9 stycznia 2017, Zajazd OAZa Całownia
maksy, Korespondencyjne Mistrzostwa Polski

1: Kazimierz Buchalski - Albin Borkowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Grzegorz Górecki - Marek Krowicki 9EW 2 S J +2 +170 0.00% 0.00%
10EW 4 pasy 0 75.00% 37.50%
11EW 3 E 5 -1 +50 12.50% 29.17%
12EW 1 W 9 -1 +50 37.50% 31.25%
2 Andrzej Kretkowski - Janusz Kafel 17EW 4 W 4 +1 -450 50.00% 35.00%
18EW 5x E Q -2 +300 0.00% 29.17%
19EW 3 N K +1 +430 50.00% 32.14%
20EW 4 E A -1 +100 62.50% 35.94%
3 Marcin Piotrowski - Mikołaj Piotrowski 21NS 2 W A +1 -140 100.00% 43.06%
22NS 4 W 9 -4 +400 100.00% 48.75%
23NS 4x S J +1 +990 100.00% 53.41%
24NS 3x N 8 = +470 100.00% 57.29%
4 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 13EW 2 W 3 = -110 75.00% 58.65%
14EW 4 S 10 -1 -50 100.00% 61.61%
15EW 2 S Q -1 -100 25.00% 59.17%
16EW 3 N K = +110 62.50% 59.38%
5 Tadeusz Wiśniewski - Marian Kalinowski 31NS 4 S 9 +1 +650 50.00% 58.82%
32NS 3 S 3 +3 +490 75.00% 59.72%
33NS 3 S J = +400 37.50% 58.55%
6 Andrzej Chrzanowski - Szymon Dutkiewicz 25EW 3 E 4 -1 +100 75.00% 59.38%
26EW 2 E 3 = -120 25.00% 57.74%
27EW 4 S A -1 -50 50.00% 57.39%
7 Józef Adamski - Zbigniew Rychlik 5EW 5x S Q -1 -200 100.00% 59.24%
6EW 3 E 9 +1 -130 50.00% 58.85%
7EW 4 N 3 = +620 0.00% 56.50%
8EW 4 N A +1 +450 37.50% 55.77%
8 Sławomir Malanowski - Szczepan Okonkowski 28NS 4 W 10 +2 -480 0.00% 53.70%
29NS 1 N 2 +1 +120 87.50% 54.91%
30NS 3 N 4 +2 +460 87.50% 56.03%
9 Piotr Watemborski - Grzegorz Sokołowski 1NS 3 W J -3 +150 100.00% 57.50%
2NS 4 S J +3 +710 100.00% 58.87%
3NS 2 S Q -1 -50 62.50% 58.98%
4NS 4 S Q +1 +650 87.50% 59.85%
wynik 59.85%
miejsce 1
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 09-01-2017 22:43:57
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

9 stycznia 2017, Zajazd OAZa Całownia
maksy, Korespondencyjne Mistrzostwa Polski

2: Marcin Piotrowski - Mikołaj Piotrowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Sławomir Malanowski - Szczepan Okonkowski 5NS 3 S Q +1 +130 62.50% 62.50%
6NS 3 N K = +140 75.00% 68.75%
7NS 2 N 2 +1 +140 50.00% 62.50%
8NS 4 N A +1 +450 62.50% 62.50%
2 Grzegorz Górecki - Marek Krowicki 13EW 2 W 2 = -110 75.00% 65.00%
14EW 3x W 2 -3 +500 0.00% 54.17%
15EW 2x W Q = -180 100.00% 60.71%
16EW 3 S K = +400 12.50% 54.69%
3 Kazimierz Buchalski - Albin Borkowski 21EW 2 W A +1 -140 0.00% 48.61%
22EW 4 W 9 -4 +400 0.00% 43.75%
23EW 4x S J +1 +990 0.00% 39.77%
24EW 3x N 8 = +470 0.00% 36.46%
4 Józef Adamski - Zbigniew Rychlik 25NS 3 E A -1 +100 25.00% 35.58%
26NS 3x E 10 +1 -930 0.00% 33.04%
27NS 5 W J -1 +50 75.00% 35.83%
5 Andrzej Chrzanowski - Szymon Dutkiewicz 17EW 4 W 4 +2 -480 100.00% 39.84%
18EW 3 S K -1 -100 62.50% 41.18%
19EW 5x W 7 -2 +500 25.00% 40.28%
20EW 3 S K +2 +200 12.50% 38.82%
6 Andrzej Kretkowski - Janusz Kafel 1NS 3 W K -2 +100 0.00% 36.88%
2NS 4 N J = +620 25.00% 36.31%
3NS 3 N K = +110 100.00% 39.20%
4NS 3 N 9 +1 +630 50.00% 39.67%
7 Tadeusz Wiśniewski - Marian Kalinowski 28EW 4 W 10 = -420 25.00% 39.06%
29EW 2 S 9 -2 -200 100.00% 41.50%
30EW 3 S 5 = +400 87.50% 43.27%
8 Piotr Watemborski - Grzegorz Sokołowski 9EW 2 S J +1 +140 25.00% 42.59%
10EW 2 E K -1 +100 50.00% 42.86%
11EW 4 E 7 -1 +50 12.50% 41.81%
12EW 1 W 9 -1 +50 37.50% 41.67%
9 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 31NS 4x W 2 -1 +100 0.00% 40.32%
32NS 3 N 7 +3 +490 75.00% 41.41%
33NS 3 S J -1 -50 0.00% 40.15%
wynik 40.15%
miejsce 10
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 09-01-2017 22:43:57
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

9 stycznia 2017, Zajazd OAZa Całownia
maksy, Korespondencyjne Mistrzostwa Polski

3: Józef Adamski - Zbigniew Rychlik

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Andrzej Chrzanowski - Szymon Dutkiewicz 1NS 3 N 10 +1 +130 50.00% 50.00%
2NS 5x W 10 -3 +500 0.00% 25.00%
3NS 5 N A -3 -150 25.00% 25.00%
4NS 4 S Q -1 -100 0.00% 18.75%
2 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 9NS 4 S A = +130 50.00% 25.00%
10NS 2 S Q = +110 75.00% 33.33%
11NS 3 W Q = -140 50.00% 35.71%
12NS 1 W 9 +1 -120 0.00% 31.25%
3 Grzegorz Górecki - Marek Krowicki 17EW 4 W 10 = -420 0.00% 27.78%
18EW 3 W 6 +1 -130 100.00% 35.00%
19EW 4x W 7 -1 +200 87.50% 39.77%
20EW 5x E J = -750 100.00% 44.79%
4 Marcin Piotrowski - Mikołaj Piotrowski 25EW 3 E A -1 +100 75.00% 47.12%
26EW 3x E 10 +1 -930 100.00% 50.89%
27EW 5 W J -1 +50 25.00% 49.17%
5 Piotr Watemborski - Grzegorz Sokołowski 28NS 4 W 10 +1 -450 25.00% 47.66%
29NS 2 N 2 = +120 87.50% 50.00%
30NS 3 S 2 +2 +460 87.50% 52.08%
6 Tadeusz Wiśniewski - Marian Kalinowski 21EW 4 W 6 = -420 87.50% 53.95%
22EW 2 E 9 -1 +100 25.00% 52.50%
23EW 5 S J = +650 50.00% 52.38%
24EW 3 N 8 = +110 50.00% 52.27%
7 Kazimierz Buchalski - Albin Borkowski 5NS 5x S Q -1 -200 0.00% 50.00%
6NS 3 E 9 +1 -130 50.00% 50.00%
7NS 4 N 3 = +620 100.00% 52.00%
8NS 4 N A +1 +450 62.50% 52.40%
8 Andrzej Kretkowski - Janusz Kafel 31EW 5 S 6 = +650 50.00% 52.31%
32EW 3 S 3 +3 +490 25.00% 51.34%
33EW 3 S J +1 +430 12.50% 50.00%
9 Sławomir Malanowski - Szczepan Okonkowski 13EW 2 W 2 = -110 75.00% 50.83%
14EW 4 S A = +420 37.50% 50.40%
15EW 2 S Q -1 -100 25.00% 49.61%
16EW 3 S 10 = +400 12.50% 48.48%
wynik 48.48%
miejsce 6
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 09-01-2017 22:43:57
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

9 stycznia 2017, Zajazd OAZa Całownia
maksy, Korespondencyjne Mistrzostwa Polski

4: Piotr Watemborski - Grzegorz Sokołowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 17EW 4 W 10 +1 -450 50.00% 50.00%
18EW 3 S 7 = +140 25.00% 37.50%
19EW 4x W 6 -1 +200 87.50% 54.17%
20EW 5 E J -1 +100 62.50% 56.25%
2 Tadeusz Wiśniewski - Marian Kalinowski 5NS 3 S 2 +1 +130 62.50% 57.50%
6NS 4 W J -2 +200 100.00% 64.58%
7NS 2 W Q +1 -140 0.00% 55.36%
8NS 4 N A +1 +450 62.50% 56.25%
3 Andrzej Chrzanowski - Szymon Dutkiewicz 13NS 3 W K -3 +300 100.00% 61.11%
14NS 2x W Q -2 +300 25.00% 57.50%
15NS 2 N 2 -1 -100 75.00% 59.09%
16NS 3 S A -3 -150 0.00% 54.17%
4 Grzegorz Górecki - Marek Krowicki 21EW 3 W 7 +1 -170 25.00% 51.92%
22EW 2 N K -2 -100 50.00% 51.79%
23EW 5x S J = +850 25.00% 50.00%
24EW 1 N 9 = +90 75.00% 51.56%
5 Józef Adamski - Zbigniew Rychlik 28EW 4 W 10 +1 -450 75.00% 52.94%
29EW 2 N 2 = +120 12.50% 50.69%
30EW 3 S 2 +2 +460 12.50% 48.68%
6 Sławomir Malanowski - Szczepan Okonkowski 31NS 4 S 6 +1 +650 50.00% 48.75%
32NS 3 N 8 +2 +460 12.50% 47.02%
33NS 3 S J +1 +430 87.50% 48.86%
7 Andrzej Kretkowski - Janusz Kafel 25EW 3x E K -1 +200 25.00% 47.83%
26EW 2 E 10 +1 -140 50.00% 47.92%
27EW 4 W J = -130 87.50% 49.50%
8 Marcin Piotrowski - Mikołaj Piotrowski 9NS 2 S J +1 +140 75.00% 50.48%
10NS 2 E K -1 +100 50.00% 50.46%
11NS 4 E 7 -1 +50 87.50% 51.79%
12NS 1 W 9 -1 +50 62.50% 52.16%
9 Kazimierz Buchalski - Albin Borkowski 1EW 3 W J -3 +150 0.00% 50.42%
2EW 4 S J +3 +710 0.00% 48.79%
3EW 2 S Q -1 -50 37.50% 48.44%
4EW 4 S Q +1 +650 12.50% 47.35%
wynik 47.35%
miejsce 7
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 09-01-2017 22:43:57
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

9 stycznia 2017, Zajazd OAZa Całownia
maksy, Korespondencyjne Mistrzostwa Polski

5: Sławomir Malanowski - Szczepan Okonkowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Marcin Piotrowski - Mikołaj Piotrowski 5EW 3 S Q +1 +130 37.50% 37.50%
6EW 3 N K = +140 25.00% 31.25%
7EW 2 N 2 +1 +140 50.00% 37.50%
8EW 4 N A +1 +450 37.50% 37.50%
2 Andrzej Chrzanowski - Szymon Dutkiewicz 21EW 4 W 7 = -420 87.50% 47.50%
22EW 2 W 9 +1 -140 100.00% 56.25%
23EW 4 E A -2 +200 87.50% 60.71%
24EW 2 N 3 -1 -50 100.00% 65.62%
3 Andrzej Kretkowski - Janusz Kafel 9NS 2 E K -1 +100 25.00% 61.11%
10NS 2 E K = -110 0.00% 55.00%
11NS 3 W 3 +1 -170 25.00% 52.27%
12NS 1 W 4 -1 +50 62.50% 53.12%
4 Tadeusz Wiśniewski - Marian Kalinowski 17NS 4 E 2 +1 -450 50.00% 52.88%
18NS 4 N Q -1 -100 37.50% 51.79%
19NS 3x N K = +550 100.00% 55.00%
20NS 5x W 2 -1 +200 87.50% 57.03%
5 Grzegorz Górecki - Marek Krowicki 25EW 3x E K -2 +500 0.00% 53.68%
26EW 2 E 10 = -110 0.00% 50.69%
27EW 2 S K +2 +170 0.00% 48.03%
6 Piotr Watemborski - Grzegorz Sokołowski 31EW 4 S 6 +1 +650 50.00% 48.12%
32EW 3 N 8 +2 +460 87.50% 50.00%
33EW 3 S J +1 +430 12.50% 48.30%
7 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 1NS 3 N 6 +1 +130 50.00% 48.37%
2NS 5 N 3 = +650 50.00% 48.44%
3NS 3x S Q -2 -300 0.00% 46.50%
4NS 2 S Q +3 +200 25.00% 45.67%
8 Kazimierz Buchalski - Albin Borkowski 28EW 4 W 10 +2 -480 100.00% 47.69%
29EW 1 N 2 +1 +120 12.50% 46.43%
30EW 3 N 4 +2 +460 12.50% 45.26%
9 Józef Adamski - Zbigniew Rychlik 13NS 2 W 2 = -110 25.00% 44.58%
14NS 4 S A = +420 62.50% 45.16%
15NS 2 S Q -1 -100 75.00% 46.09%
16NS 3 S 10 = +400 87.50% 47.35%
wynik 47.35%
miejsce 7
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 09-01-2017 22:43:57
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

9 stycznia 2017, Zajazd OAZa Całownia
maksy, Korespondencyjne Mistrzostwa Polski

6: Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Piotr Watemborski - Grzegorz Sokołowski 17NS 4 W 10 +1 -450 50.00% 50.00%
18NS 3 S 7 = +140 75.00% 62.50%
19NS 4x W 6 -1 +200 12.50% 45.83%
20NS 5 E J -1 +100 37.50% 43.75%
2 Józef Adamski - Zbigniew Rychlik 9EW 4 S A = +130 50.00% 45.00%
10EW 2 S Q = +110 25.00% 41.67%
11EW 3 W Q = -140 50.00% 42.86%
12EW 1 W 9 +1 -120 100.00% 50.00%
3 Tadeusz Wiśniewski - Marian Kalinowski 25EW 3 E K -1 +100 75.00% 52.78%
26EW 2 E 10 +3 -200 75.00% 55.00%
27EW 4 W J = -130 87.50% 57.95%
4 Kazimierz Buchalski - Albin Borkowski 13NS 2 W 3 = -110 25.00% 55.21%
14NS 4 S 10 -1 -50 0.00% 50.96%
15NS 2 S Q -1 -100 75.00% 52.68%
16NS 3 N K = +110 37.50% 51.67%
5 Andrzej Kretkowski - Janusz Kafel 21NS 2 W 4 +3 -200 50.00% 51.56%
22NS 2 W 7 = -120 25.00% 50.00%
23NS 4 E 9 -2 +200 12.50% 47.92%
24NS 3 N 5 +1 +130 75.00% 49.34%
6 Grzegorz Górecki - Marek Krowicki 28EW 4 W 10 = -420 25.00% 48.12%
29EW 2 N 3 -1 -100 62.50% 48.81%
30EW 3 S 5 = +400 87.50% 50.57%
7 Sławomir Malanowski - Szczepan Okonkowski 1EW 3 N 6 +1 +130 50.00% 50.54%
2EW 5 N 3 = +650 50.00% 50.52%
3EW 3x S Q -2 -300 100.00% 52.50%
4EW 2 S Q +3 +200 75.00% 53.37%
8 Andrzej Chrzanowski - Szymon Dutkiewicz 5NS 3 E Q -1 +50 25.00% 52.31%
6NS 4 W 7 = -620 12.50% 50.89%
7NS 3 N K = +140 50.00% 50.86%
8NS 4 N 10 +1 +450 62.50% 51.25%
9 Marcin Piotrowski - Mikołaj Piotrowski 31EW 4x W 2 -1 +100 100.00% 52.82%
32EW 3 N 7 +3 +490 25.00% 51.95%
33EW 3 S J -1 -50 100.00% 53.41%
wynik 53.41%
miejsce 4
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 09-01-2017 22:43:57
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

9 stycznia 2017, Zajazd OAZa Całownia
maksy, Korespondencyjne Mistrzostwa Polski

7: Andrzej Chrzanowski - Szymon Dutkiewicz

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Józef Adamski - Zbigniew Rychlik 1EW 3 N 10 +1 +130 50.00% 50.00%
2EW 5x W 10 -3 +500 100.00% 75.00%
3EW 5 N A -3 -150 75.00% 75.00%
4EW 4 S Q -1 -100 100.00% 81.25%
2 Sławomir Malanowski - Szczepan Okonkowski 21NS 4 W 7 = -420 12.50% 67.50%
22NS 2 W 9 +1 -140 0.00% 56.25%
23NS 4 E A -2 +200 12.50% 50.00%
24NS 2 N 3 -1 -50 0.00% 43.75%
3 Piotr Watemborski - Grzegorz Sokołowski 13EW 3 W K -3 +300 0.00% 38.89%
14EW 2x W Q -2 +300 75.00% 42.50%
15EW 2 N 2 -1 -100 25.00% 40.91%
16EW 3 S A -3 -150 100.00% 45.83%
4 Andrzej Kretkowski - Janusz Kafel 28EW 4 W 10 = -420 25.00% 44.23%
29EW 2 N 3 -1 -100 62.50% 45.54%
30EW 3 S 5 +1 +430 50.00% 45.83%
5 Marcin Piotrowski - Mikołaj Piotrowski 17NS 4 W 4 +2 -480 0.00% 42.97%
18NS 3 S K -1 -100 37.50% 42.65%
19NS 5x W 7 -2 +500 75.00% 44.44%
20NS 3 S K +2 +200 87.50% 46.71%
6 Kazimierz Buchalski - Albin Borkowski 25NS 3 E 4 -1 +100 25.00% 45.62%
26NS 2 E 3 = -120 75.00% 47.02%
27NS 4 S A -1 -50 50.00% 47.16%
7 Grzegorz Górecki - Marek Krowicki 31EW 4x W A -4 +800 0.00% 45.11%
32EW 3 S 2 +2 +460 87.50% 46.88%
33EW 3 S J = +400 62.50% 47.50%
8 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 5EW 3 E Q -1 +50 75.00% 48.56%
6EW 4 W 7 = -620 87.50% 50.00%
7EW 3 N K = +140 50.00% 50.00%
8EW 4 N 10 +1 +450 37.50% 49.57%
9 Tadeusz Wiśniewski - Marian Kalinowski 9NS 5 N 2 -1 -50 0.00% 47.92%
10NS 3 E K -2 +200 100.00% 49.60%
11NS 4 W 5 = -420 0.00% 48.05%
12NS 1 W 9 -1 +50 62.50% 48.48%
wynik 48.49%
miejsce 5
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 09-01-2017 22:43:57
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

9 stycznia 2017, Zajazd OAZa Całownia
maksy, Korespondencyjne Mistrzostwa Polski

8: Tadeusz Wiśniewski - Marian Kalinowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Andrzej Kretkowski - Janusz Kafel 13NS 3x W 2 -1 +200 75.00% 75.00%
14NS 4 S 10 = +420 62.50% 68.75%
15NS 2 W Q +1 -110 25.00% 54.17%
16NS 2 N K +1 +110 37.50% 50.00%
2 Piotr Watemborski - Grzegorz Sokołowski 5EW 3 S 2 +1 +130 37.50% 47.50%
6EW 4 W J -2 +200 0.00% 39.58%
7EW 2 W Q +1 -140 100.00% 48.21%
8EW 4 N A +1 +450 37.50% 46.88%
3 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 25NS 3 E K -1 +100 25.00% 44.44%
26NS 2 E 10 +3 -200 25.00% 42.50%
27NS 4 W J = -130 12.50% 39.77%
4 Sławomir Malanowski - Szczepan Okonkowski 17EW 4 E 2 +1 -450 50.00% 40.62%
18EW 4 N Q -1 -100 62.50% 42.31%
19EW 3x N K = +550 0.00% 39.29%
20EW 5x W 2 -1 +200 12.50% 37.50%
5 Kazimierz Buchalski - Albin Borkowski 31EW 4 S 9 +1 +650 50.00% 38.28%
32EW 3 S 3 +3 +490 25.00% 37.50%
33EW 3 S J = +400 62.50% 38.89%
6 Józef Adamski - Zbigniew Rychlik 21NS 4 W 6 = -420 12.50% 37.50%
22NS 2 E 9 -1 +100 75.00% 39.38%
23NS 5 S J = +650 50.00% 39.88%
24NS 3 N 8 = +110 50.00% 40.34%
7 Marcin Piotrowski - Mikołaj Piotrowski 28NS 4 W 10 = -420 75.00% 41.85%
29NS 2 S 9 -2 -200 0.00% 40.10%
30NS 3 S 5 = +400 12.50% 39.00%
8 Grzegorz Górecki - Marek Krowicki 1EW 3 N 10 +1 +130 50.00% 39.42%
2EW 4 N J +2 +680 25.00% 38.89%
3EW 3 S Q -1 -50 37.50% 38.84%
4EW 4 S 4 +1 +650 12.50% 37.93%
9 Andrzej Chrzanowski - Szymon Dutkiewicz 9EW 5 N 2 -1 -50 100.00% 40.00%
10EW 3 E K -2 +200 0.00% 38.71%
11EW 4 W 5 = -420 100.00% 40.62%
12EW 1 W 9 -1 +50 37.50% 40.53%
wynik 40.53%
miejsce 9
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 09-01-2017 22:43:57
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

9 stycznia 2017, Zajazd OAZa Całownia
maksy, Korespondencyjne Mistrzostwa Polski

9: Andrzej Kretkowski - Janusz Kafel

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Tadeusz Wiśniewski - Marian Kalinowski 13EW 3x W 2 -1 +200 25.00% 25.00%
14EW 4 S 10 = +420 37.50% 31.25%
15EW 2 W Q +1 -110 75.00% 45.83%
16EW 2 N K +1 +110 62.50% 50.00%
2 Kazimierz Buchalski - Albin Borkowski 17NS 4 W 4 +1 -450 50.00% 50.00%
18NS 5x E Q -2 +300 100.00% 58.33%
19NS 3 N K +1 +430 50.00% 57.14%
20NS 4 E A -1 +100 37.50% 54.69%
3 Sławomir Malanowski - Szczepan Okonkowski 9EW 2 E K -1 +100 75.00% 56.94%
10EW 2 E K = -110 100.00% 61.25%
11EW 3 W 3 +1 -170 75.00% 62.50%
12EW 1 W 4 -1 +50 37.50% 60.42%
4 Andrzej Chrzanowski - Szymon Dutkiewicz 28NS 4 W 10 = -420 75.00% 61.54%
29NS 2 N 3 -1 -100 37.50% 59.82%
30NS 3 S 5 +1 +430 50.00% 59.17%
5 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 21EW 2 W 4 +3 -200 50.00% 58.59%
22EW 2 W 7 = -120 75.00% 59.56%
23EW 4 E 9 -2 +200 87.50% 61.11%
24EW 3 N 5 +1 +130 25.00% 59.21%
6 Marcin Piotrowski - Mikołaj Piotrowski 1EW 3 W K -2 +100 100.00% 61.25%
2EW 4 N J = +620 75.00% 61.90%
3EW 3 N K = +110 0.00% 59.09%
4EW 3 N 9 +1 +630 50.00% 58.70%
7 Piotr Watemborski - Grzegorz Sokołowski 25NS 3x E K -1 +200 75.00% 59.38%
26NS 2 E 10 +1 -140 50.00% 59.00%
27NS 4 W J = -130 12.50% 57.21%
8 Józef Adamski - Zbigniew Rychlik 31NS 5 S 6 = +650 50.00% 56.94%
32NS 3 S 3 +3 +490 75.00% 57.59%
33NS 3 S J +1 +430 87.50% 58.62%
9 Grzegorz Górecki - Marek Krowicki 5EW 3 S K +2 +150 0.00% 56.67%
6EW 4 W J = -620 87.50% 57.66%
7EW 3 N K = +140 50.00% 57.42%
8EW 3 N 7 +1 +430 100.00% 58.71%
wynik 58.71%
miejsce 2
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 09-01-2017 22:43:57
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

9 stycznia 2017, Zajazd OAZa Całownia
maksy, Korespondencyjne Mistrzostwa Polski

10: Grzegorz Górecki - Marek Krowicki

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Kazimierz Buchalski - Albin Borkowski 9NS 2 S J +2 +170 100.00% 100.00%
10NS 4 pasy 0 25.00% 62.50%
11NS 3 E 5 -1 +50 87.50% 70.83%
12NS 1 W 9 -1 +50 62.50% 68.75%
2 Marcin Piotrowski - Mikołaj Piotrowski 13NS 2 W 2 = -110 25.00% 60.00%
14NS 3x W 2 -3 +500 100.00% 66.67%
15NS 2x W Q = -180 0.00% 57.14%
16NS 3 S K = +400 87.50% 60.94%
3 Józef Adamski - Zbigniew Rychlik 17NS 4 W 10 = -420 100.00% 65.28%
18NS 3 W 6 +1 -130 0.00% 58.75%
19NS 4x W 7 -1 +200 12.50% 54.55%
20NS 5x E J = -750 0.00% 50.00%
4 Piotr Watemborski - Grzegorz Sokołowski 21NS 3 W 7 +1 -170 75.00% 51.92%
22NS 2 N K -2 -100 50.00% 51.79%
23NS 5x S J = +850 75.00% 53.33%
24NS 1 N 9 = +90 25.00% 51.56%
5 Sławomir Malanowski - Szczepan Okonkowski 25NS 3x E K -2 +500 100.00% 54.41%
26NS 2 E 10 = -110 100.00% 56.94%
27NS 2 S K +2 +170 100.00% 59.21%
6 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 28NS 4 W 10 = -420 75.00% 60.00%
29NS 2 N 3 -1 -100 37.50% 58.93%
30NS 3 S 5 = +400 12.50% 56.82%
7 Andrzej Chrzanowski - Szymon Dutkiewicz 31NS 4x W A -4 +800 100.00% 58.70%
32NS 3 S 2 +2 +460 12.50% 56.77%
33NS 3 S J = +400 37.50% 56.00%
8 Tadeusz Wiśniewski - Marian Kalinowski 1NS 3 N 10 +1 +130 50.00% 55.77%
2NS 4 N J +2 +680 75.00% 56.48%
3NS 3 S Q -1 -50 62.50% 56.70%
4NS 4 S 4 +1 +650 87.50% 57.76%
9 Andrzej Kretkowski - Janusz Kafel 5NS 3 S K +2 +150 100.00% 59.17%
6NS 4 W J = -620 12.50% 57.66%
7NS 3 N K = +140 50.00% 57.42%
8NS 3 N 7 +1 +430 0.00% 55.68%
wynik 55.68%
miejsce 3
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 09-01-2017 22:43:57
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl