Powrót do wyników

Turniej Wiosenny 07 24.02.2014

WYNIKI PARY NR 4  J Szczygieł-M Nowak           9.5 MA   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPISWYNIK 
nsew
3 D Krajewski-L Łuniewski24.0 MA1EW4xW4= +59015.00 
2EW5xEA-2-300 -11.00 
3EW1NTN5-2 +100-11.00 
4EW3NTxE4= +7504.00 
5EW3NTE2= +4006.00 
6EW1NTE6+2 +1506.00=9.00
5 B Krzewski-A Cybulski14.0 MA7NS4N8=+620 11.00 
8NS3EK-2+100 4.00 
9NS2NTS4+1+150 5.00 
10NS4WK-2+200 7.00 
11NS5NJ-2 -100-9.00 
12NS2WK-3+150 6.00=24.00
2 R Kiełkiewicz-J Maruszewski5.0 MA13NS4E8+1 -6500.00 
14NS6NTN5=+990 2.00 
15NS1SQ-2 -2003.00 
16NS3N4-2 -100-2.00 
17NS2WQ= -90-6.00 
18NS5EA+1 -4201.00=-2.00
6     19EWsędziaśrednia0.00 
20EWsędziaśrednia0.00 
21EWsędziaśrednia0.00 
22EWsędziaśrednia0.00 
23EWsędziaśrednia0.00 
24EWsędziaśrednia0.00=0.00
1 A Marciniak-K Falkowski8.0 MA25EW3NTS2=-400 -10.00 
26EW3NTS5=-600 -12.00 
27EW1NTN8+3-180 6.00 
28EW3EA= +1407.00 
29EW2WJ+2 +170-10.00 
30EW3NTS3=-400 -10.00=-29.00
 WYNIK2.00
+/-3.20
RAZEM5.20
Powrót do wyników