24 sierpnia 2015, OAZA maksy pajączek

1: Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Sławomir Tyndorf - Grzegorz Górecki 1EW 3 N 9 +2 +460 16.67% 16.67%
2EW 3x N 7 -2 -500 100.00% 58.33%
3EW 6 W J -1 +100 0.00% 38.89%
4EW 4 N A +1 +650 0.00% 29.17%
2 Albin Borkowski - Kazimierz Buchalski 13EW 3 S Q = +600 33.33% 30.00%
14EW 5 S 5 -1 -50 50.00% 33.33%
15EW 3 S 7 -2 -200 50.00% 35.71%
16EW 4 S 10 +1 +450 100.00% 43.75%
3 Leszek Czarnomski - Szczepan Okonkowski 25EW 6 E K -1 +100 0.00% 38.89%
26EW 6 W 4 = -1440 100.00% 45.00%
27EW 3 N A = +140 100.00% 50.00%
28EW 1 E 3 = -90 50.00% 50.00%
4 Andrzej Kretkowski - Janusz Kafel 17NS 1 E 8 -2 +100 33.33% 48.72%
18NS 4 W 3 +1 -450 16.67% 46.43%
19NS 6x S K -5 -1100 0.00% 43.33%
20NS 3 N K -1 -100 33.33% 42.71%
5 Lech Bramorski - Dariusz Jagodziński 21EW 4x N A -5 -1400 100.00% 46.08%
22EW 4 N A = +420 0.00% 43.52%
23EW 3x E J -1 +200 0.00% 41.23%
24EW 3 E J = -400 33.33% 40.83%
6 Mirosław Krajewski - Mikołaj Piotrowski 9NS 2x W J = -670 33.33% 40.48%
10NS 1 S 3 -1 -100 50.00% 40.91%
11NS 4 E 3 +1 -450 66.67% 42.03%
12NS 3 E 7 +1 -130 100.00% 44.44%
7 Anna Leśniewska - Andrzej Rywocki 5NS 2 S 7 = +110 66.67% 45.33%
6NS 3 W 5 -1 +100 66.67% 46.15%
7NS 3 E A +3 -690 0.00% 44.44%
8NS 3 N 3 +1 +430 100.00% 46.43%
wynik 46.43%
miejsce 6
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 09-09-2015 16:48:34
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

24 sierpnia 2015, OAZA maksy pajączek

2: Lech Bramorski - Dariusz Jagodziński

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Andrzej Kretkowski - Janusz Kafel 9NS 3x W 9 = -730 0.00% 0.00%
10NS 3 S Q -2 -200 0.00% 0.00%
11NS 1xx N 3 -5 -2200 0.00% 0.00%
12NS 3 E 10 +2 -460 50.00% 12.50%
2 Sławomir Tyndorf - Grzegorz Górecki 5EW 1x W 2 = -180 100.00% 30.00%
6EW 3 W 5 -1 +100 33.33% 30.56%
7EW 4 E K +1 -650 33.33% 30.95%
8EW 2x W A -1 +100 66.67% 35.42%
3 Mirosław Krajewski - Mikołaj Piotrowski 17EW 4x N K = +590 0.00% 31.48%
18EW 1 E 10 +4 -200 0.00% 28.33%
19EW 4 E Q +1 -650 16.67% 27.27%
20EW 4 E A -1 +100 16.67% 26.39%
4 Anna Leśniewska - Andrzej Rywocki 1EW 3 N 3 = +400 66.67% 29.49%
2EW 2 W 4 +1 -140 66.67% 32.14%
3EW 6 W J +1 -1460 66.67% 34.44%
4EW 4x E 9 -1 +200 66.67% 36.46%
5 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 21NS 4x N A -5 -1400 0.00% 34.31%
22NS 4 N A = +420 100.00% 37.96%
23NS 3x E J -1 +200 100.00% 41.23%
24NS 3 E J = -400 66.67% 42.50%
6 Albin Borkowski - Kazimierz Buchalski 25EW 4 E A +1 -650 50.00% 42.86%
26EW 4 W 3 +1 -660 33.33% 42.42%
27EW 3 N A +1 +170 33.33% 42.03%
28EW 1 E 3 = -90 50.00% 42.36%
7 Leszek Czarnomski - Szczepan Okonkowski 13NS 5 S Q -1 -100 0.00% 40.67%
14NS 3 S 2 -1 -50 50.00% 41.03%
15NS 3 N 2 -3 -300 0.00% 39.51%
16NS 6 S 7 = +980 83.33% 41.07%
wynik 41.07%
miejsce 8
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 09-09-2015 16:48:34
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

24 sierpnia 2015, OAZA maksy pajączek

3: Albin Borkowski - Kazimierz Buchalski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Anna Leśniewska - Andrzej Rywocki 17NS 4x S Q -1 -100 0.00% 0.00%
18NS 4 W 10 +1 -450 16.67% 8.33%
19NS 4 E Q +1 -650 83.33% 33.33%
20NS 4 E A -1 +100 83.33% 45.83%
2 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 13NS 3 S Q = +600 66.67% 50.00%
14NS 5 S 5 -1 -50 50.00% 50.00%
15NS 3 S 7 -2 -200 50.00% 50.00%
16NS 4 S 10 +1 +450 0.00% 43.75%
3 Sławomir Tyndorf - Grzegorz Górecki 9EW 3 W J = -140 33.33% 42.59%
10EW 2 N 3 -1 -100 50.00% 43.33%
11EW 4 E 3 +2 -480 66.67% 45.45%
12EW 3 E 3 +2 -460 50.00% 45.83%
4 Leszek Czarnomski - Szczepan Okonkowski 21EW 4 E 5 +1 -450 66.67% 47.44%
22EW 2 S 9 +1 +110 66.67% 48.81%
23EW 2 E 6 +1 -110 66.67% 50.00%
24EW 3 E J = -400 33.33% 48.96%
5 Andrzej Kretkowski - Janusz Kafel 5EW 2 N Q = +120 0.00% 46.08%
6EW 2 W 8 +2 -180 100.00% 49.07%
7EW 3 E 3 +1 -630 0.00% 46.49%
8EW 2 N 3 +1 +150 33.33% 45.83%
6 Lech Bramorski - Dariusz Jagodziński 25NS 4 E A +1 -650 50.00% 46.03%
26NS 4 W 3 +1 -660 66.67% 46.97%
27NS 3 N A +1 +170 66.67% 47.83%
28NS 1 E 3 = -90 50.00% 47.92%
7 Mirosław Krajewski - Mikołaj Piotrowski 1EW 3 S 9 -2 -100 100.00% 50.00%
2EW 4 W 6 -1 +50 0.00% 48.08%
3EW 6 W J +1 -1460 66.67% 48.77%
4EW 4 N A = +620 33.33% 48.21%
wynik 48.21%
miejsce 5
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 09-09-2015 16:48:34
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

24 sierpnia 2015, OAZA maksy pajączek

4: Mirosław Krajewski - Mikołaj Piotrowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Leszek Czarnomski - Szczepan Okonkowski 5EW 1 N 3 = +90 66.67% 66.67%
6EW 3 W 5 -1 +100 33.33% 50.00%
7EW 4 E K +2 -680 66.67% 55.56%
8EW 3 S 6 -1 -50 100.00% 66.67%
2 Andrzej Kretkowski - Janusz Kafel 21NS 4 E 3 = -420 83.33% 70.00%
22NS 4 S 6 -1 -50 0.00% 58.33%
23NS 3 W 3 = -600 0.00% 50.00%
24NS 3 E 3 = -400 66.67% 52.08%
3 Lech Bramorski - Dariusz Jagodziński 17NS 4x N K = +590 100.00% 57.41%
18NS 1 E 10 +4 -200 100.00% 61.67%
19NS 4 E Q +1 -650 83.33% 63.64%
20NS 4 E A -1 +100 83.33% 65.28%
4 Sławomir Tyndorf - Grzegorz Górecki 13EW 3x S K +1 +870 0.00% 60.26%
14EW 3 S 2 -1 -50 50.00% 59.52%
15EW 2 S 10 -1 -100 0.00% 55.56%
16EW 6 S 6 = +980 16.67% 53.12%
5 Anna Leśniewska - Andrzej Rywocki 25EW 3 W Q +3 -690 100.00% 55.88%
26EW 3 W 3 +3 -690 66.67% 56.48%
27EW 3 N A +1 +170 33.33% 55.26%
28EW 1 E 2 = -90 50.00% 55.00%
6 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 9EW 2x W J = -670 66.67% 55.56%
10EW 1 S 3 -1 -100 50.00% 55.30%
11EW 4 E 3 +1 -450 33.33% 54.35%
12EW 3 E 7 +1 -130 0.00% 52.08%
7 Albin Borkowski - Kazimierz Buchalski 1NS 3 S 9 -2 -100 0.00% 50.00%
2NS 4 W 6 -1 +50 100.00% 51.92%
3NS 6 W J +1 -1460 33.33% 51.23%
4NS 4 N A = +620 66.67% 51.79%
wynik 51.79%
miejsce 3
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 09-09-2015 16:48:34
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

24 sierpnia 2015, OAZA maksy pajączek

5: Leszek Czarnomski - Szczepan Okonkowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Mirosław Krajewski - Mikołaj Piotrowski 5NS 1 N 3 = +90 33.33% 33.33%
6NS 3 W 5 -1 +100 66.67% 50.00%
7NS 4 E K +2 -680 33.33% 44.44%
8NS 3 S 6 -1 -50 0.00% 33.33%
2 Anna Leśniewska - Andrzej Rywocki 9EW 2 N 2 -1 -50 0.00% 26.67%
10EW 2 S 7 = +110 0.00% 22.22%
11EW 5 W J +1 -420 0.00% 19.05%
12EW 3 E 3 +3 -490 100.00% 29.17%
3 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 25NS 6 E K -1 +100 100.00% 37.04%
26NS 6 W 4 = -1440 0.00% 33.33%
27NS 3 N A = +140 0.00% 30.30%
28NS 1 E 3 = -90 50.00% 31.94%
4 Albin Borkowski - Kazimierz Buchalski 21NS 4 E 5 +1 -450 33.33% 32.05%
22NS 2 S 9 +1 +110 33.33% 32.14%
23NS 2 E 6 +1 -110 33.33% 32.22%
24NS 3 E J = -400 66.67% 34.37%
5 Sławomir Tyndorf - Grzegorz Górecki 17EW 2 S 9 +2 +170 33.33% 34.31%
18EW 4 E 8 = -420 33.33% 34.26%
19EW 4 E 2 +2 -680 66.67% 35.96%
20EW 1 E K +1 -110 100.00% 39.17%
6 Andrzej Kretkowski - Janusz Kafel 1EW 3 N 4 +2 +460 16.67% 38.10%
2EW 2 W 8 = -110 33.33% 37.88%
3EW 6 W J +1 -1460 66.67% 39.13%
4EW 3 N A = +140 100.00% 41.67%
7 Lech Bramorski - Dariusz Jagodziński 13EW 5 S Q -1 -100 100.00% 44.00%
14EW 3 S 2 -1 -50 50.00% 44.23%
15EW 3 N 2 -3 -300 100.00% 46.30%
16EW 6 S 7 = +980 16.67% 45.24%
wynik 45.24%
miejsce 7
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 09-09-2015 16:48:34
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

24 sierpnia 2015, OAZA maksy pajączek

6: Anna Leśniewska - Andrzej Rywocki

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Albin Borkowski - Kazimierz Buchalski 17EW 4x S Q -1 -100 100.00% 100.00%
18EW 4 W 10 +1 -450 83.33% 91.67%
19EW 4 E Q +1 -650 16.67% 66.67%
20EW 4 E A -1 +100 16.67% 54.17%
2 Leszek Czarnomski - Szczepan Okonkowski 9NS 2 N 2 -1 -50 100.00% 63.33%
10NS 2 S 7 = +110 100.00% 69.44%
11NS 5 W J +1 -420 100.00% 73.81%
12NS 3 E 3 +3 -490 0.00% 64.58%
3 Andrzej Kretkowski - Janusz Kafel 13EW 3 S K +1 +130 66.67% 64.81%
14EW 5 S A -1 -50 50.00% 63.33%
15EW 3 S 2 -2 -200 50.00% 62.12%
16EW 5 S 10 +1 +480 66.67% 62.50%
4 Lech Bramorski - Dariusz Jagodziński 1NS 3 N 3 = +400 33.33% 60.26%
2NS 2 W 4 +1 -140 33.33% 58.33%
3NS 6 W J +1 -1460 33.33% 56.67%
4NS 4x E 9 -1 +200 33.33% 55.21%
5 Mirosław Krajewski - Mikołaj Piotrowski 25NS 3 W Q +3 -690 0.00% 51.96%
26NS 3 W 3 +3 -690 33.33% 50.93%
27NS 3 N A +1 +170 66.67% 51.75%
28NS 1 E 2 = -90 50.00% 51.67%
6 Sławomir Tyndorf - Grzegorz Górecki 21EW 4 E 5 = -420 16.67% 50.00%
22EW 3 N A +1 +170 33.33% 49.24%
23EW 2 E J -1 +100 33.33% 48.55%
24EW 3 E 5 +2 -460 100.00% 50.69%
7 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 5EW 2 S 7 = +110 33.33% 50.00%
6EW 3 W 5 -1 +100 33.33% 49.36%
7EW 3 E A +3 -690 100.00% 51.23%
8EW 3 N 3 +1 +430 0.00% 49.40%
wynik 49.40%
miejsce 4
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 09-09-2015 16:48:34
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

24 sierpnia 2015, OAZA maksy pajączek

7: Andrzej Kretkowski - Janusz Kafel

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Lech Bramorski - Dariusz Jagodziński 9EW 3x W 9 = -730 100.00% 100.00%
10EW 3 S Q -2 -200 100.00% 100.00%
11EW 1xx N 3 -5 -2200 100.00% 100.00%
12EW 3 E 10 +2 -460 50.00% 87.50%
2 Mirosław Krajewski - Mikołaj Piotrowski 21EW 4 E 3 = -420 16.67% 73.33%
22EW 4 S 6 -1 -50 100.00% 77.78%
23EW 3 W 3 = -600 100.00% 80.95%
24EW 3 E 3 = -400 33.33% 75.00%
3 Anna Leśniewska - Andrzej Rywocki 13NS 3 S K +1 +130 33.33% 70.37%
14NS 5 S A -1 -50 50.00% 68.33%
15NS 3 S 2 -2 -200 50.00% 66.67%
16NS 5 S 10 +1 +480 33.33% 63.89%
4 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 17EW 1 E 8 -2 +100 66.67% 64.10%
18EW 4 W 3 +1 -450 83.33% 65.48%
19EW 6x S K -5 -1100 100.00% 67.78%
20EW 3 N K -1 -100 66.67% 67.71%
5 Albin Borkowski - Kazimierz Buchalski 5NS 2 N Q = +120 100.00% 69.61%
6NS 2 W 8 +2 -180 0.00% 65.74%
7NS 3 E 3 +1 -630 100.00% 67.54%
8NS 2 N 3 +1 +150 66.67% 67.50%
6 Leszek Czarnomski - Szczepan Okonkowski 1NS 3 N 4 +2 +460 83.33% 68.25%
2NS 2 W 8 = -110 66.67% 68.18%
3NS 6 W J +1 -1460 33.33% 66.67%
4NS 3 N A = +140 0.00% 63.89%
7 Sławomir Tyndorf - Grzegorz Górecki 25EW 4 E K +1 -650 50.00% 63.33%
26EW 5 W 3 +1 -620 0.00% 60.90%
27EW 2 N K +2 +170 33.33% 59.88%
28EW 1 E J = -90 50.00% 59.52%
wynik 59.52%
miejsce 1
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 09-09-2015 16:48:34
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

24 sierpnia 2015, OAZA maksy pajączek

8: Sławomir Tyndorf - Grzegorz Górecki

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 1NS 3 N 9 +2 +460 83.33% 83.33%
2NS 3x N 7 -2 -500 0.00% 41.67%
3NS 6 W J -1 +100 100.00% 61.11%
4NS 4 N A +1 +650 100.00% 70.83%
2 Lech Bramorski - Dariusz Jagodziński 5NS 1x W 2 = -180 0.00% 56.67%
6NS 3 W 5 -1 +100 66.67% 58.33%
7NS 4 E K +1 -650 66.67% 59.52%
8NS 2x W A -1 +100 33.33% 56.25%
3 Albin Borkowski - Kazimierz Buchalski 9NS 3 W J = -140 66.67% 57.41%
10NS 2 N 3 -1 -100 50.00% 56.67%
11NS 4 E 3 +2 -480 33.33% 54.55%
12NS 3 E 3 +2 -460 50.00% 54.17%
4 Mirosław Krajewski - Mikołaj Piotrowski 13NS 3x S K +1 +870 100.00% 57.69%
14NS 3 S 2 -1 -50 50.00% 57.14%
15NS 2 S 10 -1 -100 100.00% 60.00%
16NS 6 S 6 = +980 83.33% 61.46%
5 Leszek Czarnomski - Szczepan Okonkowski 17NS 2 S 9 +2 +170 66.67% 61.76%
18NS 4 E 8 = -420 66.67% 62.04%
19NS 4 E 2 +2 -680 33.33% 60.53%
20NS 1 E K +1 -110 0.00% 57.50%
6 Anna Leśniewska - Andrzej Rywocki 21NS 4 E 5 = -420 83.33% 58.73%
22NS 3 N A +1 +170 66.67% 59.09%
23NS 2 E J -1 +100 66.67% 59.42%
24NS 3 E 5 +2 -460 0.00% 56.94%
7 Andrzej Kretkowski - Janusz Kafel 25NS 4 E K +1 -650 50.00% 56.67%
26NS 5 W 3 +1 -620 100.00% 58.33%
27NS 2 N K +2 +170 66.67% 58.64%
28NS 1 E J = -90 50.00% 58.33%
wynik 58.33%
miejsce 2
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 09-09-2015 16:48:34
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl