PP20190407

1: Andrzej Lenart - Jerzy Sztejnert

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Kazimierz Klepczyński - Henryk Norek 1NS 4 S 7 = +420 90.00% 90.00%
2NS 4 E 10 +1 -450 30.00% 60.00%
2 Ryszard Honczar - Adam Luberadzki 3NS 4 S K = +420 15.00% 45.00%
4NS 1 W Q -2 +200 70.00% 51.25%
3 Stanisław Siwek - Jacek Bąkowski 5NS 4 S A +1 +150 65.00% 54.00%
6NS 4 W A -2 +200 70.00% 56.67%
4 Stanislaw Holtyn - Grzegorz Górecki 7NS 3 E 6 +1 -630 25.00% 52.14%
8NS 4 S 2 = +420 30.00% 49.38%
5 Edward Menderski - Bronisław Mazurkiewicz 9NS 3 N 9 = +400 35.00% 47.78%
10NS 3 W A -1 +100 65.00% 49.50%
6 Sławomir Malanowski - Dariusz Jagodziński 11NS 2 W 4 = -120 25.00% 47.27%
12NS 3 E A = -140 20.00% 45.00%
7 Eliza Gardzińska - Wojciech Gardziński 13NS 3 S 4 -3 -300 10.00% 42.31%
14NS 3 S Q +1 +170 15.00% 40.36%
8 Jarosław Szczygieł - Roman Kiełkiewicz 15NS 4 S K -1 -100 30.00% 39.67%
16NS 4 S 6 = +130 35.00% 39.38%
9 Leszek Dzieńkowski - Kazimierz Falkowski 17NS 2 E Q = -110 25.00% 38.53%
18NS 4x S K -2 -500 10.00% 36.94%
10 Leszek Hejne - Sławomir Bąk 19NS 1 S J +3 +180 20.00% 36.05%
20NS 2 W A +2 -130 35.00% 36.00%
11 Jerzy Krzemiński - Hubert Gburzyński 21NS 3 E A = -110 45.00% 36.43%
22NS 3 N 7 +1 +430 90.00% 38.86%
12 Paweł Wróblewski - Robert Truszkowski 23NS 3 E K -5 +500 60.00% 39.78%
24NS 4x E 8 = -590 0.00% 38.12%
13 Bogdan Jaskulski - Jerzy Cichowski 25NS 6 N 2 = +990 75.00% 39.60%
26NS 2 W 6 +2 -170 10.00% 38.46%
wynik 38.46%
miejsce 21
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 07-04-2019 17:32:32
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

PP20190407

2: Kazimierz Klepczyński - Henryk Norek

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Andrzej Lenart - Jerzy Sztejnert 1EW 4 S 7 = +420 10.00% 10.00%
2EW 4 E 10 +1 -450 70.00% 40.00%
2 Jan Milewski - Andrzej Mazur 13NS 2 N J +2 +170 85.00% 55.00%
14NS 4 S 8 = +420 50.00% 53.75%
3 Jerzy Bejma - Wojciech Kała 25NS 3 N 2 +2 +460 10.00% 45.00%
26NS 2 W 8 = -110 55.00% 46.67%
4 Ryszard Honczar - Krzysztof Bronowski 21EW 4 E 10 -2 +100 15.00% 42.14%
22EW 3 N 4 -3 -150 80.00% 46.88%
5 Genowefa Sierocka - Stanisław Kreaszewski 11EW 2 N 4 +1 +110 20.00% 43.89%
12EW 2 N A = +110 5.00% 40.00%
6 Dariusz Sierocki - Marek Osiecki 15NS 4 S A -1 -100 30.00% 39.09%
16NS 4 S A = +130 35.00% 38.75%
7 Stanisław Czarzasty - Jerzy Plichtowicz 19EW 4 S J +1 +450 15.00% 36.92%
20EW 4 W 4 -1 +100 20.00% 35.71%
8 Leszek Hejne - Sławomir Bąk 23NS 4x N Q = +790 80.00% 38.67%
24NS 2x N K -1 -100 80.00% 41.25%
9 Paweł Wróblewski - Robert Truszkowski 3NS 6 S K -1 -50 0.00% 38.82%
4NS 3 S K = +140 40.00% 38.89%
10 Aleksandra Odachowska - Marian Odachowski 9EW 5 N 10 = +400 65.00% 40.26%
10EW 4 W A -2 +200 10.00% 38.75%
11 Stanisław Siwek - Jacek Bąkowski 7EW 3 E Q +1 -630 75.00% 40.48%
8EW 3 N 7 +1 +430 50.00% 40.91%
12 Edward Menderski - Bronisław Mazurkiewicz 5EW 3 S 9 +2 +660 0.00% 39.13%
6EW 4 W K -2 +200 30.00% 38.75%
13 Dariusz Biedrzycki - Kazimierz Dobrzyniecki 17NS 2 W A -1 +50 95.00% 41.00%
18NS 4xx E A = -880 0.00% 39.42%
wynik 39.42%
miejsce 20
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 07-04-2019 17:32:32
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

PP20190407

3: Genowefa Sierocka - Stanisław Kreaszewski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Leszek Hejne - Sławomir Bąk 3NS 4 S K +1 +450 60.00% 60.00%
4NS 3x S K = +730 100.00% 80.00%
2 Jerzy Krzemiński - Hubert Gburzyński 5NS 5xx N A -2 -1000 0.00% 53.33%
6NS 2 W K = -110 5.00% 41.25%
3 Paweł Wróblewski - Robert Truszkowski 7NS 3 E 7 +1 -630 25.00% 38.00%
8NS 3 S 7 +2 +460 85.00% 45.83%
4 Bogdan Jaskulski - Jerzy Cichowski 9NS 5 N 8 -1 -50 5.00% 40.00%
10NS 3 W K -1 +100 65.00% 43.12%
5 Kazimierz Klepczyński - Henryk Norek 11NS 2 N 4 +1 +110 80.00% 47.22%
12NS 2 N A = +110 95.00% 52.00%
6 Ryszard Honczar - Adam Luberadzki 13NS 4 N Q -1 -100 30.00% 50.00%
14NS 2 S A +2 +170 15.00% 47.08%
7 Stanisław Siwek - Jacek Bąkowski 15NS 4 S K -1 -100 30.00% 45.77%
16NS 4 S K +1 +150 60.00% 46.79%
8 Stanislaw Holtyn - Grzegorz Górecki 17NS 1 W 2 -1 +50 95.00% 50.00%
18NS 5x W 10 -1 +100 95.00% 52.81%
9 Edward Menderski - Bronisław Mazurkiewicz 19NS 2 N J +3 +200 30.00% 51.47%
20NS 3 E 2 +1 -130 35.00% 50.56%
10 Sławomir Malanowski - Dariusz Jagodziński 21NS 4 E 10 -2 +100 85.00% 52.37%
22NS 2x E K -2 +500 100.00% 54.75%
11 Eliza Gardzińska - Wojciech Gardziński 23NS 5xx E K -2 +1000 100.00% 56.90%
24NS 3x E 8 = -530 30.00% 55.68%
12 Jarosław Szczygieł - Roman Kiełkiewicz 25NS 3 N 2 +3 +490 25.00% 54.35%
26NS 2 E 6 +1 -140 30.00% 53.33%
13 Leszek Dzieńkowski - Kazimierz Falkowski 1NS 2 S 10 +4 +230 70.00% 54.00%
2NS 4 E 6 +1 -450 30.00% 53.08%
wynik 53.08%
miejsce 10
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 07-04-2019 17:32:32
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

PP20190407

4: Leszek Hejne - Sławomir Bąk

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Genowefa Sierocka - Stanisław Kreaszewski 3EW 4 S K +1 +450 40.00% 40.00%
4EW 3x S K = +730 0.00% 20.00%
2 Dariusz Sierocki - Marek Osiecki 7NS 3 E Q +1 -630 25.00% 21.67%
8NS 6 N J -2 -100 5.00% 17.50%
3 Stanisław Czarzasty - Jerzy Plichtowicz 11EW 2 W 8 = -110 55.00% 25.00%
12EW 2x N 3 -2 -500 100.00% 37.50%
4 Sławomir Malanowski - Dariusz Jagodziński 15NS 3 S 10 +1 +170 80.00% 43.57%
16NS 5 S K -1 -50 0.00% 38.12%
5 Jarosław Szczygieł - Roman Kiełkiewicz 21NS 3 N K -1 -100 60.00% 40.56%
22NS 4 N 4 -2 -100 40.00% 40.50%
6 Aleksandra Odachowska - Marian Odachowski 1EW 3 E A -2 +100 90.00% 45.00%
2EW 2 E 5 +3 -200 10.00% 42.08%
7 Paweł Wróblewski - Robert Truszkowski 25EW 6 N 5 = +990 25.00% 40.77%
26EW 2x S A +1 +870 0.00% 37.86%
8 Kazimierz Klepczyński - Henryk Norek 23EW 4x N Q = +790 20.00% 36.67%
24EW 2x N K -1 -100 20.00% 35.62%
9 Dariusz Biedrzycki - Kazimierz Dobrzyniecki 9NS 5 N 9 +1 +420 50.00% 36.47%
10NS 2 W 7 +1 -150 10.00% 35.00%
10 Andrzej Lenart - Jerzy Sztejnert 19EW 1 S J +3 +180 80.00% 37.37%
20EW 2 W A +2 -130 65.00% 38.75%
11 Jan Milewski - Andrzej Mazur 5NS 4x E 2 -2 +300 85.00% 40.95%
6NS 3 W K -1 +100 30.00% 40.45%
12 Jerzy Bejma - Wojciech Kała 17NS 2 N 3 -1 -50 80.00% 42.17%
18NS 2 E A +3 -200 50.00% 42.50%
13 Ryszard Honczar - Krzysztof Bronowski 13EW 3 N Q = +140 40.00% 42.40%
14EW 4x S 8 = +590 10.00% 41.15%
wynik 41.15%
miejsce 19
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 07-04-2019 17:32:32
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

PP20190407

5: Leszek Dzieńkowski - Kazimierz Falkowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Dariusz Sierocki - Marek Osiecki 5NS 4x E A -2 +300 85.00% 85.00%
6NS 2 E K = -110 5.00% 45.00%
2 Stanisław Czarzasty - Jerzy Plichtowicz 9EW 3 S 8 +4 +520 20.00% 36.67%
10EW 4 W A -2 +200 10.00% 30.00%
3 Edward Menderski - Bronisław Mazurkiewicz 13NS 4 S J = +130 40.00% 32.00%
14NS 4x S Q = +590 90.00% 41.67%
4 Eliza Gardzińska - Wojciech Gardziński 19NS 4 S J +1 +450 85.00% 47.86%
20NS 2 E J +1 -110 65.00% 50.00%
5 Aleksandra Odachowska - Marian Odachowski 25EW 6 S 8 = +920 55.00% 50.56%
26EW 3 E K -2 +200 20.00% 47.50%
6 Jerzy Krzemiński - Hubert Gburzyński 23EW 4 E K -2 +200 55.00% 48.18%
24EW 4 E A -2 +100 10.00% 45.00%
7 Bogdan Jaskulski - Jerzy Cichowski 21EW 3 E 10 = -140 70.00% 46.92%
22EW 3 N 6 -1 -50 35.00% 46.07%
8 Dariusz Biedrzycki - Kazimierz Dobrzyniecki 7NS 3 W 7 +2 -660 0.00% 43.00%
8NS 6 N 10 -2 -100 5.00% 40.62%
9 Andrzej Lenart - Jerzy Sztejnert 17EW 2 E Q = -110 75.00% 42.65%
18EW 4x S K -2 -500 90.00% 45.28%
10 Jan Milewski - Andrzej Mazur 3NS 4 S K +1 +450 60.00% 46.05%
4NS 1 W Q -1 +100 15.00% 44.50%
11 Jerzy Bejma - Wojciech Kała 15NS 4 S A -1 -100 30.00% 43.81%
16NS 5x S 6 = +550 100.00% 46.36%
12 Ryszard Honczar - Krzysztof Bronowski 11EW 3 W 9 = -400 100.00% 48.70%
12EW 3 N Q -1 -100 35.00% 48.12%
13 Genowefa Sierocka - Stanisław Kreaszewski 1EW 2 S 10 +4 +230 30.00% 47.40%
2EW 4 E 6 +1 -450 70.00% 48.27%
wynik 48.27%
miejsce 14
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 07-04-2019 17:32:32
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

PP20190407

6: Dariusz Sierocki - Marek Osiecki

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Leszek Dzieńkowski - Kazimierz Falkowski 5EW 4x E A -2 +300 15.00% 15.00%
6EW 2 E K = -110 95.00% 55.00%
2 Leszek Hejne - Sławomir Bąk 7EW 3 E Q +1 -630 75.00% 61.67%
8EW 6 N J -2 -100 95.00% 70.00%
3 Jerzy Krzemiński - Hubert Gburzyński 9EW 2 N 8 +4 +170 80.00% 72.00%
10EW 3 W K = -140 80.00% 73.33%
4 Paweł Wróblewski - Robert Truszkowski 11EW 3x N 2 +1 +570 0.00% 62.86%
12EW 2 W 7 = -110 55.00% 61.88%
5 Bogdan Jaskulski - Jerzy Cichowski 13EW 4 N Q -2 -200 80.00% 63.89%
14EW 4 S Q = +420 50.00% 62.50%
6 Kazimierz Klepczyński - Henryk Norek 15EW 4 S A -1 -100 70.00% 63.18%
16EW 4 S A = +130 65.00% 63.33%
7 Ryszard Honczar - Adam Luberadzki 17EW 2 E Q = -110 75.00% 64.23%
18EW 5x W 7 -1 +100 5.00% 60.00%
8 Stanisław Siwek - Jacek Bąkowski 19EW 6 S J -1 -50 100.00% 62.67%
20EW 4 E 3 -4 +400 0.00% 58.75%
9 Stanislaw Holtyn - Grzegorz Górecki 21EW 4x W A = -590 100.00% 61.18%
22EW 3 N 4 -2 -100 60.00% 61.11%
10 Edward Menderski - Bronisław Mazurkiewicz 23EW 4 N 4 = +620 30.00% 59.47%
24EW 2x N 9 = +470 0.00% 56.50%
11 Sławomir Malanowski - Dariusz Jagodziński 25EW 6 S K = +990 25.00% 55.00%
26EW 2 S A = +110 30.00% 53.86%
12 Eliza Gardzińska - Wojciech Gardziński 1EW 3 S 4 +1 +130 60.00% 54.13%
2EW 4 W 9 = -420 40.00% 53.54%
13 Jarosław Szczygieł - Roman Kiełkiewicz 3EW 4 S K = +420 85.00% 54.80%
4EW 2 N 9 +1 +140 60.00% 55.00%
wynik 55.00%
miejsce 5
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 07-04-2019 17:32:32
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

PP20190407

7: Stanisław Czarzasty - Jerzy Plichtowicz

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Jarosław Szczygieł - Roman Kiełkiewicz 7NS 3 N 4 -1 -100 90.00% 90.00%
8NS 6 S 6 -1 -50 20.00% 55.00%
2 Leszek Dzieńkowski - Kazimierz Falkowski 9NS 3 S 8 +4 +520 80.00% 63.33%
10NS 4 W A -2 +200 90.00% 70.00%
3 Leszek Hejne - Sławomir Bąk 11NS 2 W 8 = -110 45.00% 65.00%
12NS 2x N 3 -2 -500 0.00% 54.17%
4 Jerzy Krzemiński - Hubert Gburzyński 13NS 5 S 3 = +600 100.00% 60.71%
14NS 4 W A = -420 0.00% 53.12%
5 Paweł Wróblewski - Robert Truszkowski 15NS 4 W 5 -3 +150 70.00% 55.00%
16NS 4 E K -2 +200 75.00% 57.00%
6 Bogdan Jaskulski - Jerzy Cichowski 17NS 2 N 8 -2 -100 50.00% 56.36%
18NS 3 N K -1 -100 70.00% 57.50%
7 Kazimierz Klepczyński - Henryk Norek 19NS 4 S J +1 +450 85.00% 59.62%
20NS 4 W 4 -1 +100 80.00% 61.07%
8 Ryszard Honczar - Adam Luberadzki 21NS 3 W Q = -400 15.00% 58.00%
22NS 3 N 6 -1 -50 65.00% 58.44%
9 Stanisław Siwek - Jacek Bąkowski 23NS 3 W 10 +2 -150 20.00% 56.18%
24NS 3x N K -3 -500 50.00% 55.83%
10 Stanislaw Holtyn - Grzegorz Górecki 25NS 3 N 2 +3 +490 25.00% 54.21%
26NS 2 W 8 +1 -140 30.00% 53.00%
11 Edward Menderski - Bronisław Mazurkiewicz 1NS 3 N K = +400 80.00% 54.29%
2NS 4 E 6 = -420 60.00% 54.55%
12 Sławomir Malanowski - Dariusz Jagodziński 3NS 4 N K +1 +450 60.00% 54.78%
4NS 2 S K +1 +140 40.00% 54.17%
13 Eliza Gardzińska - Wojciech Gardziński 5NS 5x S A -1 -200 25.00% 53.00%
6NS 4x W K -2 +500 100.00% 54.81%
wynik 54.81%
miejsce 7
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 07-04-2019 17:32:33
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

PP20190407

8: Jarosław Szczygieł - Roman Kiełkiewicz

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Stanisław Czarzasty - Jerzy Plichtowicz 7EW 3 N 4 -1 -100 10.00% 10.00%
8EW 6 S 6 -1 -50 80.00% 45.00%
2 Stanislaw Holtyn - Grzegorz Górecki 11NS 2 W 4 = -120 25.00% 38.33%
12NS 2 E 4 +1 -140 20.00% 33.75%
3 Sławomir Malanowski - Dariusz Jagodziński 17NS 1 E 5 = -90 70.00% 41.00%
18NS 5 E A -1 +50 80.00% 47.50%
4 Aleksandra Odachowska - Marian Odachowski 23EW 4 N Q -1 -100 70.00% 50.71%
24EW 3 E 8 = -140 30.00% 48.12%
5 Leszek Hejne - Sławomir Bąk 21EW 3 N K -1 -100 40.00% 47.22%
22EW 4 N 4 -2 -100 60.00% 48.50%
6 Paweł Wróblewski - Robert Truszkowski 19EW 3 S J = +400 60.00% 49.55%
20EW 2 W A +2 -130 65.00% 50.83%
7 Dariusz Biedrzycki - Kazimierz Dobrzyniecki 5NS 3 E A -2 +100 50.00% 50.77%
6NS 4 W K -2 +200 70.00% 52.14%
8 Andrzej Lenart - Jerzy Sztejnert 15EW 4 S K -1 -100 70.00% 53.33%
16EW 4 S 6 = +130 65.00% 54.06%
9 Jan Milewski - Andrzej Mazur 1NS 4 S 4 = +130 40.00% 53.24%
2NS 4 E 2 +1 -450 30.00% 51.94%
10 Jerzy Bejma - Wojciech Kała 13NS 3 N K +1 +170 85.00% 53.68%
14NS 4 S A = +420 50.00% 53.50%
11 Ryszard Honczar - Krzysztof Bronowski 9EW 6 N 8 -1 -50 95.00% 55.48%
10EW 2 E A = -110 65.00% 55.91%
12 Genowefa Sierocka - Stanisław Kreaszewski 25EW 3 N 2 +3 +490 75.00% 56.74%
26EW 2 E 6 +1 -140 70.00% 57.29%
13 Dariusz Sierocki - Marek Osiecki 3NS 4 S K = +420 15.00% 55.60%
4NS 2 N 9 +1 +140 40.00% 55.00%
wynik 55.00%
miejsce 5
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 07-04-2019 17:32:33
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

PP20190407

9: Eliza Gardzińska - Wojciech Gardziński

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Stanisław Siwek - Jacek Bąkowski 9NS 3 N 8 +3 +490 60.00% 60.00%
10NS 2 W K = -110 35.00% 47.50%
2 Edward Menderski - Bronisław Mazurkiewicz 15NS 4 S K -1 -100 30.00% 41.67%
16NS 5 N A = +400 90.00% 53.75%
3 Aleksandra Odachowska - Marian Odachowski 21EW 4 W 10 -1 +50 30.00% 49.00%
22EW 4x S 3 -2 -300 100.00% 57.50%
4 Leszek Dzieńkowski - Kazimierz Falkowski 19EW 4 S J +1 +450 15.00% 51.43%
20EW 2 E J +1 -110 35.00% 49.38%
5 Jerzy Krzemiński - Hubert Gburzyński 17EW 4 N 3 -5 -250 100.00% 55.00%
18EW 4 W 6 = -130 40.00% 53.50%
6 Dariusz Biedrzycki - Kazimierz Dobrzyniecki 3NS 4 S K +1 +450 60.00% 54.09%
4NS 1 W A -1 +100 15.00% 50.83%
7 Andrzej Lenart - Jerzy Sztejnert 13EW 3 S 4 -3 -300 90.00% 53.85%
14EW 3 S Q +1 +170 85.00% 56.07%
8 Jan Milewski - Andrzej Mazur 25NS 6 N 7 = +990 75.00% 57.33%
26NS 3 E J -3 +300 90.00% 59.38%
9 Jerzy Bejma - Wojciech Kała 11NS 2 W A = -110 45.00% 58.53%
12NS 2 N A -1 -100 65.00% 58.89%
10 Ryszard Honczar - Krzysztof Bronowski 7EW 3 E Q +1 -130 20.00% 56.84%
8EW 3 N 7 +2 +460 15.00% 54.75%
11 Genowefa Sierocka - Stanisław Kreaszewski 23EW 5xx E K -2 +1000 0.00% 52.14%
24EW 3x E 8 = -530 70.00% 52.95%
12 Dariusz Sierocki - Marek Osiecki 1NS 3 S 4 +1 +130 40.00% 52.39%
2NS 4 W 9 = -420 60.00% 52.71%
13 Stanisław Czarzasty - Jerzy Plichtowicz 5EW 5x S A -1 -200 75.00% 53.60%
6EW 4x W K -2 +500 0.00% 51.54%
wynik 51.54%
miejsce 11
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 07-04-2019 17:32:33
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

PP20190407

10: Stanisław Siwek - Jacek Bąkowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Eliza Gardzińska - Wojciech Gardziński 9EW 3 N 8 +3 +490 40.00% 40.00%
10EW 2 W K = -110 65.00% 52.50%
2 Dariusz Biedrzycki - Kazimierz Dobrzyniecki 21NS 3 E 9 = -110 45.00% 50.00%
22NS 3xx N 6 -1 -200 10.00% 40.00%
3 Andrzej Lenart - Jerzy Sztejnert 5EW 4 S A +1 +150 35.00% 39.00%
6EW 4 W A -2 +200 30.00% 37.50%
4 Jan Milewski - Andrzej Mazur 17NS 2 N 8 -2 -100 50.00% 39.29%
18NS 4 E 6 = -420 25.00% 37.50%
5 Jerzy Bejma - Wojciech Kała 3NS 4 S K +1 +450 60.00% 40.00%
4NS 4 S A = +620 90.00% 45.00%
6 Ryszard Honczar - Krzysztof Bronowski 25EW 6 N 5 = +920 55.00% 45.91%
26EW 3 W 8 = -140 70.00% 47.92%
7 Genowefa Sierocka - Stanisław Kreaszewski 15EW 4 S K -1 -100 70.00% 49.62%
16EW 4 S K +1 +150 40.00% 48.93%
8 Dariusz Sierocki - Marek Osiecki 19NS 6 S J -1 -50 0.00% 45.67%
20NS 4 E 3 -4 +400 100.00% 49.06%
9 Stanisław Czarzasty - Jerzy Plichtowicz 23EW 3 W 10 +2 -150 80.00% 50.88%
24EW 3x N K -3 -500 50.00% 50.83%
10 Paweł Wróblewski - Robert Truszkowski 1NS 4 N K = +130 40.00% 50.26%
2NS 3 W 7 = -400 80.00% 51.75%
11 Kazimierz Klepczyński - Henryk Norek 7NS 3 E Q +1 -630 25.00% 50.48%
8NS 3 N 7 +1 +430 50.00% 50.45%
12 Aleksandra Odachowska - Marian Odachowski 13EW 2 N Q +1 +140 40.00% 50.00%
14EW 4x S Q = +590 10.00% 48.33%
13 Edward Menderski - Bronisław Mazurkiewicz 11EW 4 W A -2 +100 35.00% 47.80%
12EW 2 W 9 = -110 55.00% 48.08%
wynik 48.08%
miejsce 15
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 07-04-2019 17:32:33
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

PP20190407

11: Bogdan Jaskulski - Jerzy Cichowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Jan Milewski - Andrzej Mazur 11NS 3 W 4 -2 +100 65.00% 65.00%
12NS 2 N 6 = +110 95.00% 80.00%
2 Jerzy Bejma - Wojciech Kała 23NS 5 N Q -2 -200 10.00% 56.67%
24NS 3x E 8 = -530 30.00% 50.00%
3 Ryszard Honczar - Krzysztof Bronowski 19EW 4 S J = +420 45.00% 49.00%
20EW 3 W A +1 -130 65.00% 51.67%
4 Genowefa Sierocka - Stanisław Kreaszewski 9EW 5 N 8 -1 -50 95.00% 57.86%
10EW 3 W K -1 +100 35.00% 55.00%
5 Dariusz Sierocki - Marek Osiecki 13NS 4 N Q -2 -200 20.00% 51.11%
14NS 4 S Q = +420 50.00% 51.00%
6 Stanisław Czarzasty - Jerzy Plichtowicz 17EW 2 N 8 -2 -100 50.00% 50.91%
18EW 3 N K -1 -100 30.00% 49.17%
7 Leszek Dzieńkowski - Kazimierz Falkowski 21NS 3 E 10 = -140 30.00% 47.69%
22NS 3 N 6 -1 -50 65.00% 48.93%
8 Jerzy Krzemiński - Hubert Gburzyński 1NS 3 S 4 +1 +170 60.00% 49.67%
2NS 2 W 7 +1 -150 100.00% 52.81%
9 Aleksandra Odachowska - Marian Odachowski 7EW 3 E 3 -1 +100 0.00% 49.71%
8EW 3 N J +2 +460 15.00% 47.78%
10 Ryszard Honczar - Adam Luberadzki 5EW 3 N 4 -1 -100 60.00% 48.42%
6EW 4 W A -2 +200 30.00% 47.50%
11 Stanislaw Holtyn - Grzegorz Górecki 3EW 4 S K +2 +480 0.00% 45.24%
4EW 1 W Q -2 +200 30.00% 44.55%
12 Dariusz Biedrzycki - Kazimierz Dobrzyniecki 15NS 4x S K -1 -200 0.00% 42.61%
16NS 4x W Q -1 +200 75.00% 43.96%
13 Andrzej Lenart - Jerzy Sztejnert 25EW 6 N 2 = +990 25.00% 43.20%
26EW 2 W 6 +2 -170 90.00% 45.00%
wynik 45.00%
miejsce 16
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 07-04-2019 17:32:33
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

PP20190407

12: Jan Milewski - Andrzej Mazur

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Bogdan Jaskulski - Jerzy Cichowski 11EW 3 W 4 -2 +100 35.00% 35.00%
12EW 2 N 6 = +110 5.00% 20.00%
2 Kazimierz Klepczyński - Henryk Norek 13EW 2 N J +2 +170 15.00% 18.33%
14EW 4 S 8 = +420 50.00% 26.25%
3 Ryszard Honczar - Adam Luberadzki 15EW 5x E A -3 +500 5.00% 22.00%
16EW 4 S 6 = +130 65.00% 29.17%
4 Stanisław Siwek - Jacek Bąkowski 17EW 2 N 8 -2 -100 50.00% 32.14%
18EW 4 E 6 = -420 75.00% 37.50%
5 Stanislaw Holtyn - Grzegorz Górecki 19EW 4 N 7 +1 +450 15.00% 35.00%
20EW 4 E 7 -2 +200 10.00% 32.50%
6 Edward Menderski - Bronisław Mazurkiewicz 21EW 4 W 10 -4 +200 0.00% 29.55%
22EW 3 E J -2 +200 20.00% 28.75%
7 Sławomir Malanowski - Dariusz Jagodziński 23EW 5x E K -3 +800 10.00% 27.31%
24EW 3x E 8 = -530 70.00% 30.36%
8 Eliza Gardzińska - Wojciech Gardziński 25EW 6 N 7 = +990 25.00% 30.00%
26EW 3 E J -3 +300 10.00% 28.75%
9 Jarosław Szczygieł - Roman Kiełkiewicz 1EW 4 S 4 = +130 60.00% 30.59%
2EW 4 E 2 +1 -450 70.00% 32.78%
10 Leszek Dzieńkowski - Kazimierz Falkowski 3EW 4 S K +1 +450 40.00% 33.16%
4EW 1 W Q -1 +100 85.00% 35.75%
11 Leszek Hejne - Sławomir Bąk 5EW 4x E 2 -2 +300 15.00% 34.76%
6EW 3 W K -1 +100 70.00% 36.36%
12 Jerzy Krzemiński - Hubert Gburzyński 7EW 3 E 2 = -600 40.00% 36.52%
8EW 3 S 9 +1 +430 50.00% 37.08%
13 Paweł Wróblewski - Robert Truszkowski 9EW 6 S 5 +1 +1020 0.00% 35.60%
10EW 4 W 4 = -620 100.00% 38.08%
wynik 38.08%
miejsce 22
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 07-04-2019 17:32:33
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

PP20190407

13: Sławomir Malanowski - Dariusz Jagodziński

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Stanislaw Holtyn - Grzegorz Górecki 13NS 3 N Q = +140 60.00% 60.00%
14NS 4 S 8 = +420 50.00% 55.00%
2 Aleksandra Odachowska - Marian Odachowski 19EW 4 S J +1 +450 15.00% 41.67%
20EW 3x N A -2 -500 90.00% 53.75%
3 Jarosław Szczygieł - Roman Kiełkiewicz 17EW 1 E 5 = -90 30.00% 49.00%
18EW 5 E A -1 +50 20.00% 44.17%
4 Leszek Hejne - Sławomir Bąk 15EW 3 S 10 +1 +170 20.00% 40.71%
16EW 5 S K -1 -50 100.00% 48.12%
5 Dariusz Biedrzycki - Kazimierz Dobrzyniecki 1NS 1 S 8 +1 +120 20.00% 45.00%
2NS 4 E A = -420 60.00% 46.50%
6 Andrzej Lenart - Jerzy Sztejnert 11EW 2 W 4 = -120 75.00% 49.09%
12EW 3 E A = -140 80.00% 51.67%
7 Jan Milewski - Andrzej Mazur 23NS 5x E K -3 +800 90.00% 54.62%
24NS 3x E 8 = -530 30.00% 52.86%
8 Jerzy Bejma - Wojciech Kała 9NS 3 S 5 +4 +520 80.00% 54.67%
10NS 2 S A -1 -100 50.00% 54.38%
9 Ryszard Honczar - Krzysztof Bronowski 5EW 5 S A -2 -200 75.00% 55.59%
6EW 3 E A -1 +100 70.00% 56.39%
10 Genowefa Sierocka - Stanisław Kreaszewski 21EW 4 E 10 -2 +100 15.00% 54.21%
22EW 2x E K -2 +500 0.00% 51.50%
11 Dariusz Sierocki - Marek Osiecki 25NS 6 S K = +990 75.00% 52.62%
26NS 2 S A = +110 70.00% 53.41%
12 Stanisław Czarzasty - Jerzy Plichtowicz 3EW 4 N K +1 +450 40.00% 52.83%
4EW 2 S K +1 +140 60.00% 53.12%
13 Ryszard Honczar - Adam Luberadzki 7NS 3 W 4 = -600 60.00% 53.40%
8NS 3 S 7 +2 +460 85.00% 54.62%
wynik 54.62%
miejsce 9
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 07-04-2019 17:32:33
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

PP20190407

14: Stanislaw Holtyn - Grzegorz Górecki

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Sławomir Malanowski - Dariusz Jagodziński 13EW 3 N Q = +140 40.00% 40.00%
14EW 4 S 8 = +420 50.00% 45.00%
2 Jarosław Szczygieł - Roman Kiełkiewicz 11EW 2 W 4 = -120 75.00% 55.00%
12EW 2 E 4 +1 -140 80.00% 61.25%
3 Dariusz Biedrzycki - Kazimierz Dobrzyniecki 23NS 4 W K -2 +200 45.00% 58.00%
24NS 2x N K -2 -300 60.00% 58.33%
4 Andrzej Lenart - Jerzy Sztejnert 7EW 3 E 6 +1 -630 75.00% 60.71%
8EW 4 S 2 = +420 70.00% 61.88%
5 Jan Milewski - Andrzej Mazur 19NS 4 N 7 +1 +450 85.00% 64.44%
20NS 4 E 7 -2 +200 90.00% 67.00%
6 Jerzy Bejma - Wojciech Kała 5NS 3 N 10 -6 -600 10.00% 61.82%
6NS 4 W K -2 +200 70.00% 62.50%
7 Ryszard Honczar - Krzysztof Bronowski 1EW 4 S 4 +1 +450 0.00% 57.69%
2EW 3 E J +2 -460 95.00% 60.36%
8 Genowefa Sierocka - Stanisław Kreaszewski 17EW 1 W 2 -1 +50 5.00% 56.67%
18EW 5x W 10 -1 +100 5.00% 53.44%
9 Dariusz Sierocki - Marek Osiecki 21NS 4x W A = -590 0.00% 50.29%
22NS 3 N 4 -2 -100 40.00% 49.72%
10 Stanisław Czarzasty - Jerzy Plichtowicz 25EW 3 N 2 +3 +490 75.00% 51.05%
26EW 2 W 8 +1 -140 70.00% 52.00%
11 Bogdan Jaskulski - Jerzy Cichowski 3NS 4 S K +2 +480 100.00% 54.29%
4NS 1 W Q -2 +200 70.00% 55.00%
12 Ryszard Honczar - Adam Luberadzki 9NS 3 N 9 +4 +520 80.00% 56.09%
10NS 4 W K -2 +200 90.00% 57.50%
13 Aleksandra Odachowska - Marian Odachowski 15EW 5x E 6 -3 +500 5.00% 55.40%
16EW 3 W 7 -1 +100 90.00% 56.73%
wynik 56.73%
miejsce 3
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 07-04-2019 17:32:33
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

PP20190407

15: Ryszard Honczar - Krzysztof Bronowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Jerzy Krzemiński - Hubert Gburzyński 15NS 3 S K = +140 60.00% 60.00%
16NS 4 S K = +130 35.00% 47.50%
2 Paweł Wróblewski - Robert Truszkowski 17NS 2 N 10 -2 -100 50.00% 48.33%
18NS 3 W 7 = -400 40.00% 46.25%
3 Bogdan Jaskulski - Jerzy Cichowski 19NS 4 S J = +420 55.00% 48.00%
20NS 3 W A +1 -130 35.00% 45.83%
4 Kazimierz Klepczyński - Henryk Norek 21NS 4 E 10 -2 +100 85.00% 51.43%
22NS 3 N 4 -3 -150 20.00% 47.50%
5 Ryszard Honczar - Adam Luberadzki 23NS 5 W A = -600 0.00% 42.22%
24NS 2x E 8 +1 -570 10.00% 39.00%
6 Stanisław Siwek - Jacek Bąkowski 25NS 6 N 5 = +920 45.00% 39.55%
26NS 3 W 8 = -140 30.00% 38.75%
7 Stanislaw Holtyn - Grzegorz Górecki 1NS 4 S 4 +1 +450 100.00% 43.46%
2NS 3 E J +2 -460 5.00% 40.71%
8 Edward Menderski - Bronisław Mazurkiewicz 3NS 4 S K +1 +450 60.00% 42.00%
4NS 4 S K -1 -100 0.00% 39.38%
9 Sławomir Malanowski - Dariusz Jagodziński 5NS 5 S A -2 -200 25.00% 38.53%
6NS 3 E A -1 +100 30.00% 38.06%
10 Eliza Gardzińska - Wojciech Gardziński 7NS 3 E Q +1 -130 80.00% 40.26%
8NS 3 N 7 +2 +460 85.00% 42.50%
11 Jarosław Szczygieł - Roman Kiełkiewicz 9NS 6 N 8 -1 -50 5.00% 40.71%
10NS 2 E A = -110 35.00% 40.45%
12 Leszek Dzieńkowski - Kazimierz Falkowski 11NS 3 W 9 = -400 0.00% 38.70%
12NS 3 N Q -1 -100 65.00% 39.79%
13 Leszek Hejne - Sławomir Bąk 13NS 3 N Q = +140 60.00% 40.60%
14NS 4x S 8 = +590 90.00% 42.50%
wynik 42.50%
miejsce 18
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 07-04-2019 17:32:33
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

PP20190407

16: Jerzy Krzemiński - Hubert Gburzyński

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Ryszard Honczar - Krzysztof Bronowski 15EW 3 S K = +140 40.00% 40.00%
16EW 4 S K = +130 65.00% 52.50%
2 Genowefa Sierocka - Stanisław Kreaszewski 5EW 5xx N A -2 -1000 100.00% 68.33%
6EW 2 W K = -110 95.00% 75.00%
3 Dariusz Sierocki - Marek Osiecki 9NS 2 N 8 +4 +170 20.00% 64.00%
10NS 3 W K = -140 20.00% 56.67%
4 Stanisław Czarzasty - Jerzy Plichtowicz 13EW 5 S 3 = +600 0.00% 48.57%
14EW 4 W A = -420 100.00% 55.00%
5 Eliza Gardzińska - Wojciech Gardziński 17NS 4 N 3 -5 -250 0.00% 48.89%
18NS 4 W 6 = -130 60.00% 50.00%
6 Leszek Dzieńkowski - Kazimierz Falkowski 23NS 4 E K -2 +200 45.00% 49.55%
24NS 4 E A -2 +100 90.00% 52.92%
7 Aleksandra Odachowska - Marian Odachowski 3EW 4 S K +1 +450 40.00% 51.92%
4EW 1 W Q -2 +200 30.00% 50.36%
8 Bogdan Jaskulski - Jerzy Cichowski 1EW 3 S 4 +1 +170 40.00% 49.67%
2EW 2 W 7 +1 -150 0.00% 46.56%
9 Ryszard Honczar - Adam Luberadzki 25EW 5 N 9 = +400 100.00% 49.71%
26EW 2 W 5 = -110 45.00% 49.44%
10 Dariusz Biedrzycki - Kazimierz Dobrzyniecki 11NS 3 W 4 = -140 10.00% 47.37%
12NS 4 E 4 -1 +50 80.00% 49.00%
11 Andrzej Lenart - Jerzy Sztejnert 21EW 3 E A = -110 55.00% 49.29%
22EW 3 N 7 +1 +430 10.00% 47.50%
12 Jan Milewski - Andrzej Mazur 7NS 3 E 2 = -600 60.00% 48.04%
8NS 3 S 9 +1 +430 50.00% 48.12%
13 Jerzy Bejma - Wojciech Kała 19NS 3 N 7 +1 +170 10.00% 46.60%
20NS 3 E 3 +2 -660 0.00% 44.81%
wynik 44.81%
miejsce 17
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 07-04-2019 17:32:33
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

PP20190407

17: Aleksandra Odachowska - Marian Odachowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Edward Menderski - Bronisław Mazurkiewicz 17NS 2 W A +1 -150 10.00% 10.00%
18NS 4 E 6 = -420 25.00% 17.50%
2 Sławomir Malanowski - Dariusz Jagodziński 19NS 4 S J +1 +450 85.00% 40.00%
20NS 3x N A -2 -500 10.00% 32.50%
3 Eliza Gardzińska - Wojciech Gardziński 21NS 4 W 10 -1 +50 70.00% 40.00%
22NS 4x S 3 -2 -300 0.00% 33.33%
4 Jarosław Szczygieł - Roman Kiełkiewicz 23NS 4 N Q -1 -100 30.00% 32.86%
24NS 3 E 8 = -140 70.00% 37.50%
5 Leszek Dzieńkowski - Kazimierz Falkowski 25NS 6 S 8 = +920 45.00% 38.33%
26NS 3 E K -2 +200 80.00% 42.50%
6 Leszek Hejne - Sławomir Bąk 1NS 3 E A -2 +100 10.00% 39.55%
2NS 2 E 5 +3 -200 90.00% 43.75%
7 Jerzy Krzemiński - Hubert Gburzyński 3NS 4 S K +1 +450 60.00% 45.00%
4NS 1 W Q -2 +200 70.00% 46.79%
8 Paweł Wróblewski - Robert Truszkowski 5NS 4 E A -3 +150 65.00% 48.00%
6NS 3 W A -1 +100 30.00% 46.88%
9 Bogdan Jaskulski - Jerzy Cichowski 7NS 3 E 3 -1 +100 100.00% 50.00%
8NS 3 N J +2 +460 85.00% 51.94%
10 Kazimierz Klepczyński - Henryk Norek 9NS 5 N 10 = +400 35.00% 51.05%
10NS 4 W A -2 +200 90.00% 53.00%
11 Ryszard Honczar - Adam Luberadzki 11NS 4 E 9 -5 +250 90.00% 54.76%
12NS 2 E 9 +1 -140 20.00% 53.18%
12 Stanisław Siwek - Jacek Bąkowski 13NS 2 N Q +1 +140 60.00% 53.48%
14NS 4x S Q = +590 90.00% 55.00%
13 Stanislaw Holtyn - Grzegorz Górecki 15NS 5x E 6 -3 +500 95.00% 56.60%
16NS 3 W 7 -1 +100 10.00% 54.81%
wynik 54.81%
miejsce 7
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 07-04-2019 17:32:33
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

PP20190407

18: Edward Menderski - Bronisław Mazurkiewicz

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Aleksandra Odachowska - Marian Odachowski 17EW 2 W A +1 -150 90.00% 90.00%
18EW 4 E 6 = -420 75.00% 82.50%
2 Eliza Gardzińska - Wojciech Gardziński 15EW 4 S K -1 -100 70.00% 78.33%
16EW 5 N A = +400 10.00% 61.25%
3 Leszek Dzieńkowski - Kazimierz Falkowski 13EW 4 S J = +130 60.00% 61.00%
14EW 4x S Q = +590 10.00% 52.50%
4 Dariusz Biedrzycki - Kazimierz Dobrzyniecki 25NS 6x S 8 = +1230 100.00% 59.29%
26NS 4x S K -2 -500 0.00% 51.88%
5 Andrzej Lenart - Jerzy Sztejnert 9EW 3 N 9 = +400 65.00% 53.33%
10EW 3 W A -1 +100 35.00% 51.50%
6 Jan Milewski - Andrzej Mazur 21NS 4 W 10 -4 +200 100.00% 55.91%
22NS 3 E J -2 +200 80.00% 57.92%
7 Jerzy Bejma - Wojciech Kała 7NS 3 E 5 = -600 60.00% 58.08%
8NS 3 N 5 +1 +430 50.00% 57.50%
8 Ryszard Honczar - Krzysztof Bronowski 3EW 4 S K +1 +450 40.00% 56.33%
4EW 4 S K -1 -100 100.00% 59.06%
9 Genowefa Sierocka - Stanisław Kreaszewski 19EW 2 N J +3 +200 70.00% 59.71%
20EW 3 E 2 +1 -130 65.00% 60.00%
10 Dariusz Sierocki - Marek Osiecki 23NS 4 N 4 = +620 70.00% 60.53%
24NS 2x N 9 = +470 100.00% 62.50%
11 Stanisław Czarzasty - Jerzy Plichtowicz 1EW 3 N K = +400 20.00% 60.48%
2EW 4 E 6 = -420 40.00% 59.55%
12 Kazimierz Klepczyński - Henryk Norek 5NS 3 S 9 +2 +660 100.00% 61.30%
6NS 4 W K -2 +200 70.00% 61.67%
13 Stanisław Siwek - Jacek Bąkowski 11NS 4 W A -2 +100 65.00% 61.80%
12NS 2 W 9 = -110 45.00% 61.15%
wynik 61.15%
miejsce 1
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 07-04-2019 17:32:33
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

PP20190407

19: Ryszard Honczar - Adam Luberadzki

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Dariusz Biedrzycki - Kazimierz Dobrzyniecki 19NS 4 S J = +420 55.00% 55.00%
20NS 2 E 7 = -110 65.00% 60.00%
2 Andrzej Lenart - Jerzy Sztejnert 3EW 4 S K = +420 85.00% 68.33%
4EW 1 W Q -2 +200 30.00% 58.75%
3 Jan Milewski - Andrzej Mazur 15NS 5x E A -3 +500 95.00% 66.00%
16NS 4 S 6 = +130 35.00% 60.83%
4 Jerzy Bejma - Wojciech Kała 1NS 3 N 5 -1 -50 0.00% 52.14%
2NS 3 E 8 +2 -460 5.00% 46.25%
5 Ryszard Honczar - Krzysztof Bronowski 23EW 5 W A = -600 100.00% 52.22%
24EW 2x E 8 +1 -570 90.00% 56.00%
6 Genowefa Sierocka - Stanisław Kreaszewski 13EW 4 N Q -1 -100 70.00% 57.27%
14EW 2 S A +2 +170 85.00% 59.58%
7 Dariusz Sierocki - Marek Osiecki 17NS 2 E Q = -110 25.00% 56.92%
18NS 5x W 7 -1 +100 95.00% 59.64%
8 Stanisław Czarzasty - Jerzy Plichtowicz 21EW 3 W Q = -400 85.00% 61.33%
22EW 3 N 6 -1 -50 35.00% 59.69%
9 Jerzy Krzemiński - Hubert Gburzyński 25NS 5 N 9 = +400 0.00% 56.18%
26NS 2 W 5 = -110 55.00% 56.11%
10 Bogdan Jaskulski - Jerzy Cichowski 5NS 3 N 4 -1 -100 40.00% 55.26%
6NS 4 W A -2 +200 70.00% 56.00%
11 Aleksandra Odachowska - Marian Odachowski 11EW 4 E 9 -5 +250 10.00% 53.81%
12EW 2 E 9 +1 -140 80.00% 55.00%
12 Stanislaw Holtyn - Grzegorz Górecki 9EW 3 N 9 +4 +520 20.00% 53.48%
10EW 4 W K -2 +200 10.00% 51.67%
13 Sławomir Malanowski - Dariusz Jagodziński 7EW 3 W 4 = -600 40.00% 51.20%
8EW 3 S 7 +2 +460 15.00% 49.81%
wynik 49.81%
miejsce 13
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 07-04-2019 17:32:33
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

PP20190407

20: Dariusz Biedrzycki - Kazimierz Dobrzyniecki

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Ryszard Honczar - Adam Luberadzki 19EW 4 S J = +420 45.00% 45.00%
20EW 2 E 7 = -110 35.00% 40.00%
2 Stanisław Siwek - Jacek Bąkowski 21EW 3 E 9 = -110 55.00% 45.00%
22EW 3xx N 6 -1 -200 90.00% 56.25%
3 Stanislaw Holtyn - Grzegorz Górecki 23EW 4 W K -2 +200 55.00% 56.00%
24EW 2x N K -2 -300 40.00% 53.33%
4 Edward Menderski - Bronisław Mazurkiewicz 25EW 6x S 8 = +1230 0.00% 45.71%
26EW 4x S K -2 -500 100.00% 52.50%
5 Sławomir Malanowski - Dariusz Jagodziński 1EW 1 S 8 +1 +120 80.00% 55.56%
2EW 4 E A = -420 40.00% 54.00%
6 Eliza Gardzińska - Wojciech Gardziński 3EW 4 S K +1 +450 40.00% 52.73%
4EW 1 W A -1 +100 85.00% 55.42%
7 Jarosław Szczygieł - Roman Kiełkiewicz 5EW 3 E A -2 +100 50.00% 55.00%
6EW 4 W K -2 +200 30.00% 53.21%
8 Leszek Dzieńkowski - Kazimierz Falkowski 7EW 3 W 7 +2 -660 100.00% 56.33%
8EW 6 N 10 -2 -100 95.00% 58.75%
9 Leszek Hejne - Sławomir Bąk 9EW 5 N 9 +1 +420 50.00% 58.24%
10EW 2 W 7 +1 -150 90.00% 60.00%
10 Jerzy Krzemiński - Hubert Gburzyński 11EW 3 W 4 = -140 90.00% 61.58%
12EW 4 E 4 -1 +50 20.00% 59.50%
11 Paweł Wróblewski - Robert Truszkowski 13EW 5x N Q -3 -800 100.00% 61.43%
14EW 4 S A = +420 50.00% 60.91%
12 Bogdan Jaskulski - Jerzy Cichowski 15EW 4x S K -1 -200 100.00% 62.61%
16EW 4x W Q -1 +200 25.00% 61.04%
13 Kazimierz Klepczyński - Henryk Norek 17EW 2 W A -1 +50 5.00% 58.80%
18EW 4xx E A = -880 100.00% 60.38%
wynik 60.38%
miejsce 2
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 07-04-2019 17:32:33
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

PP20190407

21: Paweł Wróblewski - Robert Truszkowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Jerzy Bejma - Wojciech Kała 21NS 3 W A = -400 15.00% 15.00%
22NS 3 N 7 -2 -100 40.00% 27.50%
2 Ryszard Honczar - Krzysztof Bronowski 17EW 2 N 10 -2 -100 50.00% 35.00%
18EW 3 W 7 = -400 60.00% 41.25%
3 Genowefa Sierocka - Stanisław Kreaszewski 7EW 3 E 7 +1 -630 75.00% 48.00%
8EW 3 S 7 +2 +460 15.00% 42.50%
4 Dariusz Sierocki - Marek Osiecki 11NS 3x N 2 +1 +570 100.00% 50.71%
12NS 2 W 7 = -110 45.00% 50.00%
5 Stanisław Czarzasty - Jerzy Plichtowicz 15EW 4 W 5 -3 +150 30.00% 47.78%
16EW 4 E K -2 +200 25.00% 45.50%
6 Jarosław Szczygieł - Roman Kiełkiewicz 19NS 3 S J = +400 40.00% 45.00%
20NS 2 W A +2 -130 35.00% 44.17%
7 Leszek Hejne - Sławomir Bąk 25NS 6 N 5 = +990 75.00% 46.54%
26NS 2x S A +1 +870 100.00% 50.36%
8 Aleksandra Odachowska - Marian Odachowski 5EW 4 E A -3 +150 35.00% 49.33%
6EW 3 W A -1 +100 70.00% 50.62%
9 Kazimierz Klepczyński - Henryk Norek 3EW 6 S K -1 -50 100.00% 53.53%
4EW 3 S K = +140 60.00% 53.89%
10 Stanisław Siwek - Jacek Bąkowski 1EW 4 N K = +130 60.00% 54.21%
2EW 3 W 7 = -400 20.00% 52.50%
11 Dariusz Biedrzycki - Kazimierz Dobrzyniecki 13NS 5x N Q -3 -800 0.00% 50.00%
14NS 4 S A = +420 50.00% 50.00%
12 Andrzej Lenart - Jerzy Sztejnert 23EW 3 E K -5 +500 40.00% 49.57%
24EW 4x E 8 = -590 100.00% 51.67%
13 Jan Milewski - Andrzej Mazur 9NS 6 S 5 +1 +1020 100.00% 53.60%
10NS 4 W 4 = -620 0.00% 51.54%
wynik 51.54%
miejsce 11
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 07-04-2019 17:32:33
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

PP20190407

22: Jerzy Bejma - Wojciech Kała

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Paweł Wróblewski - Robert Truszkowski 21EW 3 W A = -400 85.00% 85.00%
22EW 3 N 7 -2 -100 60.00% 72.50%
2 Bogdan Jaskulski - Jerzy Cichowski 23EW 5 N Q -2 -200 90.00% 78.33%
24EW 3x E 8 = -530 70.00% 76.25%
3 Kazimierz Klepczyński - Henryk Norek 25EW 3 N 2 +2 +460 90.00% 79.00%
26EW 2 W 8 = -110 45.00% 73.33%
4 Ryszard Honczar - Adam Luberadzki 1EW 3 N 5 -1 -50 100.00% 77.14%
2EW 3 E 8 +2 -460 95.00% 79.38%
5 Stanisław Siwek - Jacek Bąkowski 3EW 4 S K +1 +450 40.00% 75.00%
4EW 4 S A = +620 10.00% 68.50%
6 Stanislaw Holtyn - Grzegorz Górecki 5EW 3 N 10 -6 -600 90.00% 70.45%
6EW 4 W K -2 +200 30.00% 67.08%
7 Edward Menderski - Bronisław Mazurkiewicz 7EW 3 E 5 = -600 40.00% 65.00%
8EW 3 N 5 +1 +430 50.00% 63.93%
8 Sławomir Malanowski - Dariusz Jagodziński 9EW 3 S 5 +4 +520 20.00% 61.00%
10EW 2 S A -1 -100 50.00% 60.31%
9 Eliza Gardzińska - Wojciech Gardziński 11EW 2 W A = -110 55.00% 60.00%
12EW 2 N A -1 -100 35.00% 58.61%
10 Jarosław Szczygieł - Roman Kiełkiewicz 13EW 3 N K +1 +170 15.00% 56.32%
14EW 4 S A = +420 50.00% 56.00%
11 Leszek Dzieńkowski - Kazimierz Falkowski 15EW 4 S A -1 -100 70.00% 56.67%
16EW 5x S 6 = +550 0.00% 54.09%
12 Leszek Hejne - Sławomir Bąk 17EW 2 N 3 -1 -50 20.00% 52.61%
18EW 2 E A +3 -200 50.00% 52.50%
13 Jerzy Krzemiński - Hubert Gburzyński 19EW 3 N 7 +1 +170 90.00% 54.00%
20EW 3 E 3 +2 -660 100.00% 55.77%
wynik 55.77%
miejsce 4
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 07-04-2019 17:32:33
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl