Powrót do wyników

Turniej Wiosenny 07 24.02.2014

WYNIKI PARY NR 6                                         

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPISWYNIK 
nsew
1 A Marciniak-K Falkowski8.0 MA1NSsędziaśrednia0.00 
2NSsędziaśrednia0.00 
3NSsędziaśrednia0.00 
4NSsędziaśrednia0.00 
5NSsędziaśrednia0.00 
6NSsędziaśrednia0.00=0.00
2 R Kiełkiewicz-J Maruszewski5.0 MA7NSsędziaśrednia0.00 
8NSsędziaśrednia0.00 
9NSsędziaśrednia0.00 
10NSsędziaśrednia0.00 
11NSsędziaśrednia0.00 
12NSsędziaśrednia0.00=0.00
3 D Krajewski-L Łuniewski24.0 MA13NSsędziaśrednia0.00 
14NSsędziaśrednia0.00 
15NSsędziaśrednia0.00 
16NSsędziaśrednia0.00 
17NSsędziaśrednia0.00 
18NSsędziaśrednia0.00=0.00
4 J Szczygieł-M Nowak9.5 MA19NSsędziaśrednia0.00 
20NSsędziaśrednia0.00 
21NSsędziaśrednia0.00 
22NSsędziaśrednia0.00 
23NSsędziaśrednia0.00 
24NSsędziaśrednia0.00=0.00
5 B Krzewski-A Cybulski14.0 MA25NSsędziaśrednia0.00 
26NSsędziaśrednia0.00 
27NSsędziaśrednia0.00 
28NSsędziaśrednia0.00 
29NSsędziaśrednia0.00 
30NSsędziaśrednia0.00=0.00
 WYNIK0.00
+/- 
RAZEM0.00
Powrót do wyników