7 marca, OZA, maksy pajączek

1: Szymon Dutkiewicz - Tadeusz Wiśniewski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Janusz Kafel - Andrzej Kretkowski 7EW 4 N 7 +1 +650 50.00% 50.00%
8EW 3 E 6 -2 +100 50.00% 50.00%
9EW 2 N Q +1 +140 25.00% 41.67%
2 Marek Kanty - Jacek Nowicki 13EW 3 N A +1 +130 100.00% 56.25%
14EW 3 N 9 +1 +430 50.00% 55.00%
15EW 3 E K -2 +100 0.00% 45.83%
3 Jarosław Zakrzewski - Marian Kalinowski 16NS 2 S 3 +2 +180 100.00% 53.57%
17NS 3 N 10 +2 +150 62.50% 54.69%
18NS 4 W 7 = -420 75.00% 56.94%
4 Sławomir Malanowski - Piotr Watemborski 10EW 2 E A -1 +100 37.50% 55.00%
11EW 4 W J -2 +100 37.50% 53.41%
12EW 3 S A = +110 50.00% 53.12%
5 Albin Borkowski - Kazimierz Buchalski 25NS 4 N A = +420 37.50% 51.92%
26NS 5 E 9 +1 -690 100.00% 55.36%
27NS 3 E 3 -2 +100 100.00% 58.33%
6 Józef Adamski - Zbigniew Rychlik 19EW 7x S A -5 -1100 100.00% 60.94%
20EW 3 S 5 = +600 12.50% 58.09%
21EW 3 W Q +2 -460 62.50% 58.33%
7 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 4EW 5 N 4 = +650 0.00% 55.26%
5EW 2 S K +2 +170 62.50% 55.62%
6EW 3 E K +2 -660 0.00% 52.98%
8 Marek Krowicki - Szczepan Okonkowski 22NS 2 S J +1 +140 100.00% 55.11%
23NS 1x S K +1 +360 100.00% 57.07%
24NS 4 W K -1 +50 87.50% 58.33%
9 Grzegorz Sokołowski - Sławomir Tyndorf 1NS 5 E A +2 -510 50.00% 58.00%
2NS 5 N J = +650 100.00% 59.62%
3NS 3 S 9 -1 -50 25.00% 58.33%
wynik 58.33%
miejsce 2
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 08-03-2016 20:39:48
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

7 marca, OZA, maksy pajączek

2: Jarosław Zakrzewski - Marian Kalinowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Marek Krowicki - Szczepan Okonkowski 4NS 4 S 10 -1 -100 50.00% 50.00%
5NS 3 S K +1 +170 37.50% 43.75%
6NS 3 E 6 +4 -720 0.00% 29.17%
2 Janusz Kafel - Andrzej Kretkowski 10EW 1 E 7 -1 +100 37.50% 31.25%
11EW 3 W K +1 -430 100.00% 45.00%
12EW 3 S A +1 +130 0.00% 37.50%
3 Szymon Dutkiewicz - Tadeusz Wiśniewski 16EW 2 S 3 +2 +180 0.00% 32.14%
17EW 3 N 10 +2 +150 37.50% 32.81%
18EW 4 W 7 = -420 25.00% 31.94%
4 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 19NS 3 W Q +4 -720 25.00% 31.25%
20NS 3 S 7 +1 +130 25.00% 30.68%
21NS 6 E 3 -1 +50 100.00% 36.46%
5 Józef Adamski - Zbigniew Rychlik 13EW 5 S K = +600 37.50% 36.54%
14EW 3 S 2 +1 +430 50.00% 37.50%
15EW 3 W A = -110 75.00% 40.00%
6 Marek Kanty - Jacek Nowicki 1NS 4 E 9 +2 -480 87.50% 42.97%
2NS 6x N J -2 -500 0.00% 40.44%
3NS 3 N 7 +2 +150 75.00% 42.36%
7 Albin Borkowski - Kazimierz Buchalski 22EW 1 S 7 +1 +110 37.50% 42.11%
23EW 3 W 10 -2 +200 50.00% 42.50%
24EW 3 E 4 +1 -170 62.50% 43.45%
8 Grzegorz Sokołowski - Sławomir Tyndorf 7EW 4 N 7 +1 +650 50.00% 43.75%
8EW 2 W K -3 +150 25.00% 42.93%
9EW 3 S 4 = +110 87.50% 44.79%
9 Sławomir Malanowski - Piotr Watemborski 25NS 4 N K = +420 37.50% 44.50%
26NS 6 E 10 +1 -1470 12.50% 43.27%
27NS 1 E 3 +3 -180 0.00% 41.67%
wynik 41.67%
miejsce 10
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 08-03-2016 20:39:48
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

7 marca, OZA, maksy pajączek

3: Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Józef Adamski - Zbigniew Rychlik 1NS 4 W K +2 -480 87.50% 87.50%
2NS 6 N J -1 -100 62.50% 75.00%
3NS 3 N 3 = +400 100.00% 83.33%
2 Sławomir Malanowski - Piotr Watemborski 7NS 4 N 7 +1 +650 50.00% 75.00%
8NS 2x N K +1 +570 100.00% 80.00%
9NS 1 N 2 +2 +140 75.00% 79.17%
3 Janusz Kafel - Andrzej Kretkowski 13EW 5 N A = +600 37.50% 73.21%
14EW 3 N 8 +1 +430 50.00% 70.31%
15EW 3 S 2 -1 -100 50.00% 68.06%
4 Jarosław Zakrzewski - Marian Kalinowski 19EW 3 W Q +4 -720 75.00% 68.75%
20EW 3 S 7 +1 +130 75.00% 69.32%
21EW 6 E 3 -1 +50 0.00% 63.54%
5 Grzegorz Sokołowski - Sławomir Tyndorf 22NS 4 pasy 0 25.00% 60.58%
23NS 1 W 7 -1 +100 0.00% 56.25%
24NS 4 E 4 -1 +50 87.50% 58.33%
6 Albin Borkowski - Kazimierz Buchalski 16EW 2 E Q = -110 75.00% 59.38%
17EW 3 N 6 -3 -150 87.50% 61.03%
18EW 4 W A +1 -450 87.50% 62.50%
7 Szymon Dutkiewicz - Tadeusz Wiśniewski 4NS 5 N 4 = +650 100.00% 64.47%
5NS 2 S K +2 +170 37.50% 63.12%
6NS 3 E K +2 -660 100.00% 64.88%
8 Marek Kanty - Jacek Nowicki 25EW 3 S 9 -1 -50 100.00% 66.48%
26EW 6 W 2 = -1440 37.50% 65.22%
27EW 4 W K -1 +50 37.50% 64.06%
9 Marek Krowicki - Szczepan Okonkowski 10EW 2 N Q +2 +170 0.00% 61.50%
11EW 2 S Q = +110 0.00% 59.13%
12EW 3 S J -2 -200 100.00% 60.65%
wynik 60.65%
miejsce 1
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 08-03-2016 20:39:48
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

7 marca, OZA, maksy pajączek

4: Grzegorz Sokołowski - Sławomir Tyndorf

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Sławomir Malanowski - Piotr Watemborski 13EW 5 N K = +600 37.50% 37.50%
14EW 3 S 8 = +400 100.00% 68.75%
15EW 3 W 9 -1 +50 25.00% 54.17%
2 Albin Borkowski - Kazimierz Buchalski 4NS 6 N Q -3 -300 0.00% 40.62%
5NS 4 N J +1 +650 100.00% 52.50%
6NS 3 E K +3 -690 50.00% 52.08%
3 Józef Adamski - Zbigniew Rychlik 10NS 2 W 3 = -110 0.00% 44.64%
11NS 3 W K -2 +100 62.50% 46.88%
12NS 3 S A = +110 50.00% 47.22%
4 Janusz Kafel - Andrzej Kretkowski 16EW 2 N A +1 +150 25.00% 45.00%
17EW 3 S 5 +2 +150 37.50% 44.32%
18EW 4 W 7 = -420 25.00% 42.71%
5 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 22EW 4 pasy 0 75.00% 45.19%
23EW 1 W 7 -1 +100 100.00% 49.11%
24EW 4 E 4 -1 +50 12.50% 46.67%
6 Marek Krowicki - Szczepan Okonkowski 25NS 3 S 9 +3 +490 100.00% 50.00%
26NS 6 W 10 +1 -1470 12.50% 47.79%
27NS 2 E 9 +2 -130 25.00% 46.53%
7 Marek Kanty - Jacek Nowicki 19EW 5x S A -3 -500 50.00% 46.71%
20EW 4 E J -2 +200 50.00% 46.88%
21EW 3 W Q +2 -460 62.50% 47.62%
8 Jarosław Zakrzewski - Marian Kalinowski 7NS 4 N 7 +1 +650 50.00% 47.73%
8NS 2 W K -3 +150 75.00% 48.91%
9NS 3 S 4 = +110 12.50% 47.40%
9 Szymon Dutkiewicz - Tadeusz Wiśniewski 1EW 5 E A +2 -510 50.00% 47.50%
2EW 5 N J = +650 0.00% 45.67%
3EW 3 S 9 -1 -50 75.00% 46.76%
wynik 46.76%
miejsce 6
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 08-03-2016 20:39:48
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

7 marca, OZA, maksy pajączek

5: Marek Krowicki - Szczepan Okonkowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Jarosław Zakrzewski - Marian Kalinowski 4EW 4 S 10 -1 -100 50.00% 50.00%
5EW 3 S K +1 +170 62.50% 56.25%
6EW 3 E 6 +4 -720 100.00% 70.83%
2 Józef Adamski - Zbigniew Rychlik 16EW 1 S Q +2 +140 50.00% 65.62%
17EW 5 N 10 = +400 0.00% 52.50%
18EW 4 W A +1 -450 87.50% 58.33%
3 Marek Kanty - Jacek Nowicki 7NS 4 N 7 +1 +650 50.00% 57.14%
8NS 2x N K -2 -300 0.00% 50.00%
9NS 3 N Q = +140 75.00% 52.78%
4 Albin Borkowski - Kazimierz Buchalski 13NS 5 N A = +600 62.50% 53.75%
14NS 3 N 2 +2 +460 100.00% 57.95%
15NS 3x S 2 -1 -200 0.00% 53.12%
5 Janusz Kafel - Andrzej Kretkowski 19EW 4 W Q -1 +100 25.00% 50.96%
20EW 3 S 4 = +600 12.50% 48.21%
21EW 3 W Q +2 -460 62.50% 49.17%
6 Grzegorz Sokołowski - Sławomir Tyndorf 25EW 3 S 9 +3 +490 0.00% 46.09%
26EW 6 W 10 +1 -1470 87.50% 48.53%
27EW 2 E 9 +2 -130 75.00% 50.00%
7 Sławomir Malanowski - Piotr Watemborski 1NS 7 W K = -1510 0.00% 47.37%
2NS 6 N J -2 -200 25.00% 46.25%
3NS 3 S A -2 -100 0.00% 44.05%
8 Szymon Dutkiewicz - Tadeusz Wiśniewski 22EW 2 S J +1 +140 0.00% 42.05%
23EW 1x S K +1 +360 0.00% 40.22%
24EW 4 W K -1 +50 12.50% 39.06%
9 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 10NS 2 N Q +2 +170 100.00% 41.50%
11NS 2 S Q = +110 100.00% 43.75%
12NS 3 S J -2 -200 0.00% 42.13%
wynik 42.13%
miejsce 9
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 08-03-2016 20:39:48
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

7 marca, OZA, maksy pajączek

6: Sławomir Malanowski - Piotr Watemborski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Grzegorz Sokołowski - Sławomir Tyndorf 13NS 5 N K = +600 62.50% 62.50%
14NS 3 S 8 = +400 0.00% 31.25%
15NS 3 W 9 -1 +50 75.00% 45.83%
2 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 7EW 4 N 7 +1 +650 50.00% 46.88%
8EW 2x N K +1 +570 0.00% 37.50%
9EW 1 N 2 +2 +140 25.00% 35.42%
3 Albin Borkowski - Kazimierz Buchalski 19EW 5 W Q -2 +200 0.00% 30.36%
20EW 3 W 10 = -140 100.00% 39.06%
21EW 3 W Q +2 -460 62.50% 41.67%
4 Szymon Dutkiewicz - Tadeusz Wiśniewski 10NS 2 E A -1 +100 62.50% 43.75%
11NS 4 W J -2 +100 62.50% 45.45%
12NS 3 S A = +110 50.00% 45.83%
5 Marek Kanty - Jacek Nowicki 16NS 2 W 2 +1 -140 0.00% 42.31%
17NS 3 N 3 -3 -150 12.50% 40.18%
18NS 4 W 7 = -420 75.00% 42.50%
6 Janusz Kafel - Andrzej Kretkowski 22EW 1 S J +1 +110 37.50% 42.19%
23EW 2 W 7 -2 +200 50.00% 42.65%
24EW 3 E 4 +1 -170 62.50% 43.75%
7 Marek Krowicki - Szczepan Okonkowski 1EW 7 W K = -1510 100.00% 46.71%
2EW 6 N J -2 -200 75.00% 48.12%
3EW 3 S A -2 -100 100.00% 50.60%
8 Józef Adamski - Zbigniew Rychlik 4NS 4 S 10 = +620 75.00% 51.70%
5NS 4 N J = +620 75.00% 52.72%
6NS 3 E K +3 -690 50.00% 52.60%
9 Jarosław Zakrzewski - Marian Kalinowski 25EW 4 N K = +420 62.50% 53.00%
26EW 6 E 10 +1 -1470 87.50% 54.33%
27EW 1 E 3 +3 -180 100.00% 56.02%
wynik 56.02%
miejsce 3
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 08-03-2016 20:39:48
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

7 marca, OZA, maksy pajączek

7: Józef Adamski - Zbigniew Rychlik

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 1EW 4 W K +2 -480 12.50% 12.50%
2EW 6 N J -1 -100 37.50% 25.00%
3EW 3 N 3 = +400 0.00% 16.67%
2 Marek Krowicki - Szczepan Okonkowski 16NS 1 S Q +2 +140 50.00% 25.00%
17NS 5 N 10 = +400 100.00% 40.00%
18NS 4 W A +1 -450 12.50% 35.42%
3 Grzegorz Sokołowski - Sławomir Tyndorf 10EW 2 W 3 = -110 100.00% 44.64%
11EW 3 W K -2 +100 37.50% 43.75%
12EW 3 S A = +110 50.00% 44.44%
4 Marek Kanty - Jacek Nowicki 22EW 4 N K -3 -150 100.00% 50.00%
23EW 4 E 4 -2 +200 50.00% 50.00%
24EW 4 E 4 = -420 100.00% 54.17%
5 Jarosław Zakrzewski - Marian Kalinowski 13NS 5 S K = +600 62.50% 54.81%
14NS 3 S 2 +1 +430 50.00% 54.46%
15NS 3 W A = -110 25.00% 52.50%
6 Szymon Dutkiewicz - Tadeusz Wiśniewski 19NS 7x S A -5 -1100 0.00% 49.22%
20NS 3 S 5 = +600 87.50% 51.47%
21NS 3 W Q +2 -460 37.50% 50.69%
7 Janusz Kafel - Andrzej Kretkowski 25EW 4 N K +1 +450 25.00% 49.34%
26EW 6 W A = -1440 37.50% 48.75%
27EW 4 W 8 -1 +50 37.50% 48.21%
8 Sławomir Malanowski - Piotr Watemborski 4EW 4 S 10 = +620 25.00% 47.16%
5EW 4 N J = +620 25.00% 46.20%
6EW 3 E K +3 -690 50.00% 46.35%
9 Albin Borkowski - Kazimierz Buchalski 7NS 4 N 2 +1 +650 50.00% 46.50%
8NS 1 E 6 = -90 25.00% 45.67%
9NS 2 N A = +110 12.50% 44.44%
wynik 44.44%
miejsce 7
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 08-03-2016 20:39:48
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

7 marca, OZA, maksy pajączek

8: Albin Borkowski - Kazimierz Buchalski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Marek Kanty - Jacek Nowicki 10NS 4 pasy 0 25.00% 25.00%
11NS 4 E 9 -1 +50 25.00% 25.00%
12NS 3 S A = +110 50.00% 33.33%
2 Grzegorz Sokołowski - Sławomir Tyndorf 4EW 6 N Q -3 -300 100.00% 50.00%
5EW 4 N J +1 +650 0.00% 40.00%
6EW 3 E K +3 -690 50.00% 41.67%
3 Sławomir Malanowski - Piotr Watemborski 19NS 5 W Q -2 +200 100.00% 50.00%
20NS 3 W 10 = -140 0.00% 43.75%
21NS 3 W Q +2 -460 37.50% 43.06%
4 Marek Krowicki - Szczepan Okonkowski 13EW 5 N A = +600 37.50% 42.50%
14EW 3 N 2 +2 +460 0.00% 38.64%
15EW 3x S 2 -1 -200 100.00% 43.75%
5 Szymon Dutkiewicz - Tadeusz Wiśniewski 25EW 4 N A = +420 62.50% 45.19%
26EW 5 E 9 +1 -690 0.00% 41.96%
27EW 3 E 3 -2 +100 0.00% 39.17%
6 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 16NS 2 E Q = -110 25.00% 38.28%
17NS 3 N 6 -3 -150 12.50% 36.76%
18NS 4 W A +1 -450 12.50% 35.42%
7 Jarosław Zakrzewski - Marian Kalinowski 22NS 1 S 7 +1 +110 62.50% 36.84%
23NS 3 W 10 -2 +200 50.00% 37.50%
24NS 3 E 4 +1 -170 37.50% 37.50%
8 Janusz Kafel - Andrzej Kretkowski 1EW 5x S 7 -4 -800 75.00% 39.20%
2EW 6 N J -1 -100 37.50% 39.13%
3EW 4 N 4 = +130 50.00% 39.58%
9 Józef Adamski - Zbigniew Rychlik 7EW 4 N 2 +1 +650 50.00% 40.00%
8EW 1 E 6 = -90 75.00% 41.35%
9EW 2 N A = +110 87.50% 43.06%
wynik 43.06%
miejsce 8
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 08-03-2016 20:39:48
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

7 marca, OZA, maksy pajączek

9: Marek Kanty - Jacek Nowicki

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Albin Borkowski - Kazimierz Buchalski 10EW 4 pasy 0 75.00% 75.00%
11EW 4 E 9 -1 +50 75.00% 75.00%
12EW 3 S A = +110 50.00% 66.67%
2 Szymon Dutkiewicz - Tadeusz Wiśniewski 13NS 3 N A +1 +130 0.00% 50.00%
14NS 3 N 9 +1 +430 50.00% 50.00%
15NS 3 E K -2 +100 100.00% 58.33%
3 Marek Krowicki - Szczepan Okonkowski 7EW 4 N 7 +1 +650 50.00% 57.14%
8EW 2x N K -2 -300 100.00% 62.50%
9EW 3 N Q = +140 25.00% 58.33%
4 Józef Adamski - Zbigniew Rychlik 22NS 4 N K -3 -150 0.00% 52.50%
23NS 4 E 4 -2 +200 50.00% 52.27%
24NS 4 E 4 = -420 0.00% 47.92%
5 Sławomir Malanowski - Piotr Watemborski 16EW 2 W 2 +1 -140 100.00% 51.92%
17EW 3 N 3 -3 -150 87.50% 54.46%
18EW 4 W 7 = -420 25.00% 52.50%
6 Jarosław Zakrzewski - Marian Kalinowski 1EW 4 E 9 +2 -480 12.50% 50.00%
2EW 6x N J -2 -500 100.00% 52.94%
3EW 3 N 7 +2 +150 25.00% 51.39%
7 Grzegorz Sokołowski - Sławomir Tyndorf 19NS 5x S A -3 -500 50.00% 51.32%
20NS 4 E J -2 +200 50.00% 51.25%
21NS 3 W Q +2 -460 37.50% 50.60%
8 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 25NS 3 S 9 -1 -50 0.00% 48.30%
26NS 6 W 2 = -1440 62.50% 48.91%
27NS 4 W K -1 +50 62.50% 49.48%
9 Janusz Kafel - Andrzej Kretkowski 4EW 6 N Q -2 -200 75.00% 50.50%
5EW 4 W 2 -3 +150 100.00% 52.40%
6EW 3 E K +3 -690 50.00% 52.31%
wynik 52.31%
miejsce 5
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 08-03-2016 20:39:48
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

7 marca, OZA, maksy pajączek

10: Janusz Kafel - Andrzej Kretkowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Szymon Dutkiewicz - Tadeusz Wiśniewski 7NS 4 N 7 +1 +650 50.00% 50.00%
8NS 3 E 6 -2 +100 50.00% 50.00%
9NS 2 N Q +1 +140 75.00% 58.33%
2 Jarosław Zakrzewski - Marian Kalinowski 10NS 1 E 7 -1 +100 62.50% 59.38%
11NS 3 W K +1 -430 0.00% 47.50%
12NS 3 S A +1 +130 100.00% 56.25%
3 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 13NS 5 N A = +600 62.50% 57.14%
14NS 3 N 8 +1 +430 50.00% 56.25%
15NS 3 S 2 -1 -100 50.00% 55.56%
4 Grzegorz Sokołowski - Sławomir Tyndorf 16NS 2 N A +1 +150 75.00% 57.50%
17NS 3 S 5 +2 +150 62.50% 57.95%
18NS 4 W 7 = -420 75.00% 59.38%
5 Marek Krowicki - Szczepan Okonkowski 19NS 4 W Q -1 +100 75.00% 60.58%
20NS 3 S 4 = +600 87.50% 62.50%
21NS 3 W Q +2 -460 37.50% 60.83%
6 Sławomir Malanowski - Piotr Watemborski 22NS 1 S J +1 +110 62.50% 60.94%
23NS 2 W 7 -2 +200 50.00% 60.29%
24NS 3 E 4 +1 -170 37.50% 59.03%
7 Józef Adamski - Zbigniew Rychlik 25NS 4 N K +1 +450 75.00% 59.87%
26NS 6 W A = -1440 62.50% 60.00%
27NS 4 W 8 -1 +50 62.50% 60.12%
8 Albin Borkowski - Kazimierz Buchalski 1NS 5x S 7 -4 -800 25.00% 58.52%
2NS 6 N J -1 -100 62.50% 58.70%
3NS 4 N 4 = +130 50.00% 58.33%
9 Marek Kanty - Jacek Nowicki 4NS 6 N Q -2 -200 25.00% 57.00%
5NS 4 W 2 -3 +150 0.00% 54.81%
6NS 3 E K +3 -690 50.00% 54.63%
wynik 54.63%
miejsce 4
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 08-03-2016 20:39:48
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl