Powrót do wyników

Turniej Wiosenny 07 24.02.2014

WYNIKI PARY NR 3  D Krajewski-L Łuniewski      24.0 MA   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPISWYNIK 
nsew
4 J Szczygieł-M Nowak9.5 MA1NS4xW4= -590-15.00 
2NS5xEA-2+300 11.00 
3NS1NTN5-2 -10011.00 
4NS3NTxE4= -750-4.00 
5NS3NTE2= -400-6.00 
6NS1NTE6+2 -150-6.00=-9.00
1 A Marciniak-K Falkowski8.0 MA7NS2WK-1+100 -11.00 
8NS3NA-1 -50-4.00 
9NS2NTN3-1 -50-5.00 
10NS1NTEQ= -90-7.00 
11NS3xEK-2+300 9.00 
12NS2EQ= -110-6.00=-24.00
6     13EWsędziaśrednia0.00 
14EWsędziaśrednia0.00 
15EWsędziaśrednia0.00 
16EWsędziaśrednia0.00 
17EWsędziaśrednia0.00 
18EWsędziaśrednia0.00=0.00
5 B Krzewski-A Cybulski14.0 MA19EW3NTEK-1-100 0.00 
20EW4W2= +6200.00 
21EW3E10-1-50 0.00 
22EW3S5=-140 -5.00 
23EW6WK= +137016.00 
24EW4S6=-420 -10.00=1.00
2 R Kiełkiewicz-J Maruszewski5.0 MA25EW3NTS7-1 +5010.00 
26EW3NTS6-1 +10012.00 
27EW3NTN8+1-430 -6.00 
28EW2S6+2-130 -7.00 
29EW4W2= +62010.00 
30EW3NTS9-1 +5010.00=29.00
 WYNIK-3.00
+/-3.20
RAZEM0.20
Powrót do wyników