 1 S 8 +4 +210 75.00% 46.68%
18NS 3 W 5 -3 +150 95.14% 50.14%
8 Andrzej Miszewski - Wojciech Biegajło 19NS 4 N 7 +1 +450 61.89% 50.92%
20NS 3 E J = -600 85.64% 53.09%
9 Zbigniew Leśniewski - Mirosław Witkowski 11NS 4 W A = -130 25.00% 51.44%
12NS 4 E 2 -1 +50 79.55% 53.00%
10 Paweł Krzemiński - Michał Włoszek 13NS 3 S 6 +3 +690 38.64% 52.25%
14NS 4x S 6 = +590 97.73% 54.52%
11 Krzysztof Gołaś - Krzysztof Sokół 25NS 4 N J +1 +450 59.09% 54.74%
26NS 3 W 6 = -600 65.91% 55.24%
12 Sławomir Malanowski - Dariusz Jagodziński 27NS 4 N K +1 +450 47.73% 54.92%
28NS 3 W K = -400 52.27% 54.81%
13 Marek Himicz - Karol Sawicki 29NS 4 N 6 = +130 90.91% 56.25%
30NS 3 N 2 +1 +430 81.82% 57.24%
14 Piotr Marudziński - Adam Karczmarz 21NS 3 S K +1 +170 40.91% 56.63%
22NS 4 N Q -1 -50 52.27% 56.47%
15 Dominik Głowacki - Dawid Kołodziejski 23NS 2 S 3 -2 -200 22.73% 55.31%
24NS 4 W 6 = -420 38.64% 54.76%
16 Maria Pruchniewska - Tadeusz Giernalczyk 35NS 4 E J = -420 40.91% 54.31%
36NS 3 N 2 -1 -50 25.00% 53.39%
17 Olga Wrzos - Leszek Jędrzejczak 37NS 2 S A +2 +170 90.91% 54.53%
38NS 4x S A = +590 97.73% 55.80%
18 Witold Mareń - Bogdan Jaskulski 39NS 3 S 8 +1 +430 19.11% 54.75%
40NS 3 W 6 -3 +300 95.14% 55.87%
19 Marek Szakun - Włodzimierz Urbanowicz 31NS 7 S 7 = +1520 95.45% 56.94%
32NS 3 W 2 -2 +100 47.73% 56.70%
20 Leszek Małkowski - Przemysław Małkowski 33NS 4 N 10 -3 -150 54.55% 56.65%
34NS 4 S A +1 +650 99.89% 57.73%
wynik 57.73%
miejsce 3
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-06-2017 16:41:10
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

RTP "Brydż w Skansenie", Sierpc, 18 czerwca 2017
maksy, Grand Prix Ziemii Płocko-Ciechanowskiej

54: pauza - pauza

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
wynik �%
miejsce -
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-06-2017 16:41:10
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

RTP "Brydż w Skansenie", Sierpc, 18 czerwca 2017
maksy, Grand Prix Ziemii Płocko-Ciechanowskiej

55: pauza - pauza

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 pauza - pauza 9NS sędzia 0.00% 0.00%
10NS sędzia 0.00% 0.00%
2 pauza - pauza 1NS sędzia 0.00% 0.00%
2NS sędzia 0.00% 0.00%
3 pauza - pauza 3NS sędzia 0.00% 0.00%
4NS sędzia 0.00% 0.00%
4 pauza - pauza 5NS sędzia 0.00% 0.00%
6NS sędzia 0.00% 0.00%
5 pauza - pauza 7NS sędzia 0.00% 0.00%
8NS sędzia 0.00% 0.00%
6 pauza - pauza 19NS sędzia 0.00% 0.00%
20NS sędzia 0.00% 0.00%
7 pauza - pauza 11NS sędzia 0.00% 0.00%
12NS sędzia 0.00% 0.00%
8 pauza - pauza 13NS sędzia 0.00% 0.00%
14NS sędzia 0.00% 0.00%
9 pauza - pauza 15NS sędzia 0.00% 0.00%
16NS sędzia 0.00% 0.00%
10 pauza - pauza 17NS sędzia 0.00% 0.00%
18NS sędzia 0.00% 0.00%
11 pauza - pauza 29NS sędzia 0.00% 0.00%
30NS sędzia 0.00% 0.00%
12 pauza - pauza 21NS sędzia 0.00% 0.00%
22NS sędzia 0.00% 0.00%
13 pauza - pauza 23NS sędzia 0.00% 0.00%
24NS sędzia 0.00% 0.00%
14 pauza - pauza 25NS sędzia 0.00% 0.00%
26NS sędzia 0.00% 0.00%
15 pauza - pauza 27NS sędzia 0.00% 0.00%
28NS sędzia 0.00% 0.00%
16 pauza - pauza 39NS sędzia 0.00% 0.00%
40NS sędzia 0.00% 0.00%
17 pauza - pauza 31NS sędzia 0.00% 0.00%
32NS sędzia 0.00% 0.00%
18 pauza - pauza 33NS sędzia 0.00% 0.00%
34NS sędzia 0.00% 0.00%
19 pauza - pauza 35NS sędzia 0.00% 0.00%
36NS sędzia 0.00% 0.00%
20 pauza - pauza 37NS sędzia 0.00% 0.00%
38NS sędzia 0.00% 0.00%
wynik 0.00%
miejsce -
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-06-2017 16:41:10
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

RTP "Brydż w Skansenie", Sierpc, 18 czerwca 2017
maksy, Grand Prix Ziemii Płocko-Ciechanowskiej

56: Przemysław Kacprzak - Wojciech Wójciak

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Anna Leśniewska - Andrzej Rywocki 1EW 2x N K +1 +280 0.00% 0.00%
2EW 4 S K = +620 36.36% 18.18%
2 Justyna Graniczny - Elżbieta Zalewska 5EW 4 E 10 -1 +50 34.09% 23.48%
6EW 3 W 6 -2 +200 11.36% 20.45%
3 Ireneusz Grynczewski - Sławomir Bąk 9EW 3 N K +1 +430 40.91% 24.55%
10EW 3 E 7 +1 -630 50.00% 28.79%
5 Andrzej Miszewski - Wojciech Biegajło 7NS 6 E 6 -1 +100 88.64% 37.34%
8NS 3 E 9 -1 +50 54.55% 39.49%
6 Anna Andrejczyk - Grzegorz Andrejczyk 11NS 3 N 5 -2 -100 63.64% 42.17%
12NS 3 E 2 = -140 25.00% 40.45%
7 Janusz Maruszewski - Roman Kiełkiewicz 13NS 5 S 4 +2 +720 65.91% 42.77%
14NS 3 W 8 -3 +150 43.18% 42.80%
8 Ireneusz Głowacki - Piotr Urbański 15NS 2 S 3 +1 +140 20.45% 41.08%
16NS 4 W 6 -1 +100 88.64% 44.48%
9 Elżbieta Kupczyk - Bogumił Kupczyk 17NS 3 S K = +400 90.91% 47.58%
18NS 3 E 2 = -400 31.00% 46.54%
10 Leszek Dzieńkowski - Kazimierz Falkowski 19NS 4 S 10 +1 +450 61.89% 47.44%
20NS 4 W 3 = -620 54.75% 47.85%
11 Irena Chodorowska - Jan Chodorowski 21EW 4 S Q = +620 18.18% 46.29%
22EW 4 S K -2 -100 79.55% 47.95%
12 Jadwiga Pęcherzewska - Leszek Pęcherzewski 25EW 4 N J +1 +450 40.91% 47.61%
26EW 4 E 10 = -130 13.64% 46.07%
13 Szymon Dutkiewicz - Zbigniew Szczechowicz 29EW 3 E 10 +2 -660 65.91% 46.93%
30EW 3 N 2 +1 +430 18.18% 45.73%
14 Iwona Zielińska - Aleksander Marciniak 23EW 1 N 9 -1 -100 34.09% 45.27%
24EW 3 W 4 = -400 22.73% 44.40%
15 Marek Himicz - Karol Sawicki 27EW 6 N K -1 -50 95.45% 46.29%
28EW 2 W K +2 -180 27.27% 45.61%
16 Grzegorz Górecki - Marek Krowicki 31EW 6 S 4 +1 +1010 70.45% 46.47%
32EW 3 W 10 -4 +200 11.36% 45.30%
17 Wanda Jeleniewicz - Henryk Robak 35EW 4 E J = -420 59.09% 45.74%
36EW 4 S K -1 -50 75.00% 46.66%
18 Andrzej Kretkowski - Albin Borkowski 39EW 3 S 8 +1 +430 80.89% 47.70%
40EW 4 W 8 +1 -650 78.52% 48.60%
19 Piotr Iwanus - Kazimierz Buchalski 33EW 3 W K = -140 29.55% 48.06%
34EW 3 N 4 = +140 47.61% 48.05%
20 Danuta Iwanus - Jerzy Słomski 37EW 3 N 9 -2 -200 97.73% 49.39%
38EW 5 W J -1 +50 75.00% 50.06%
wynik 50.06%
miejsce 23
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-06-2017 16:41:10
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

RTP "Brydż w Skansenie", Sierpc, 18 czerwca 2017
maksy, Grand Prix Ziemii Płocko-Ciechanowskiej

57: Dariusz Piotrkiewicz - Andrzej Sokołowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Justyna Graniczny - Elżbieta Zalewska 3EW 2 S J +2 +170 65.91% 65.91%
4EW 2 W 5 +3 -210 63.64% 64.77%
2 Ireneusz Grynczewski - Sławomir Bąk 7EW 4 E 3 +1 -650 61.36% 63.64%
8EW 3 E 7 -1 +50 45.45% 59.09%
4 Marian Kalinowski - Tadeusz Wiśniewski 5NS 2 E 4 +1 -140 15.91% 50.45%
6NS 4 E 8 = -620 4.55% 42.80%
5 Anna Leśniewska - Andrzej Rywocki 9EW 3 N K +1 +430 40.91% 42.53%
10EW 4 E A = -620 22.73% 40.06%
6 Leszek Dzieńkowski - Kazimierz Falkowski 13NS 3 N 10 +4 +720 65.91% 42.93%
14NS 3 S 4 +1 +170 59.09% 44.55%
7 Anna Andrejczyk - Grzegorz Andrejczyk 15NS 2 S A +2 +170 52.27% 45.25%
16NS 3 W 3 +1 -630 18.18% 42.99%
8 Janusz Maruszewski - Roman Kiełkiewicz 17NS 1 S 8 +4 +210 75.00% 45.45%
18NS 2 W J +1 -150 57.14% 46.29%
9 Ireneusz Głowacki - Piotr Urbański 19NS 4 N 5 = +420 19.11% 44.48%
20NS 4 E 7 = -620 54.75% 45.12%
10 Elżbieta Kupczyk - Bogumił Kupczyk 11NS 3 S 4 -1 -50 81.82% 47.28%
12NS 1 W 10 +1 -120 54.55% 47.68%
11 Jadwiga Pęcherzewska - Leszek Pęcherzewski 23EW 1 N 4 -1 -100 34.09% 46.97%
24EW 3 W 6 = -400 22.73% 45.75%
12 Szymon Dutkiewicz - Zbigniew Szczechowicz 27EW 5x W A -3 +500 6.82% 43.90%
28EW 4 E 10 -2 +100 4.55% 42.11%
13 Iwona Zielińska - Aleksander Marciniak 21EW 4 S 5 -1 -100 93.18% 44.33%
22EW 2 N 7 = +110 27.27% 43.62%
14 Sławomir Malanowski - Dariusz Jagodziński 25EW 4 N 6 -3 -150 95.45% 45.69%
26EW 3 E 8 = -600 34.09% 45.25%
15 Irena Chodorowska - Jan Chodorowski 29EW 3 E 10 +3 -690 88.64% 46.86%
30EW 3 N 2 +1 +430 18.18% 45.83%
16 Wanda Jeleniewicz - Henryk Robak 33EW 5x N 10 -3 -500 79.55% 46.99%
34EW 2x S 10 -1 -200 95.14% 48.60%
17 Andrzej Kretkowski - Albin Borkowski 37EW 3 S J -1 -100 79.55% 49.60%
38EW 4 S A -1 -50 84.09% 50.67%
18 Piotr Iwanus - Kazimierz Buchalski 31EW 6 N 3 +1 +1020 34.09% 50.17%
32EW 3 W A -3 +150 29.55% 49.57%
19 Danuta Iwanus - Jerzy Słomski 35EW 4 E 8 = -420 59.09% 49.84%
36EW 4 S A -1 -50 75.00% 50.54%
20 Grzegorz Górecki - Marek Krowicki 39EW 3 S 5 +1 +430 80.89% 51.36%
40EW 4 W 8 +1 -650 78.52% 52.07%
wynik 52.07%
miejsce 17
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-06-2017 16:41:10
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

RTP "Brydż w Skansenie", Sierpc, 18 czerwca 2017
maksy, Grand Prix Ziemii Płocko-Ciechanowskiej

58: Piotr Nowicki - Leszek Szeląg

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Ireneusz Grynczewski - Sławomir Bąk 5EW 3x W 4 -1 +100 11.36% 11.36%
6EW 3 W 2 = -600 68.18% 39.77%
3 Jolanta Wiśniewska - Sławomir Wiśniewski 3NS 2 S J +1 +140 4.55% 28.03%
4NS 3 W 5 -3 +300 88.64% 43.18%
4 Anna Leśniewska - Andrzej Rywocki 7EW 1x N 6 -2 -500 31.82% 40.91%
8EW 2 W K = -110 72.73% 46.21%
5 Justyna Graniczny - Elżbieta Zalewska 1EW 3 E 4 = -140 79.55% 50.97%
2EW 5x E 4 -2 +300 63.64% 52.56%
6 Elżbieta Kupczyk - Bogumił Kupczyk 15NS 3 S 5 = +140 20.45% 48.99%
16NS 3 W 5 = -600 63.64% 50.45%
7 Leszek Dzieńkowski - Kazimierz Falkowski 17NS 2 S K = +120 34.09% 48.97%
18NS 2 W 5 = -120 61.89% 50.04%
8 Anna Andrejczyk - Grzegorz Andrejczyk 19NS 4 N 3 +1 +450 61.89% 50.95%
20NS 4 W 4 +1 -650 14.36% 48.34%
9 Janusz Maruszewski - Roman Kiełkiewicz 11NS 3x N 4 = +530 100.00% 51.78%
12NS 4 E 2 -1 +50 79.55% 53.52%
10 Ireneusz Głowacki - Piotr Urbański 13NS 3 S 6 +1 +630 18.18% 51.44%
14NS 4 S 2 = +420 81.82% 53.13%
11 Szymon Dutkiewicz - Zbigniew Szczechowicz 25EW 6 N J -1 -50 90.91% 55.12%
26EW 3 W 6 = -600 34.09% 54.07%
12 Iwona Zielińska - Aleksander Marciniak 29EW 3 E 7 +2 -660 65.91% 54.63%
30EW 3 N 4 = +400 52.27% 54.52%
13 Krzysztof Gołaś - Krzysztof Sokół 23EW 2 S 10 -2 -200 77.27% 55.51%
24EW 4 W 6 = -420 61.36% 55.76%
14 Irena Chodorowska - Jan Chodorowski 27EW 4 N K +2 +480 18.18% 54.25%
28EW 3 W K +1 -430 77.27% 55.14%
15 Jadwiga Pęcherzewska - Leszek Pęcherzewski 21EW 2 S K +1 +140 79.55% 56.04%
22EW 4 S K -1 -50 47.73% 55.75%
16 Andrzej Kretkowski - Albin Borkowski 35EW 4 E J = -420 59.09% 55.86%
36EW 4 S A +1 +450 13.64% 54.45%
17 Piotr Iwanus - Kazimierz Buchalski 39EW 3 N 10 +2 +460 9.61% 53.01%
40EW 4 W 8 +1 -650 78.52% 53.80%
18 Danuta Iwanus - Jerzy Słomski 33EW 3 W K +2 -200 68.18% 54.24%
34EW 3 N K +1 +130 61.89% 54.46%
19 Grzegorz Górecki - Marek Krowicki 37EW 2 N 6 +1 +150 18.18% 53.43%
38EW 3 S K +1 +170 50.00% 53.33%
20 Wanda Jeleniewicz - Henryk Robak 31EW 6 N 3 +1 +1010 70.45% 53.80%
32EW 3 W 8 -3 +150 29.55% 53.16%
+/- -0.13%
wynik 53.03%
miejsce 14
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-06-2017 16:41:10
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

RTP "Brydż w Skansenie", Sierpc, 18 czerwca 2017
maksy, Grand Prix Ziemii Płocko-Ciechanowskiej

59: Bolesław Krzewski - Adam Amrozy

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
2 Paweł Krzemiński - Michał Włoszek 1NS 4 E 4 -1 +50 52.27% 52.27%
2NS 4 S A -1 -100 15.91% 34.09%
3 Anna Leśniewska - Andrzej Rywocki 5EW 2 E 10 +1 -140 84.09% 50.76%
6EW 3 E 9 = -600 68.18% 55.11%
4 Justyna Graniczny - Elżbieta Zalewska 9EW 3 N K = +400 90.91% 62.27%
10EW 3 E 6 +2 -660 88.64% 66.67%
5 Ireneusz Grynczewski - Sławomir Bąk 3EW 1x E 5 -1 +200 40.91% 62.99%
4EW 3 W 2 = -110 45.45% 60.80%
6 Ireneusz Głowacki - Piotr Urbański 17NS 2 S K = +120 34.09% 57.83%
18NS 3 W 2 -2 +100 80.89% 60.13%
7 Elżbieta Kupczyk - Bogumił Kupczyk 19NS 4 S 10 +1 +450 61.89% 60.29%
20NS 4 W 4 = -620 54.75% 59.83%
8 Leszek Dzieńkowski - Kazimierz Falkowski 11NS 1 E J +1 -120 43.18% 58.55%
12NS 3 E 2 = -140 25.00% 56.15%
9 Anna Andrejczyk - Grzegorz Andrejczyk 13NS 3 S 3 +4 +720 65.91% 56.80%
14NS 5x E A -3 +500 90.91% 58.94%
10 Janusz Maruszewski - Roman Kiełkiewicz 15NS 3 S 7 +1 +170 52.27% 58.54%
16NS 3 W 2 -1 +100 88.64% 60.22%
11 Iwona Zielińska - Aleksander Marciniak 27EW 4 N K +1 +450 52.27% 59.80%
28EW 3 W K +1 -430 77.27% 60.67%
12 Dominik Głowacki - Dawid Kołodziejski 21EW 3 S Q +1 +170 59.09% 60.60%
22EW 3 S K = +140 13.64% 58.46%
13 Irena Chodorowska - Jan Chodorowski 25EW 4 N 3 +1 +450 40.91% 57.70%
26EW 4 W A -1 +100 2.27% 55.39%
14 Jadwiga Pęcherzewska - Leszek Pęcherzewski 29EW 3 E 8 +1 -630 47.73% 55.08%
30EW 3 S 8 +1 +130 77.27% 55.94%
15 Szymon Dutkiewicz - Zbigniew Szczechowicz 23EW 2 N 4 -2 -200 77.27% 56.73%
24EW 4 E J = -420 61.36% 56.89%
16 Piotr Iwanus - Kazimierz Buchalski 37EW 2 N 5 +1 +150 18.18% 55.56%
38EW 3 S K = +140 54.55% 55.52%
17 Danuta Iwanus - Jerzy Słomski 31EW 7 S 2 = +1510 18.18% 54.32%
32EW 3 E 5 = -400 100.00% 55.75%
18 Grzegorz Górecki - Marek Krowicki 35EW 4 E 6 = -420 59.09% 55.85%
36EW 4 S K = +420 40.91% 55.41%
19 Wanda Jeleniewicz - Henryk Robak 39EW 3 N 3 +2 +460 9.61% 54.10%
40EW 4 W 10 = -620 50.00% 53.99%
20 Andrzej Kretkowski - Albin Borkowski 33EW 5 W K = -600 86.36% 54.86%
34EW 1 W A -1 +100 66.64% 55.17%
wynik 55.17%
miejsce 9
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-06-2017 16:41:10
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

RTP "Brydż w Skansenie", Sierpc, 18 czerwca 2017
maksy, Grand Prix Ziemii Płocko-Ciechanowskiej

60: Danuta Krupnik - Ireneusz Jagielski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Zbigniew Leśniewski - Mirosław Witkowski 9NS 3 N K +1 +430 59.09% 59.09%
10NS 3 E 4 +1 -630 50.00% 54.55%
2 Anna Leśniewska - Andrzej Rywocki 3EW 3 S J = +140 95.45% 68.18%
4EW 3 W 4 -2 +200 25.00% 57.39%
3 Justyna Graniczny - Elżbieta Zalewska 7EW 4 E 3 +1 -650 61.36% 58.18%
8EW 3 E 7 -2 +100 22.73% 52.27%
4 Ireneusz Grynczewski - Sławomir Bąk 1EW 2 W A +1 -140 79.55% 56.17%
2EW 4 S A = +620 36.36% 53.69%
6 Janusz Maruszewski - Roman Kiełkiewicz 19NS 4 S 10 +1 +450 61.89% 54.60%
20NS 3 E 2 = -600 85.64% 57.71%
7 Ireneusz Głowacki - Piotr Urbański 11NS 3 E 8 +1 -130 25.00% 54.73%
12NS 3 E 2 = -140 25.00% 52.26%
8 Elżbieta Kupczyk - Bogumił Kupczyk 13NS 6 S 6 = +1370 90.91% 55.23%
14NS 3 E A -2 +100 27.27% 53.23%
9 Leszek Dzieńkowski - Kazimierz Falkowski 15NS 3 S 6 +1 +170 52.27% 53.17%
16NS 3 W 5 = -600 63.64% 53.82%
10 Anna Andrejczyk - Grzegorz Andrejczyk 17NS 3 S A = +110 22.73% 51.99%
18NS 3 E 2 -1 +50 69.00% 52.94%
11 Piotr Marudziński - Adam Karczmarz 29EW 3 E 6 +3 -690 88.64% 54.82%
30EW 3 S 6 = +400 52.27% 54.69%
12 Irena Chodorowska - Jan Chodorowski 23EW 2 S 2 -1 -100 34.09% 53.71%
24EW 4 W 6 = -420 61.36% 54.06%
13 Jadwiga Pęcherzewska - Leszek Pęcherzewski 27EW 5x E 8 -3 +500 6.82% 52.00%
28EW 3 W 6 +1 -430 77.27% 53.06%
14 Szymon Dutkiewicz - Zbigniew Szczechowicz 21EW 4 S K -1 -100 93.18% 54.66%
22EW 4 S K -2 -100 79.55% 55.62%
15 Iwona Zielińska - Aleksander Marciniak 25EW 4 N J +1 +450 40.91% 55.07%
26EW 3 E 6 +1 -630 70.45% 55.62%
16 Danuta Iwanus - Jerzy Słomski 39EW 3 S 7 +1 +430 80.89% 56.49%
40EW 4 W 3 +2 -680 99.89% 57.94%
17 Grzegorz Górecki - Marek Krowicki 33EW 2 W K -1 +100 9.09% 56.36%
34EW 3 N 6 = +140 47.61% 56.09%
18 Wanda Jeleniewicz - Henryk Robak 37EW 2 S A -1 -100 79.55% 56.80%
38EW 4 S A = +420 27.27% 55.93%
19 Andrzej Kretkowski - Albin Borkowski 31EW 7 S 3 = +1520 4.55% 54.46%
32EW 3 W 3 -3 +150 29.55% 53.77%
20 Piotr Iwanus - Kazimierz Buchalski 35EW 4 E 6 = -420 59.09% 53.92%
36EW 4 S A = +420 40.91% 53.57%
wynik 53.57%
miejsce 13
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 22-06-2017 16:41:10
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl