Powrót do wyników

Turniej Wiosenny 07 24.02.2014

WYNIKI PARY NR 2  R Kiełkiewicz-J Maruszewski   5.0 MA   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPISWYNIK 
nsew
5 B Krzewski-A Cybulski14.0 MA1NS4xN10=+510 15.00 
2NS5xSA-1 -200-11.00 
3NS3NTE2= -600-11.00 
4NS3NTW2= -6004.00 
5NS1NTE2+2 -1506.00 
6NS4E5-1+100 6.00=9.00
6     7EWsędzia¶rednia0.00 
8EWsędzia¶rednia0.00 
9EWsędzia¶rednia0.00 
10EWsędzia¶rednia0.00 
11EWsędzia¶rednia0.00 
12EWsędzia¶rednia0.00=0.00
4 J Szczygieł-M Nowak9.5 MA13EW4E8+1 +6500.00 
14EW6NTN5=-990 -2.00 
15EW1SQ-2 +200-3.00 
16EW3N4-2 +1002.00 
17EW2WQ= +906.00 
18EW5EA+1 +420-1.00=2.00
1 A Marciniak-K Falkowski8.0 MA19EW3NTE2-1-100 0.00 
20EW4E6= +6200.00 
21EW3EK-1-50 0.00 
22EW4NA-1 +505.00 
23EW3NTWK-1-100 -16.00 
24EW4N6-1 +5010.00=-1.00
3 D Krajewski-L Łuniewski24.0 MA25NS3NTS7-1 -50-10.00 
26NS3NTS6-1 -100-12.00 
27NS3NTN8+1+430 6.00 
28NS2S6+2+130 7.00 
29NS4W2= -620-10.00 
30NS3NTS9-1 -50-10.00=-29.00
 WYNIK-19.00
+/-3.20
RAZEM-15.80
Powrót do wyników