Powrót do wyników

Turniej Wiosenny 07 24.02.2014

WYNIKI PARY NR 5  B Krzewski-A Cybulski        14.0 MA   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPISWYNIK 
nsew
2 R Kiełkiewicz-J Maruszewski5.0 MA1EW4xN10=-510 -15.00 
2EW5xSA-1 +20011.00 
3EW3NTE2= +60011.00 
4EW3NTW2= +600-4.00 
5EW1NTE2+2 +150-6.00 
6EW4E5-1-100 -6.00=-9.00
4 J Szczygieł-M Nowak9.5 MA7EW4N8=-620 -11.00 
8EW3EK-2-100 -4.00 
9EW2NTS4+1-150 -5.00 
10EW4WK-2-200 -7.00 
11EW5NJ-2 +1009.00 
12EW2WK-3-150 -6.00=-24.00
1 A Marciniak-K Falkowski8.0 MA13NS4WQ+1 -6500.00 
14NS6SJ=+920 -2.00 
15NS1SQ-3 -300-3.00 
16NS3N2-1 -502.00 
17NS3S5=+140 6.00 
18NS3NTW2+2 -460-1.00=2.00
3 D Krajewski-L Łuniewski24.0 MA19NS3NTEK-1+100 0.00 
20NS4W2= -6200.00 
21NS3E10-1+50 0.00 
22NS3S5=+140 5.00 
23NS6WK= -1370-16.00 
24NS4S6=+420 10.00=-1.00
6     25EWsędziaśrednia0.00 
26EWsędziaśrednia0.00 
27EWsędziaśrednia0.00 
28EWsędziaśrednia0.00 
29EWsędziaśrednia0.00 
30EWsędziaśrednia0.00=0.00
 WYNIK-32.00
+/-3.20
RAZEM-28.80
Powrót do wyników