22 lutego 2016, OAZA maksy pajączek

1: Marek Kanty - Jacek Nowicki

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Grzegorz Górecki - Marek Krowicki 7EW 4 S Q +2 +680 50.00% 50.00%
8EW 3 E J +1 -430 37.50% 43.75%
9EW 3 S Q -2 -100 87.50% 58.33%
2 Grzegorz Sokołowski - Sławomir Tyndorf 13EW 3 E J -2 +200 12.50% 46.88%
14EW 5x W 7 -2 +300 25.00% 42.50%
15EW 3 S 4 = +600 12.50% 37.50%
3 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 16NS 4 N 7 -3 -150 0.00% 32.14%
17NS 4x E 6 -1 +100 87.50% 39.06%
18NS 4x E 8 -1 +100 62.50% 41.67%
4 Józef Adamski - Zbigniew Rychlik 10EW 3 W J -2 +200 25.00% 40.00%
11EW 4 E J = -420 50.00% 40.91%
12EW 4 W K +1 -450 75.00% 43.75%
5 Janusz Kafel - Andrzej Kretkowski 25NS 4 S 2 +1 +450 100.00% 48.08%
26NS 6 S 7 -1 -100 0.00% 44.64%
27NS 1 W 9 = -90 0.00% 41.67%
6 Kazimierz Buchalski - Albin Borkowski 19EW 3 E 2 +1 -630 75.00% 43.75%
20EW 1 W 4 = -80 50.00% 44.12%
21EW 4 N Q +2 +680 50.00% 44.44%
7 Dariusz Jagodziński - Wojciech Ziółkowski 4EW 6 N Q -2 -200 100.00% 47.37%
5EW 3 N 7 +3 +690 3.12% 45.16%
6EW 6 W A +1 -1460 96.88% 47.62%
8 Szczepan Okonkowski - Leszek Czarnomski 22NS 7 E 10 = -2210 12.50% 46.02%
23NS 4 N Q +1 +650 100.00% 48.37%
24NS 3x S K -2 -300 25.00% 47.40%
9 Sławomir Malanowski - Piotr Watemborski 1NS 2 N 2 +1 +140 50.00% 47.50%
2NS 4 N 6 -2 -200 0.00% 45.67%
3NS 2xx S J -1 -200 25.00% 44.91%
wynik 44.91%
miejsce 7
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 25-02-2016 09:13:49
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

22 lutego 2016, OAZA maksy pajączek

2: Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Szczepan Okonkowski - Leszek Czarnomski 4NS 4 N K +1 +650 87.50% 87.50%
5NS 4 S 4 = +620 3.12% 45.31%
6NS 6 W A +1 -1390 65.62% 52.08%
2 Grzegorz Górecki - Marek Krowicki 10EW 3 E K -1 +100 62.50% 54.69%
11EW 4 E J = -420 50.00% 53.75%
12EW 2 W K +3 -200 25.00% 48.96%
3 Marek Kanty - Jacek Nowicki 16EW 4 N 7 -3 -150 100.00% 56.25%
17EW 4x E 6 -1 +100 12.50% 50.78%
18EW 4x E 8 -1 +100 37.50% 49.31%
4 Dariusz Jagodziński - Wojciech Ziółkowski 19NS 3 E 5 = -600 87.50% 53.12%
20NS 5 E 3 -4 +400 75.00% 55.11%
21NS 6 N Q = +1430 100.00% 58.85%
5 Kazimierz Buchalski - Albin Borkowski 13EW 3 W J -1 +100 50.00% 58.17%
14EW 3 W A -1 +50 75.00% 59.38%
15EW 3 N 10 -1 -100 62.50% 59.58%
6 Grzegorz Sokołowski - Sławomir Tyndorf 1NS 4 N 4 -1 -50 25.00% 57.42%
2NS 4 N 6 -1 -100 50.00% 56.99%
3NS 3 E 8 = -110 75.00% 57.99%
7 Janusz Kafel - Andrzej Kretkowski 22EW 7 W 6 = -2210 87.50% 59.54%
23EW 4x W Q -1 +200 37.50% 58.44%
24EW 1 W 5 -1 +50 0.00% 55.65%
8 Sławomir Malanowski - Piotr Watemborski 7EW 3 N 4 +2 +660 87.50% 57.10%
8EW 3 W 2 +2 -460 87.50% 58.42%
9EW 2 N 3 = +110 50.00% 58.07%
9 Józef Adamski - Zbigniew Rychlik 25NS 4 N J = +420 37.50% 57.25%
26NS 6 S 8 = +1440 75.00% 57.93%
27NS 5x W J -2 +300 75.00% 58.56%
wynik 58.56%
miejsce 1
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 25-02-2016 09:13:49
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

22 lutego 2016, OAZA maksy pajączek

3: Dariusz Jagodziński - Wojciech Ziółkowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Kazimierz Buchalski - Albin Borkowski 1NS 3 N A +1 +170 87.50% 87.50%
2NS 4 N 6 -1 -100 50.00% 68.75%
3NS 3x W A = -730 0.00% 45.83%
2 Józef Adamski - Zbigniew Rychlik 7NS 3 N Q +2 +660 12.50% 37.50%
8NS 3 E 5 -1 +50 100.00% 50.00%
9NS 4 N 7 -2 -100 12.50% 43.75%
3 Grzegorz Górecki - Marek Krowicki 13EW 2 E J +1 -110 75.00% 48.21%
14EW 3x N K = +530 0.00% 42.19%
15EW 3 N 2 = +600 12.50% 38.89%
4 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 19EW 3 E 5 = -600 12.50% 36.25%
20EW 5 E 3 -4 +400 25.00% 35.23%
21EW 6 N Q = +1430 0.00% 32.29%
5 Sławomir Malanowski - Piotr Watemborski 22NS 7 E 8 -1 +100 87.50% 36.54%
23NS 4x W Q -1 +200 62.50% 38.39%
24NS 4x S K -3 -500 0.00% 35.83%
6 Janusz Kafel - Andrzej Kretkowski 16EW 3 N 10 -2 -100 62.50% 37.50%
17EW 3x S 4 -1 -100 100.00% 41.18%
18EW 5x N K -1 -200 100.00% 44.44%
7 Marek Kanty - Jacek Nowicki 4NS 6 N Q -2 -200 0.00% 42.11%
5NS 3 N 7 +3 +690 96.88% 44.84%
6NS 6 W A +1 -1460 3.12% 42.86%
8 Grzegorz Sokołowski - Sławomir Tyndorf 25EW 4 S 8 = +420 62.50% 43.75%
26EW 3 N 7 +4 +720 75.00% 45.11%
27EW 3x N J = +530 0.00% 43.23%
9 Szczepan Okonkowski - Leszek Czarnomski 10EW 3 E 7 -3 +300 0.00% 41.50%
11EW 4 E J = -420 50.00% 41.83%
12EW 3 E J -4 +200 0.00% 40.28%
wynik 40.28%
miejsce 9
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 25-02-2016 09:13:49
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

22 lutego 2016, OAZA maksy pajączek

4: Sławomir Malanowski - Piotr Watemborski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Józef Adamski - Zbigniew Rychlik 13EW 4 W J -2 +200 12.50% 12.50%
14EW 3x S 8 -1 -100 100.00% 56.25%
15EW 3 S 6 -1 -100 62.50% 58.33%
2 Janusz Kafel - Andrzej Kretkowski 4NS 4 N K = +620 37.50% 53.12%
5NS 3 S J +1 +630 34.38% 49.38%
6NS 6 W K +1 -1390 65.62% 52.08%
3 Kazimierz Buchalski - Albin Borkowski 10NS 2 E K = -110 0.00% 44.64%
11NS 4 E J = -420 50.00% 45.31%
12NS 4 W K +1 -450 25.00% 43.06%
4 Grzegorz Górecki - Marek Krowicki 16EW 2 N 5 +3 +210 0.00% 38.75%
17EW 4 E 6 -2 +100 12.50% 36.36%
18EW 4x E K -3 +500 0.00% 33.33%
5 Dariusz Jagodziński - Wojciech Ziółkowski 22EW 7 E 8 -1 +100 12.50% 31.73%
23EW 4x W Q -1 +200 37.50% 32.14%
24EW 4x S K -3 -500 100.00% 36.67%
6 Szczepan Okonkowski - Leszek Czarnomski 25NS 4 S 5 = +420 37.50% 36.72%
26NS 6 N 7 = +1430 50.00% 37.50%
27NS 1 E 7 -2 +100 50.00% 38.19%
7 Grzegorz Sokołowski - Sławomir Tyndorf 19EW 3 E 4 = -600 12.50% 36.84%
20EW 3x W 6 -2 +500 0.00% 35.00%
21EW 4 S J +2 +680 50.00% 35.71%
8 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 7NS 3 N 4 +2 +660 12.50% 34.66%
8NS 3 W 2 +2 -460 12.50% 33.70%
9NS 2 N 3 = +110 50.00% 34.38%
9 Marek Kanty - Jacek Nowicki 1EW 2 N 2 +1 +140 50.00% 35.00%
2EW 4 N 6 -2 -200 100.00% 37.50%
3EW 2xx S J -1 -200 75.00% 38.89%
wynik 38.89%
miejsce 10
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 25-02-2016 09:13:49
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

22 lutego 2016, OAZA maksy pajączek

5: Szczepan Okonkowski - Leszek Czarnomski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 4EW 4 N K +1 +650 12.50% 12.50%
5EW 4 S 4 = +620 96.88% 54.69%
6EW 6 W A +1 -1390 34.38% 47.92%
2 Kazimierz Buchalski - Albin Borkowski 16EW 2 N 10 -1 -50 25.00% 42.19%
17EW 3 S J -1 -50 75.00% 48.75%
18EW 5 N K -1 -100 75.00% 53.12%
3 Grzegorz Sokołowski - Sławomir Tyndorf 7NS 3 N 8 +4 +720 100.00% 59.82%
8NS 3 W 2 +2 -460 12.50% 53.91%
9NS 2 N 7 +1 +140 100.00% 59.03%
4 Janusz Kafel - Andrzej Kretkowski 13NS 1 N 8 -3 -300 0.00% 53.12%
14NS 3 W 4 -2 +100 50.00% 52.84%
15NS 3 S 4 -3 -300 0.00% 48.44%
5 Grzegorz Górecki - Marek Krowicki 19EW 3 W 3 +1 -630 75.00% 50.48%
20EW 3 S 5 -2 -200 100.00% 54.02%
21EW 3 N 4 +2 +660 100.00% 57.08%
6 Sławomir Malanowski - Piotr Watemborski 25EW 4 S 5 = +420 62.50% 57.42%
26EW 6 N 7 = +1430 50.00% 56.99%
27EW 1 E 7 -2 +100 50.00% 56.60%
7 Józef Adamski - Zbigniew Rychlik 1NS 3 N 2 -2 -100 0.00% 53.62%
2NS 4 N 6 -1 -100 50.00% 53.44%
3NS 4 W 7 -1 +100 100.00% 55.65%
8 Marek Kanty - Jacek Nowicki 22EW 7 E 10 = -2210 87.50% 57.10%
23EW 4 N Q +1 +650 0.00% 54.62%
24EW 3x S K -2 -300 75.00% 55.47%
9 Dariusz Jagodziński - Wojciech Ziółkowski 10NS 3 E 7 -3 +300 100.00% 57.25%
11NS 4 E J = -420 50.00% 56.97%
12NS 3 E J -4 +200 100.00% 58.56%
wynik 58.56%
miejsce 1
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 25-02-2016 09:13:49
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

22 lutego 2016, OAZA maksy pajączek

6: Józef Adamski - Zbigniew Rychlik

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Sławomir Malanowski - Piotr Watemborski 13NS 4 W J -2 +200 87.50% 87.50%
14NS 3x S 8 -1 -100 0.00% 43.75%
15NS 3 S 6 -1 -100 37.50% 41.67%
2 Dariusz Jagodziński - Wojciech Ziółkowski 7EW 3 N Q +2 +660 87.50% 53.12%
8EW 3 E 5 -1 +50 0.00% 42.50%
9EW 4 N 7 -2 -100 87.50% 50.00%
3 Janusz Kafel - Andrzej Kretkowski 19EW 3 E 4 +1 -630 75.00% 53.57%
20EW 1 W 3 +1 -110 75.00% 56.25%
21EW 4 N Q +2 +680 50.00% 55.56%
4 Marek Kanty - Jacek Nowicki 10NS 3 W J -2 +200 75.00% 57.50%
11NS 4 E J = -420 50.00% 56.82%
12NS 4 W K +1 -450 25.00% 54.17%
5 Grzegorz Sokołowski - Sławomir Tyndorf 16NS 3 N 9 -2 -100 37.50% 52.88%
17NS 4 E A -1 +50 50.00% 52.68%
18NS 4x E 2 -1 +100 62.50% 53.33%
6 Grzegorz Górecki - Marek Krowicki 22EW 7 W 3 -1 +100 12.50% 50.78%
23EW 6x N 6 -1 -200 75.00% 52.21%
24EW 3 S K -3 -150 50.00% 52.08%
7 Szczepan Okonkowski - Leszek Czarnomski 1EW 3 N 2 -2 -100 100.00% 54.61%
2EW 4 N 6 -1 -100 50.00% 54.38%
3EW 4 W 7 -1 +100 0.00% 51.79%
8 Kazimierz Buchalski - Albin Borkowski 4NS 4 N A = +620 37.50% 51.14%
5NS 3 S 2 +2 +660 65.62% 51.77%
6NS 6 W J +1 -1390 65.62% 52.34%
9 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 25EW 4 N J = +420 62.50% 52.75%
26EW 6 S 8 = +1440 25.00% 51.68%
27EW 5x W J -2 +300 25.00% 50.69%
wynik 50.69%
miejsce 6
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 25-02-2016 09:13:49
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

22 lutego 2016, OAZA maksy pajączek

7: Kazimierz Buchalski - Albin Borkowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Dariusz Jagodziński - Wojciech Ziółkowski 1EW 3 N A +1 +170 12.50% 12.50%
2EW 4 N 6 -1 -100 50.00% 31.25%
3EW 3x W A = -730 100.00% 54.17%
2 Szczepan Okonkowski - Leszek Czarnomski 16NS 2 N 10 -1 -50 75.00% 59.38%
17NS 3 S J -1 -50 25.00% 52.50%
18NS 5 N K -1 -100 25.00% 47.92%
3 Sławomir Malanowski - Piotr Watemborski 10EW 2 E K = -110 100.00% 55.36%
11EW 4 E J = -420 50.00% 54.69%
12EW 4 W K +1 -450 75.00% 56.94%
4 Grzegorz Sokołowski - Sławomir Tyndorf 22EW 6 E 9 = -1440 50.00% 56.25%
23EW 6x N Q -2 -500 100.00% 60.23%
24EW 2 S K -2 -100 25.00% 57.29%
5 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 13NS 3 W J -1 +100 50.00% 56.73%
14NS 3 W A -1 +50 25.00% 54.46%
15NS 3 N 10 -1 -100 37.50% 53.33%
6 Marek Kanty - Jacek Nowicki 19NS 3 E 2 +1 -630 25.00% 51.56%
20NS 1 W 4 = -80 50.00% 51.47%
21NS 4 N Q +2 +680 50.00% 51.39%
7 Grzegorz Górecki - Marek Krowicki 25EW 4 N 3 = +420 62.50% 51.97%
26EW 6 N J +1 +1470 0.00% 49.38%
27EW 4 N J -1 -50 75.00% 50.60%
8 Józef Adamski - Zbigniew Rychlik 4EW 4 N A = +620 62.50% 51.14%
5EW 3 S 2 +2 +660 34.38% 50.41%
6EW 6 W J +1 -1390 34.38% 49.74%
9 Janusz Kafel - Andrzej Kretkowski 7NS 3 N 8 +3 +690 75.00% 50.75%
8NS 3 E J +1 -430 62.50% 51.20%
9NS 1 S Q +1 +120 75.00% 52.08%
wynik 52.08%
miejsce 5
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 25-02-2016 09:13:49
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

22 lutego 2016, OAZA maksy pajączek

8: Janusz Kafel - Andrzej Kretkowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Grzegorz Sokołowski - Sławomir Tyndorf 10NS 2 E 3 -1 +100 37.50% 37.50%
11NS 4 E J = -420 50.00% 43.75%
12NS 4 W K +1 -450 25.00% 37.50%
2 Sławomir Malanowski - Piotr Watemborski 4EW 4 N K = +620 62.50% 43.75%
5EW 3 S J +1 +630 65.62% 48.12%
6EW 6 W K +1 -1390 34.38% 45.83%
3 Józef Adamski - Zbigniew Rychlik 19NS 3 E 4 +1 -630 25.00% 42.86%
20NS 1 W 3 +1 -110 25.00% 40.62%
21NS 4 N Q +2 +680 50.00% 41.67%
4 Szczepan Okonkowski - Leszek Czarnomski 13EW 1 N 8 -3 -300 100.00% 47.50%
14EW 3 W 4 -2 +100 50.00% 47.73%
15EW 3 S 4 -3 -300 100.00% 52.08%
5 Marek Kanty - Jacek Nowicki 25EW 4 S 2 +1 +450 0.00% 48.08%
26EW 6 S 7 -1 -100 100.00% 51.79%
27EW 1 W 9 = -90 100.00% 55.00%
6 Dariusz Jagodziński - Wojciech Ziółkowski 16NS 3 N 10 -2 -100 37.50% 53.91%
17NS 3x S 4 -1 -100 0.00% 50.74%
18NS 5x N K -1 -200 0.00% 47.92%
7 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 22NS 7 W 6 = -2210 12.50% 46.05%
23NS 4x W Q -1 +200 62.50% 46.88%
24NS 1 W 5 -1 +50 100.00% 49.40%
8 Grzegorz Górecki - Marek Krowicki 1EW 2 N 8 +2 +170 12.50% 47.73%
2EW 3 S 10 = +600 0.00% 45.65%
3EW 3 E 8 +2 -150 50.00% 45.83%
9 Kazimierz Buchalski - Albin Borkowski 7EW 3 N 8 +3 +690 25.00% 45.00%
8EW 3 E J +1 -430 37.50% 44.71%
9EW 1 S Q +1 +120 25.00% 43.98%
wynik 43.98%
miejsce 8
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 25-02-2016 09:13:49
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

22 lutego 2016, OAZA maksy pajączek

9: Grzegorz Sokołowski - Sławomir Tyndorf

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Janusz Kafel - Andrzej Kretkowski 10EW 2 E 3 -1 +100 62.50% 62.50%
11EW 4 E J = -420 50.00% 56.25%
12EW 4 W K +1 -450 75.00% 62.50%
2 Marek Kanty - Jacek Nowicki 13NS 3 E J -2 +200 87.50% 68.75%
14NS 5x W 7 -2 +300 75.00% 70.00%
15NS 3 S 4 = +600 87.50% 72.92%
3 Szczepan Okonkowski - Leszek Czarnomski 7EW 3 N 8 +4 +720 0.00% 62.50%
8EW 3 W 2 +2 -460 87.50% 65.62%
9EW 2 N 7 +1 +140 0.00% 58.33%
4 Kazimierz Buchalski - Albin Borkowski 22NS 6 E 9 = -1440 50.00% 57.50%
23NS 6x N Q -2 -500 0.00% 52.27%
24NS 2 S K -2 -100 75.00% 54.17%
5 Józef Adamski - Zbigniew Rychlik 16EW 3 N 9 -2 -100 62.50% 54.81%
17EW 4 E A -1 +50 50.00% 54.46%
18EW 4x E 2 -1 +100 37.50% 53.33%
6 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 1EW 4 N 4 -1 -50 75.00% 54.69%
2EW 4 N 6 -1 -100 50.00% 54.41%
3EW 3 E 8 = -110 25.00% 52.78%
7 Sławomir Malanowski - Piotr Watemborski 19NS 3 E 4 = -600 87.50% 54.61%
20NS 3x W 6 -2 +500 100.00% 56.88%
21NS 4 S J +2 +680 50.00% 56.55%
8 Dariusz Jagodziński - Wojciech Ziółkowski 25NS 4 S 8 = +420 37.50% 55.68%
26NS 3 N 7 +4 +720 25.00% 54.35%
27NS 3x N J = +530 100.00% 56.25%
9 Grzegorz Górecki - Marek Krowicki 4EW 4 N A +1 +650 12.50% 54.50%
5EW sędzia 60.00% 54.71%
6EW sędzia 60.00% 54.91%
wynik 54.91%
miejsce 4
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 25-02-2016 09:13:49
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

22 lutego 2016, OAZA maksy pajączek

10: Grzegorz Górecki - Marek Krowicki

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Marek Kanty - Jacek Nowicki 7NS 4 S Q +2 +680 50.00% 50.00%
8NS 3 E J +1 -430 62.50% 56.25%
9NS 3 S Q -2 -100 12.50% 41.67%
2 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 10NS 3 E K -1 +100 37.50% 40.62%
11NS 4 E J = -420 50.00% 42.50%
12NS 2 W K +3 -200 75.00% 47.92%
3 Dariusz Jagodziński - Wojciech Ziółkowski 13NS 2 E J +1 -110 25.00% 44.64%
14NS 3x N K = +530 100.00% 51.56%
15NS 3 N 2 = +600 87.50% 55.56%
4 Sławomir Malanowski - Piotr Watemborski 16NS 2 N 5 +3 +210 100.00% 60.00%
17NS 4 E 6 -2 +100 87.50% 62.50%
18NS 4x E K -3 +500 100.00% 65.62%
5 Szczepan Okonkowski - Leszek Czarnomski 19NS 3 W 3 +1 -630 25.00% 62.50%
20NS 3 S 5 -2 -200 0.00% 58.04%
21NS 3 N 4 +2 +660 0.00% 54.17%
6 Józef Adamski - Zbigniew Rychlik 22NS 7 W 3 -1 +100 87.50% 56.25%
23NS 6x N 6 -1 -200 25.00% 54.41%
24NS 3 S K -3 -150 50.00% 54.17%
7 Kazimierz Buchalski - Albin Borkowski 25NS 4 N 3 = +420 37.50% 53.29%
26NS 6 N J +1 +1470 100.00% 55.62%
27NS 4 N J -1 -50 25.00% 54.17%
8 Janusz Kafel - Andrzej Kretkowski 1NS 2 N 8 +2 +170 87.50% 55.68%
2NS 3 S 10 = +600 100.00% 57.61%
3NS 3 E 8 +2 -150 50.00% 57.29%
9 Grzegorz Sokołowski - Sławomir Tyndorf 4NS 4 N A +1 +650 87.50% 58.50%
5NS sędzia 40.00% 57.79%
6NS sędzia 40.00% 57.13%
wynik 57.13%
miejsce 3
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 25-02-2016 09:13:49
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl