Powrót do wyników

Turniej Wakacyjny u Jarka 15.07.2013

WYNIKI PARY NR 6  J Szczygieł-L Łuniewski      14.0 MA   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPIS% 
nsew
1 J Pęcherzewska-L Pęcherzewski5.0 MA1NS3NTN5=+400 85.00 
2NS4S9-2 -20025.00 
3NS3S4+1+170 50.00 
4NS2WA= -11047.50 
5NS5xEQ= -55015.00 
6NS2NTN4-1 -5042.50 
2 R Kiełkiewicz-J Maruszewski5.0 MA7NS4NJ=+620 50.00 
8NS3NTE9-2+100 75.00 
9NS3N4-1 -5045.00 
10NS2NTEQ-1+100 65.00 
11NS2xE7-2+300 77.50 
12NS2EJ+1 -11060.00 
3 K Falkowski-B Krzewski11.0 MA13NS3E5+1 -17090.00 
14NS4N7+1+450 55.00 
15NS2W4+1 -14025.00 
16NS3NTN5+2+460 10.00 
17NS3NTNJ=+400 42.50 
18NS2N2+1+110 52.50 
4 J Wi¶niewska-S Wi¶niewski4.0 MA19NS4S5-1 -5050.00 
20NS4EA-1+100 65.00 
21NS1NTE5-1+50 80.00 
22NS3NTEQ+3 -69067.50 
23NS4N10+1+650 72.50 
24NS3NTE4+2 -46027.50 
5 T Gawroński-R Gala6.5 MA25NS4NJ-2 -10042.50 
26NS2N2+1+140 90.00 
27NS6NJ=+980 67.50 
28NS3NTN3+1+630 55.00 
29NS4WQ-1+100 65.00 
30NS5xEJ-1+100 65.00 
 WYNIK55.33%
+/- 
RAZEM55.33%
Powrót do wyników