Powrót do wyników

Turniej Wakacyjny u Jarka 15.07.2013

WYNIKI PARY NR 1  J Pęcherzewska-L Pęcherzewski 5.0 MA   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPIS% 
nsew
6 J Szczygieł-L Łuniewski14.0 MA1EW3NTN5=-400 15.00 
2EW4S9-2 +20075.00 
3EW3S4+1-170 50.00 
4EW2WA= +11052.50 
5EW5xEQ= +55085.00 
6EW2NTN4-1 +5057.50 
3 K Falkowski-B Krzewski11.0 MA7EW4SJ=-620 50.00 
8EW1NTE2+1 +12070.00 
9EW2NTS3=-120 25.00 
10EW1NTN5-2 +20080.00 
11EW1W5= +8080.00 
12EW1NTE2+2 +15055.00 
5 T Gawroński-R Gala6.5 MA13EW4W5= +62070.00 
14EW4S3=-420 60.00 
15EW3E8-1-50 45.00 
16EW6SA+1-940 50.00 
17EW3NTS10+2-460 35.00 
18EW2E6-1-50 65.00 
2 R Kiełkiewicz-J Maruszewski5.0 MA19NS6NTxNA-2 -30020.00 
20NS4WA-1+100 65.00 
21NS2NTE4+1 -15035.00 
22NS4W9+1 -65077.50 
23NS4SA+1+650 72.50 
24NS6EA-1+50 90.00 
4 J Wi¶niewska-S Wi¶niewski4.0 MA25NS3S2-1 -5065.00 
26NS5xSA-3 -8005.00 
27NS6xEA-4+800 30.00 
28NS4NTN6=+630 55.00 
29NS4WA-1+100 65.00 
30NS2EQ-1+50 42.50 
 WYNIK54.75%
+/- 
RAZEM54.75%
Powrót do wyników