4 kwietnia 2017, Scania, Włocławek

1: Włodzimierz Pawłowski - Jarosław Kosmalski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Justyna Graniczny - Andrzej Sekuła 1EW 3 W K = -110 75.00% 75.00%
2EW 5 S 8 = +650 75.00% 75.00%
3EW 1x E 4 +1 -380 100.00% 83.33%
2 Adam Schmidt - Ryszard Kuczewski 25NS 3 W J +1 -170 12.50% 65.62%
26NS 4 W K +1 -650 25.00% 57.50%
27NS 3x W 3 -3 +500 100.00% 64.58%
3 Piotr Kruczkowski - Włodzinimierz Płaczkiewicz 28EW 3 W 7 +1 -430 50.00% 62.50%
29EW 4 E 7 = -620 81.25% 64.84%
30EW 4 N 4 +2 +480 96.88% 68.40%
4 Elżbieta Czerwińska - Paweł Łęcki 16EW 3 W 6 = -140 50.00% 66.56%
17EW 4x W A = -590 100.00% 69.60%
18EW 5x N 4 -1 -200 62.50% 69.01%
5 Ewa Malka - Maciej Ciesielski 7EW 2 E 8 +1 -150 100.00% 71.39%
8EW 2 S 5 +2 +170 75.00% 71.65%
9EW 4 W K -2 +200 25.00% 68.54%
6 Maria Pruchniewska - Janusz Piwoński 22NS 3 W J -1 +100 87.50% 69.73%
23NS 2 S K -1 -100 50.00% 68.57%
24NS 1 S 7 +1 +120 87.50% 69.62%
7 Przemysław Kacprzak - Wojciech Wójciak 4NS 2 E 4 +4 -230 37.50% 67.93%
5NS 2 W A +1 -140 50.00% 67.03%
6NS 4 N J -1 -50 12.50% 64.43%
8 pauza - pauza 10NS średnia 50.00% 63.78%
11NS średnia 50.00% 63.18%
12NS średnia 50.00% 62.63%
9 Krzysztof Kusowski - Grzegorz Rempel 19NS 4 N 3 = +420 62.50% 62.62%
20NS 3 N J -1 -100 50.00% 62.14%
21NS 3x N Q -1 -200 62.50% 62.15%
10 Grzegorz Górecki - Marek Krowicki 13EW 2 W 4 +2 -170 100.00% 63.50%
14EW 3 N Q = +400 25.00% 62.18%
15EW 4 S 6 -2 -200 50.00% 61.77%
wynik 61.77%
miejsce 1
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 04-04-2017 23:29:31
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

4 kwietnia 2017, Scania, Włocławek

2: Piotr Kruczkowski - Włodzinimierz Płaczkiewicz

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Krzysztof Kusowski - Grzegorz Rempel 16EW 3 S 6 -4 -200 75.00% 75.00%
17EW 4 W 8 +2 -480 75.00% 75.00%
18EW 6 N 3 -2 -200 62.50% 70.83%
2 Justyna Graniczny - Andrzej Sekuła 4EW 3 E K +2 -200 25.00% 59.38%
5EW 3 W A = -140 50.00% 57.50%
6EW 2x E 8 -1 +200 12.50% 50.00%
3 Włodzimierz Pawłowski - Jarosław Kosmalski 28NS 3 W 7 +1 -430 50.00% 50.00%
29NS 4 E 7 = -620 18.75% 46.09%
30NS 4 N 4 +2 +480 3.12% 41.32%
4 Maria Pruchniewska - Janusz Piwoński 1EW 3 W 10 -1 +50 50.00% 42.19%
2EW 4 S 9 +2 +680 37.50% 41.76%
3EW 2 N 9 +1 +140 12.50% 39.32%
5 Adam Schmidt - Ryszard Kuczewski 19EW 4 N 3 = +420 37.50% 39.18%
20EW 1 N J +1 +120 0.00% 36.38%
21EW 3 S Q -2 -200 37.50% 36.46%
6 Przemysław Kacprzak - Wojciech Wójciak 10EW 3 S 8 = +600 12.50% 34.96%
11EW 2 W Q -1 +50 25.00% 34.38%
12EW 3 E 6 -2 +100 25.00% 33.85%
7 Grzegorz Górecki - Marek Krowicki 25NS 3 E 4 -2 +200 100.00% 37.34%
26NS 5 W K +1 -620 75.00% 39.22%
27NS 3x N K -4 -800 0.00% 37.35%
8 Elżbieta Czerwińska - Paweł Łęcki 7NS 1 W Q +1 -120 25.00% 36.79%
8NS 2 S 5 +2 +170 25.00% 36.28%
9NS 5 S 4 -1 -50 25.00% 35.81%
9 pauza - pauza 13NS średnia 50.00% 36.38%
14NS średnia 50.00% 36.90%
15NS średnia 50.00% 37.38%
10 Elżbieta Zalewska - Magdalena Kazimierczak 22NS 3 W 7 -1 +100 87.50% 39.17%
23NS 2 S K -2 -200 0.00% 37.82%
24NS 1 S J +1 +120 87.50% 39.48%
wynik 39.48%
miejsce 11
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 04-04-2017 23:29:31
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

4 kwietnia 2017, Scania, Włocławek

3: Maria Pruchniewska - Janusz Piwoński

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Ewa Malka - Maciej Ciesielski 25NS 3 N 7 -2 -100 75.00% 75.00%
26NS 4 W K -1 +100 100.00% 87.50%
27NS 2 S J -2 -100 37.50% 70.83%
2 Elżbieta Zalewska - Magdalena Kazimierczak 19EW 3 N 3 +1 +170 100.00% 78.12%
20EW 3 N 7 -1 -100 50.00% 72.50%
21EW 3 N K -2 -200 37.50% 66.67%
3 Justyna Graniczny - Andrzej Sekuła 7EW 3 E 8 -1 +100 0.00% 57.14%
8EW 4x N A = +590 0.00% 50.00%
9EW 5 S A = +400 0.00% 44.44%
4 Piotr Kruczkowski - Włodzinimierz Płaczkiewicz 1NS 3 W 10 -1 +50 50.00% 45.00%
2NS 4 S 9 +2 +680 62.50% 46.59%
3NS 2 N 9 +1 +140 87.50% 50.00%
5 Grzegorz Górecki - Marek Krowicki 4EW 2 E K +2 -170 0.00% 46.15%
5EW 2 W 9 +1 -140 50.00% 46.43%
6EW 3x E K -1 +200 12.50% 44.17%
6 Włodzimierz Pawłowski - Jarosław Kosmalski 22EW 3 W J -1 +100 12.50% 42.19%
23EW 2 S K -1 -100 50.00% 42.65%
24EW 1 S 7 +1 +120 12.50% 40.97%
7 Elżbieta Czerwińska - Paweł Łęcki 13EW 3 W 4 = -140 75.00% 42.76%
14EW 3 N Q -1 -50 87.50% 45.00%
15EW 5 S 2 = +600 0.00% 42.86%
8 Krzysztof Kusowski - Grzegorz Rempel 28NS 3 W 7 +1 -430 50.00% 43.18%
29NS 2 E 4 +2 -170 65.62% 44.16%
30NS 6 N 7 = +980 65.62% 45.05%
9 Adam Schmidt - Ryszard Kuczewski 10NS 3 N 2 = +600 87.50% 46.75%
11NS 2 N 7 = +110 100.00% 48.80%
12NS 4 W 3 -1 +50 37.50% 48.38%
10 pauza - pauza 16NS średnia 50.00% 48.44%
17NS średnia 50.00% 48.49%
18NS średnia 50.00% 48.54%
wynik 48.54%
miejsce 6
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 04-04-2017 23:29:31
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

4 kwietnia 2017, Scania, Włocławek

4: Grzegorz Górecki - Marek Krowicki

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 pauza - pauza 19NS średnia 50.00% 50.00%
20NS średnia 50.00% 50.00%
21NS średnia 50.00% 50.00%
2 Przemysław Kacprzak - Wojciech Wójciak 28NS 3 W 2 +1 -430 50.00% 50.00%
29NS średnia 50.00% 50.00%
30NS średnia 50.00% 50.00%
3 Ewa Malka - Maciej Ciesielski 22EW 2 W 4 = -120 62.50% 51.79%
23EW 1 N 2 -1 -100 50.00% 51.56%
24EW 2 W K -1 +50 87.50% 55.56%
4 Justyna Graniczny - Andrzej Sekuła 10EW 3 N 2 = +140 75.00% 57.50%
11EW 3 S 5 -4 -200 100.00% 61.36%
12EW 4 W 6 -1 +50 62.50% 61.46%
5 Maria Pruchniewska - Janusz Piwoński 4NS 2 E K +2 -170 100.00% 64.42%
5NS 2 W 9 +1 -140 50.00% 63.39%
6NS 3x E K -1 +200 87.50% 65.00%
6 Krzysztof Kusowski - Grzegorz Rempel 7EW 1 S K -1 -100 25.00% 62.50%
8EW 3 S 9 +1 +170 75.00% 63.24%
9EW 5x S Q -1 -100 100.00% 65.28%
7 Piotr Kruczkowski - Włodzinimierz Płaczkiewicz 25EW 3 E 4 -2 +200 0.00% 61.84%
26EW 5 W K +1 -620 25.00% 60.00%
27EW 3x N K -4 -800 100.00% 61.90%
8 Adam Schmidt - Ryszard Kuczewski 16EW 2 S 6 -1 -50 25.00% 60.23%
17EW 3 W 4 +4 -260 50.00% 59.78%
18EW 5 N 4 -1 -100 25.00% 58.33%
9 Elżbieta Zalewska - Magdalena Kazimierczak 1NS 4 W 10 -3 +150 87.50% 59.50%
2NS 3 N 2 +3 +690 100.00% 61.06%
3NS 1 E 2 -1 +100 50.00% 60.65%
10 Włodzimierz Pawłowski - Jarosław Kosmalski 13NS 2 W 4 +2 -170 0.00% 58.48%
14NS 3 N Q = +400 75.00% 59.05%
15NS 4 S 6 -2 -200 50.00% 58.75%
wynik 58.75%
miejsce 3
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 04-04-2017 23:29:31
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

4 kwietnia 2017, Scania, Włocławek

5: Krzysztof Kusowski - Grzegorz Rempel

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Piotr Kruczkowski - Włodzinimierz Płaczkiewicz 16NS 3 S 6 -4 -200 25.00% 25.00%
17NS 4 W 8 +2 -480 25.00% 25.00%
18NS 6 N 3 -2 -200 37.50% 29.17%
2 pauza - pauza 22NS średnia 50.00% 34.38%
23NS średnia 50.00% 37.50%
24NS średnia 50.00% 39.58%
3 Elżbieta Czerwińska - Paweł Łęcki 1NS 3x S 9 -3 -500 0.00% 33.93%
2NS 4 S 9 +2 +680 62.50% 37.50%
3NS 1 E 3 = -90 25.00% 36.11%
4 Przemysław Kacprzak - Wojciech Wójciak 25EW 3 W J +1 -170 87.50% 41.25%
26EW 5 W K = -650 75.00% 44.32%
27EW 1 N K = +90 25.00% 42.71%
5 Justyna Graniczny - Andrzej Sekuła 13EW 3 W J -2 +200 50.00% 43.27%
14EW 3 N Q = +400 25.00% 41.96%
15EW 4 N 3 -3 -300 100.00% 45.83%
6 Grzegorz Górecki - Marek Krowicki 7NS 1 S K -1 -100 75.00% 47.66%
8NS 3 S 9 +1 +170 25.00% 46.32%
9NS 5x S Q -1 -100 0.00% 43.75%
7 Elżbieta Zalewska - Magdalena Kazimierczak 10EW 3 N 6 = +140 75.00% 45.39%
11EW 3 S 2 -2 -100 75.00% 46.88%
12EW 3 E 5 -3 +150 0.00% 44.64%
8 Maria Pruchniewska - Janusz Piwoński 28EW 3 W 7 +1 -430 50.00% 44.89%
29EW 2 E 4 +2 -170 34.38% 44.43%
30EW 6 N 7 = +980 34.38% 44.01%
9 Włodzimierz Pawłowski - Jarosław Kosmalski 19EW 4 N 3 = +420 37.50% 43.75%
20EW 3 N J -1 -100 50.00% 43.99%
21EW 3x N Q -1 -200 37.50% 43.75%
10 Ewa Malka - Maciej Ciesielski 4NS 4 E 4 +1 -650 0.00% 42.19%
5NS 3 W A = -140 50.00% 42.46%
6NS 4 N J -1 -50 12.50% 41.46%
wynik 41.46%
miejsce 9
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 04-04-2017 23:29:31
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

4 kwietnia 2017, Scania, Włocławek

6: Elżbieta Zalewska - Magdalena Kazimierczak

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Przemysław Kacprzak - Wojciech Wójciak 7NS 2 W 6 = -110 50.00% 50.00%
8NS 5x W 5 -2 +300 75.00% 62.50%
9NS 4 S A = +130 50.00% 58.33%
2 Maria Pruchniewska - Janusz Piwoński 19NS 3 N 3 +1 +170 0.00% 43.75%
20NS 3 N 7 -1 -100 50.00% 45.00%
21NS 3 N K -2 -200 62.50% 47.92%
3 pauza - pauza 25NS średnia 50.00% 48.21%
26NS średnia 50.00% 48.44%
27NS średnia 50.00% 48.61%
4 Adam Schmidt - Ryszard Kuczewski 4NS 2 E K +4 -230 37.50% 47.50%
5NS 3 W 4 = -140 50.00% 47.73%
6NS 2 N J +1 +140 50.00% 47.92%
5 Elżbieta Czerwińska - Paweł Łęcki 28EW 3 W Q +1 -430 50.00% 48.08%
29EW 4 W Q = -620 81.25% 50.45%
30EW 6 S J = +980 34.38% 49.38%
6 Justyna Graniczny - Andrzej Sekuła 16EW 2x W Q +1 -870 100.00% 52.54%
17EW 3 W 6 +3 -230 25.00% 50.92%
18EW 5x E K = -550 100.00% 53.65%
7 Krzysztof Kusowski - Grzegorz Rempel 10NS 3 N 6 = +140 25.00% 52.14%
11NS 3 S 2 -2 -100 25.00% 50.78%
12NS 3 E 5 -3 +150 100.00% 53.12%
8 Ewa Malka - Maciej Ciesielski 13EW 3 W 5 -3 +300 25.00% 51.85%
14EW 3 N Q -1 -50 87.50% 53.40%
15EW 4 N 7 -2 -200 50.00% 53.26%
9 Grzegorz Górecki - Marek Krowicki 1EW 4 W 10 -3 +150 12.50% 51.62%
2EW 3 N 2 +3 +690 0.00% 49.64%
3EW 1 E 2 -1 +100 50.00% 49.65%
10 Piotr Kruczkowski - Włodzinimierz Płaczkiewicz 22EW 3 W 7 -1 +100 12.50% 48.33%
23EW 2 S K -2 -200 100.00% 50.11%
24EW 1 S J +1 +120 12.50% 48.85%
wynik 48.85%
miejsce 5
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 04-04-2017 23:29:31
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

4 kwietnia 2017, Scania, Włocławek

7: Ewa Malka - Maciej Ciesielski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Maria Pruchniewska - Janusz Piwoński 25EW 3 N 7 -2 -100 25.00% 25.00%
26EW 4 W K -1 +100 0.00% 12.50%
27EW 2 S J -2 -100 62.50% 29.17%
2 Elżbieta Czerwińska - Paweł Łęcki 10NS 3 N 10 = +140 25.00% 28.12%
11NS 2 N K -1 -50 50.00% 32.50%
12NS 2 E 8 +1 -140 0.00% 27.08%
3 Grzegorz Górecki - Marek Krowicki 22NS 2 W 4 = -120 37.50% 28.57%
23NS 1 N 2 -1 -100 50.00% 31.25%
24NS 2 W K -1 +50 12.50% 29.17%
4 pauza - pauza 28NS średnia 50.00% 31.25%
29NS średnia 50.00% 32.95%
30NS średnia 50.00% 34.38%
5 Włodzimierz Pawłowski - Jarosław Kosmalski 7NS 2 E 8 +1 -150 0.00% 31.73%
8NS 2 S 5 +2 +170 25.00% 31.25%
9NS 4 W K -2 +200 75.00% 34.17%
6 Adam Schmidt - Ryszard Kuczewski 1EW 2 W 5 -3 +150 12.50% 32.81%
2EW 3 N 2 +1 +630 100.00% 36.76%
3EW 2 N A +1 +140 12.50% 35.42%
7 Justyna Graniczny - Andrzej Sekuła 19EW 4 N A = +420 37.50% 35.53%
20EW 3 N 9 -1 -100 50.00% 36.25%
21EW 3 S K -3 -300 100.00% 39.29%
8 Elżbieta Zalewska - Magdalena Kazimierczak 13NS 3 W 5 -3 +300 75.00% 40.91%
14NS 3 N Q -1 -50 12.50% 39.67%
15NS 4 N 7 -2 -200 50.00% 40.10%
9 Przemysław Kacprzak - Wojciech Wójciak 16EW 4 pasy 0 0.00% 38.50%
17EW 3 S A +1 +170 0.00% 37.02%
18EW 4 N A +1 +650 0.00% 35.65%
10 Krzysztof Kusowski - Grzegorz Rempel 4EW 4 E 4 +1 -650 100.00% 37.95%
5EW 3 W A = -140 50.00% 38.36%
6EW 4 N J -1 -50 87.50% 40.00%
wynik 40.00%
miejsce 10
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 04-04-2017 23:29:31
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

4 kwietnia 2017, Scania, Włocławek

8: Przemysław Kacprzak - Wojciech Wójciak

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Elżbieta Zalewska - Magdalena Kazimierczak 7EW 2 W 6 = -110 50.00% 50.00%
8EW 5x W 5 -2 +300 25.00% 37.50%
9EW 4 S A = +130 50.00% 41.67%
2 Grzegorz Górecki - Marek Krowicki 28EW 3 W 2 +1 -430 50.00% 43.75%
29EW średnia 50.00% 45.00%
30EW średnia 50.00% 45.83%
3 Adam Schmidt - Ryszard Kuczewski 13NS 6 W J -5 +500 100.00% 53.57%
14NS 3 N Q = +400 75.00% 56.25%
15NS 5 S 5 -2 -200 50.00% 55.56%
4 Krzysztof Kusowski - Grzegorz Rempel 25NS 3 W J +1 -170 12.50% 51.25%
26NS 5 W K = -650 25.00% 48.86%
27NS 1 N K = +90 75.00% 51.04%
5 pauza - pauza 1NS średnia 50.00% 50.96%
2NS średnia 50.00% 50.89%
3NS średnia 50.00% 50.83%
6 Piotr Kruczkowski - Włodzinimierz Płaczkiewicz 10NS 3 S 8 = +600 87.50% 53.12%
11NS 2 W Q -1 +50 75.00% 54.41%
12NS 3 E 6 -2 +100 75.00% 55.56%
7 Włodzimierz Pawłowski - Jarosław Kosmalski 4EW 2 E 4 +4 -230 62.50% 55.92%
5EW 2 W A +1 -140 50.00% 55.62%
6EW 4 N J -1 -50 87.50% 57.14%
8 Justyna Graniczny - Andrzej Sekuła 22EW 2 W 9 = -120 62.50% 57.39%
23EW 2 S K -1 -100 50.00% 57.07%
24EW 1 S 8 = +90 50.00% 56.77%
9 Ewa Malka - Maciej Ciesielski 16NS 4 pasy 0 100.00% 58.50%
17NS 3 S A +1 +170 100.00% 60.10%
18NS 4 N A +1 +650 100.00% 61.57%
10 Elżbieta Czerwińska - Paweł Łęcki 19EW 4 N 6 = +420 37.50% 60.71%
20EW 3 N 9 -2 -200 100.00% 62.07%
21EW 3 N Q -2 -200 37.50% 61.25%
wynik 61.25%
miejsce 2
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 04-04-2017 23:29:31
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

4 kwietnia 2017, Scania, Włocławek

9: Elżbieta Czerwińska - Paweł Łęcki

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Adam Schmidt - Ryszard Kuczewski 22EW 3 W 9 = -600 100.00% 100.00%
23EW 2 E Q = -90 0.00% 50.00%
24EW 2 E 2 -1 +50 87.50% 62.50%
2 Ewa Malka - Maciej Ciesielski 10EW 3 N 10 = +140 75.00% 65.62%
11EW 2 N K -1 -50 50.00% 62.50%
12EW 2 E 8 +1 -140 100.00% 68.75%
3 Krzysztof Kusowski - Grzegorz Rempel 1EW 3x S 9 -3 -500 100.00% 73.21%
2EW 4 S 9 +2 +680 37.50% 68.75%
3EW 1 E 3 = -90 75.00% 69.44%
4 Włodzimierz Pawłowski - Jarosław Kosmalski 16NS 3 W 6 = -140 50.00% 67.50%
17NS 4x W A = -590 0.00% 61.36%
18NS 5x N 4 -1 -200 37.50% 59.38%
5 Elżbieta Zalewska - Magdalena Kazimierczak 28NS 3 W Q +1 -430 50.00% 58.65%
29NS 4 W Q = -620 18.75% 55.80%
30NS 6 S J = +980 65.62% 56.46%
6 pauza - pauza 4NS średnia 50.00% 56.05%
5NS średnia 50.00% 55.70%
6NS średnia 50.00% 55.38%
7 Maria Pruchniewska - Janusz Piwoński 13NS 3 W 4 = -140 25.00% 53.78%
14NS 3 N Q -1 -50 12.50% 51.72%
15NS 5 S 2 = +600 100.00% 54.02%
8 Piotr Kruczkowski - Włodzinimierz Płaczkiewicz 7EW 1 W Q +1 -120 75.00% 54.97%
8EW 2 S 5 +2 +170 75.00% 55.84%
9EW 5 S 4 -1 -50 75.00% 56.64%
9 Justyna Graniczny - Andrzej Sekuła 25EW 1 E 4 +1 -120 50.00% 56.38%
26EW 4 E K +1 -650 75.00% 57.09%
27EW 2 S J -2 -100 62.50% 57.29%
10 Przemysław Kacprzak - Wojciech Wójciak 19NS 4 N 6 = +420 62.50% 57.48%
20NS 3 N 9 -2 -200 0.00% 55.50%
21NS 3 N Q -2 -200 62.50% 55.73%
wynik 55.73%
miejsce 4
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 04-04-2017 23:29:31
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

4 kwietnia 2017, Scania, Włocławek

10: Adam Schmidt - Ryszard Kuczewski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Elżbieta Czerwińska - Paweł Łęcki 22NS 3 W 9 = -600 0.00% 0.00%
23NS 2 E Q = -90 100.00% 50.00%
24NS 2 E 2 -1 +50 12.50% 37.50%
2 Włodzimierz Pawłowski - Jarosław Kosmalski 25EW 3 W J +1 -170 87.50% 50.00%
26EW 4 W K +1 -650 75.00% 55.00%
27EW 3x W 3 -3 +500 0.00% 45.83%
3 Przemysław Kacprzak - Wojciech Wójciak 13EW 6 W J -5 +500 0.00% 39.29%
14EW 3 N Q = +400 25.00% 37.50%
15EW 5 S 5 -2 -200 50.00% 38.89%
4 Elżbieta Zalewska - Magdalena Kazimierczak 4EW 2 E K +4 -230 62.50% 41.25%
5EW 3 W 4 = -140 50.00% 42.05%
6EW 2 N J +1 +140 50.00% 42.71%
5 Piotr Kruczkowski - Włodzinimierz Płaczkiewicz 19NS 4 N 3 = +420 62.50% 44.23%
20NS 1 N J +1 +120 100.00% 48.21%
21NS 3 S Q -2 -200 62.50% 49.17%
6 Ewa Malka - Maciej Ciesielski 1NS 2 W 5 -3 +150 87.50% 51.56%
2NS 3 N 2 +1 +630 0.00% 48.53%
3NS 2 N A +1 +140 87.50% 50.69%
7 pauza - pauza 7NS średnia 50.00% 50.66%
8NS średnia 50.00% 50.62%
9NS średnia 50.00% 50.60%
8 Grzegorz Górecki - Marek Krowicki 16NS 2 S 6 -1 -50 75.00% 51.70%
17NS 3 W 4 +4 -260 50.00% 51.63%
18NS 5 N 4 -1 -100 75.00% 52.60%
9 Maria Pruchniewska - Janusz Piwoński 10EW 3 N 2 = +600 12.50% 51.00%
11EW 2 N 7 = +110 0.00% 49.04%
12EW 4 W 3 -1 +50 62.50% 49.54%
10 Justyna Graniczny - Andrzej Sekuła 28EW 3 W 7 +1 -430 50.00% 49.55%
29EW 4 E 4 -1 +100 3.12% 47.95%
30EW 6 N 10 = +980 34.38% 47.50%
wynik 47.50%
miejsce 7
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 04-04-2017 23:29:31
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

4 kwietnia 2017, Scania, Włocławek

11: pauza - pauza

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Grzegorz Górecki - Marek Krowicki 19EW średnia 50.00% 50.00%
20EW średnia 50.00% 50.00%
21EW średnia 50.00% 50.00%
2 Krzysztof Kusowski - Grzegorz Rempel 22EW średnia 50.00% 50.00%
23EW średnia 50.00% 50.00%
24EW średnia 50.00% 50.00%
3 Elżbieta Zalewska - Magdalena Kazimierczak 25EW średnia 50.00% 50.00%
26EW średnia 50.00% 50.00%
27EW średnia 50.00% 50.00%
4 Ewa Malka - Maciej Ciesielski 28EW średnia 50.00% 50.00%
29EW średnia 50.00% 50.00%
30EW średnia 50.00% 50.00%
5 Przemysław Kacprzak - Wojciech Wójciak 1EW średnia 50.00% 50.00%
2EW średnia 50.00% 50.00%
3EW średnia 50.00% 50.00%
6 Elżbieta Czerwińska - Paweł Łęcki 4EW średnia 50.00% 50.00%
5EW średnia 50.00% 50.00%
6EW średnia 50.00% 50.00%
7 Adam Schmidt - Ryszard Kuczewski 7EW średnia 50.00% 50.00%
8EW średnia 50.00% 50.00%
9EW średnia 50.00% 50.00%
8 Włodzimierz Pawłowski - Jarosław Kosmalski 10EW średnia 50.00% 50.00%
11EW średnia 50.00% 50.00%
12EW średnia 50.00% 50.00%
9 Piotr Kruczkowski - Włodzinimierz Płaczkiewicz 13EW średnia 50.00% 50.00%
14EW średnia 50.00% 50.00%
15EW średnia 50.00% 50.00%
10 Maria Pruchniewska - Janusz Piwoński 16EW średnia 50.00% 50.00%
17EW średnia 50.00% 50.00%
18EW średnia 50.00% 50.00%
wynik 50.00%
miejsce -
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 04-04-2017 23:29:31
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

4 kwietnia 2017, Scania, Włocławek

12: Justyna Graniczny - Andrzej Sekuła

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Włodzimierz Pawłowski - Jarosław Kosmalski 1NS 3 W K = -110 25.00% 25.00%
2NS 5 S 8 = +650 25.00% 25.00%
3NS 1x E 4 +1 -380 0.00% 16.67%
2 Piotr Kruczkowski - Włodzinimierz Płaczkiewicz 4NS 3 E K +2 -200 75.00% 31.25%
5NS 3 W A = -140 50.00% 35.00%
6NS 2x E 8 -1 +200 87.50% 43.75%
3 Maria Pruchniewska - Janusz Piwoński 7NS 3 E 8 -1 +100 100.00% 51.79%
8NS 4x N A = +590 100.00% 57.81%
9NS 5 S A = +400 100.00% 62.50%
4 Grzegorz Górecki - Marek Krowicki 10NS 3 N 2 = +140 25.00% 58.75%
11NS 3 S 5 -4 -200 0.00% 53.41%
12NS 4 W 6 -1 +50 37.50% 52.08%
5 Krzysztof Kusowski - Grzegorz Rempel 13NS 3 W J -2 +200 50.00% 51.92%
14NS 3 N Q = +400 75.00% 53.57%
15NS 4 N 3 -3 -300 0.00% 50.00%
6 Elżbieta Zalewska - Magdalena Kazimierczak 16NS 2x W Q +1 -870 0.00% 46.88%
17NS 3 W 6 +3 -230 75.00% 48.53%
18NS 5x E K = -550 0.00% 45.83%
7 Ewa Malka - Maciej Ciesielski 19NS 4 N A = +420 62.50% 46.71%
20NS 3 N 9 -1 -100 50.00% 46.88%
21NS 3 S K -3 -300 0.00% 44.64%
8 Przemysław Kacprzak - Wojciech Wójciak 22NS 2 W 9 = -120 37.50% 44.32%
23NS 2 S K -1 -100 50.00% 44.57%
24NS 1 S 8 = +90 50.00% 44.79%
9 Elżbieta Czerwińska - Paweł Łęcki 25NS 1 E 4 +1 -120 50.00% 45.00%
26NS 4 E K +1 -650 25.00% 44.23%
27NS 2 S J -2 -100 37.50% 43.98%
10 Adam Schmidt - Ryszard Kuczewski 28NS 3 W 7 +1 -430 50.00% 44.20%
29NS 4 E 4 -1 +100 96.88% 46.01%
30NS 6 N 10 = +980 65.62% 46.67%
wynik 46.67%
miejsce 8
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 04-04-2017 23:29:31
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl